angielski bank słow 4 longman

5  1    268 fiszek    olek199843
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

księgowy

architekt

asystent

kosmetyczka

budowniczy

kierowca autobusu

pomocnik kelnera

car mechanic
rozpocznij naukę
mechanik samochodowy

career advisor
rozpocznij naukę
doradca zawodowy

stolarz

szef kuchni

farmaceuta

sprzątacz / sprzątaczka

computer programmer
rozpocznij naukę
programista


dentysta


krawiec

driving instructor
rozpocznij naukę
instruktor nauki jazdy

rubbish collector
rozpocznij naukę
śmieciarz

ekonomista

elektryk

inzynier

pracownik na kierowniczym stanowisku


fashion designer
rozpocznij naukę
projektant mody

film director
rozpocznij naukę
reżyser

strazak

flight attendant
rozpocznij naukę
steward / stewardesa

fryzjer

gospodyni domowa

instruktor

interior designer
rozpocznij naukę
projektant wnętrz

IT specialist
rozpocznij naukę
informatyk

dziennikarz

prawnik

wykładowca

bibliotekarz

lollipop lady
rozpocznij naukę
pani przeprowadzająca przez ulice dzieci idące do szkoły

lollipop man
rozpocznij naukę
pan przeprowadzający przez ulice dzieci idące do szkoły

lorry driver
rozpocznij naukę
kierowca ciężarówki

menedżer/kierownik


muzyk

pielęgniarka / pielęgniarz

malarz

photographer
rozpocznij naukę
fotograf


hydraulik

police officer
rozpocznij naukę
policjant

polityk

listonosz

listonoszka

psychologist
rozpocznij naukę
psycholog

receptionist
rozpocznij naukę
recepcjonista

żeglarz

sales representative
rozpocznij naukę
przedstawiciel handlowy

naukowiec

sekretarz

security guard
rozpocznij naukę
pracownik ochrony

shop assistant
rozpocznij naukę
sprzedawca

sklepikarz

makler giełdowy

chirurg

krawiec męski

taksówkarz

nauczyciel

ticket inspector
rozpocznij naukę
kontroler biletów

tłumacz

travel agent
rozpocznij naukę
agent biura podróży

TV presenter
rozpocznij naukę
prezenter telewizyjny

weterynarz


kelnerka

źle płatny

pełnoetatowy

fizyczny

monotonny

w niepełnym wymiarze godzin

stały

satysfakcjonujący

stresujący

tymczasowy

dobrze płatny

osoba starająca się o pracę

kandydat

suitable candidat
rozpocznij naukę
odpowiedni kandydat

kontrakt

curriculum vitae (cv)
rozpocznij naukę
życiorys

employment contract
rozpocznij naukę
umowa o pracę

doświadczenie

five years experience
rozpocznij naukę
pięcioletnie doświadczenie

previous experience
rozpocznij naukę
dotychczasowe doświadczenie

work experience
rozpocznij naukę
doświadczenie zawodowe

formularz

application form
rozpocznij naukę
formularz podania o pracę

job interview
rozpocznij naukę
rozmowa kwalifikacyjna

osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną

zawód /praca

obecna praca

advertisement job
rozpocznij naukę
ogłoszenie o pracy

application job
rozpocznij naukę
podanie o pracę

biuro pośrednictwa pracy

różnorodne /drobne prace na zlecenie

letter of reference
rozpocznij naukę
list referencyjny

zawód

okazja/ szansa

personal details
rozpocznij naukę
dane osobowe

position (post)
rozpocznij naukę
stanowisko/ posada

zawód (wymagający kwalifikacji)

by profession
rozpocznij naukę
z zawodu

qualifications
rozpocznij naukę
kwalifikacja

rekrutacja

umiejętności

administrative skills
rozpocznij naukę
umiejętności administracyjne

communication skills
rozpocznij naukę
umiejętności komuniakcyjne

umiejętność obsługi komputera

language skills
rozpocznij naukę
znajomość języka

organisational skills
rozpocznij naukę
umiejętności organizacyjne

szkolenia

session training
rozpocznij naukę
sesja szkoleniowa

wolna posada

ogłaszać

rekrutować

apply for a job
rozpocznij naukę
złożyć podanie o pracę

apply for a position
rozpocznij naukę
ubiegać się o stanowisko

enclose a CV
rozpocznij naukę
załączyć życiorys

fill in a form
rozpocznij naukę
wypełnić formularz

find a job (/ work)
rozpocznij naukę
znaleźć pracę

interview applicants
rozpocznij naukę
przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami

look for a job
rozpocznij naukę
szukać pracy

sign a work contract
rozpocznij naukę
podpisac umowę o pracę

the job involves dealing with people
rozpocznij naukę
praca wymagająca kontaktu z ludźmi


annual bonus
rozpocznij naukę
roczna premia

zarobki

wynagrodzenie z usługi

fringe benefits
rozpocznij naukę
świadczenia dodatkowe

dochód

minimum wage
rozpocznij naukę
płaca minimalna


przyzwoita płaca

podwyżka /wynagrodzenie

resonable pay
rozpocznij naukę
rozsądna płaca

wynagrodzenie za czas choroby

emeryturastarting salary
rozpocznij naukę
pensja początkowa

competitive salary
rozpocznij naukę
konkurencyjne wynagrodzeniepłaca tygodniowa / dzienna lub godzinowa

zarabiać


get a pay rise
rozpocznij naukę
dostać podwyżkę

otrzymywać wypłatę

get paid overtime
rozpocznij naukę
otrzymać wynagrodzenie za prace w nadgodzinach


chief executive officer
rozpocznij naukę
dyrektor generalny

kolega z pracy

pracownik

pracodawca

personel

support staff
rozpocznij naukę
pracownicy obsługi technicznej


członek zespołu

pracownik fizyczny

factory worker
rozpocznij naukę
pracownik fabryki

kariera zawodowa

prospects career
rozpocznij naukę
perspektywy rozwoju zawodowego


termin wykonania zadania

zatrudnienie

cięzka praca

zarządzanie


przepracowanie

service sector
rozpocznij naukę
sektor usług

teamwork praca
rozpocznij naukę
zespołowa

związek zawodowy

working conditions
rozpocznij naukę
warunki pracy

miejsce pracy

pomagać komuś

zatrudniać

zarządzać

pracować

być w pracy

be good at something
rozpocznij naukę
być w czymś dobrym

be in charge of sth
rozpocznij naukę
kierować czymś, być za coś odpowiedzialnym

być na dyżurze

be on strike
rozpocznij naukę
strajkować

be open for business
rozpocznij naukę
być czynnym

be part of a team
rozpocznij naukę
być częścią zespołu

byc punktualnym

be qualified
rozpocznij naukę
być wykwalifikowanym

be responsible for sb/sth
rozpocznij naukę
być odpowiedzialnym za kogoś / coś

be self-employed
rozpocznij naukę
prowadzić działalnosc gospodarczą

awansować

clock in /on
rozpocznij naukę
odbić kartę zegarowa

deal with people
rozpocznij naukę
pracować z ludźmi

do a hard day's work
rozpocznij naukę
pracować cięzko cały dzień

do a training course
rozpocznij naukę
brać udział w szkoleniu

do one's job well
rozpocznij naukę
wykonywać dobrze swoja pracę

do physical work
rozpocznij naukę
pracować fizycznie

do sth for a living / earn a living
rozpocznij naukę
zarabiac na życie

work overtime
rozpocznij naukę
pracować w nadgodzinach

dostać prace

give sb a hand
rozpocznij naukę
pomagac komuś

go on strike
rozpocznij naukę
rozpocząć strajk

iść do pracy

pay per hour
rozpocznij naukę
płacić za godzinę pracy

pay per month
rozpocznij naukę
płacić za miesiąc pracy

pay per week
rozpocznij naukę
płacić za tydzień pracy

run one's own business
rozpocznij naukę
założyć własną firmę

take over duties from sb
rozpocznij naukę
przejmować kogoś obowiazki

work (well) in a team
rozpocznij naukę
(dobrze) pracować w zespole

work as (an engineer)
rozpocznij naukę
pracowac jako (inżynier)

work for (a company / a person)
rozpocznij naukę
pracować (w firmie / dla kogoś)

work from home
rozpocznij naukę
pracowac w domu

work long hours
rozpocznij naukę
pracować wiele godzin dziennie

work on one's own
rozpocznij naukę
pracować samodzielnie

pracować nad czymś

pracowac na zmiany

work to deadlines
rozpocznij naukę
pracować z zachowaniem terminów

work under pressure
rozpocznij naukę
pracowac pod presją

work with sb
rozpocznij naukę
pracować z kimś


bank holiday
rozpocznij naukę
dzień wolny od pracy

urlop, zwolnienie

maternity leave
rozpocznij naukę
urlop macierzyński

urlop płatny

zwolnienie lekarskie

be off sick byc
rozpocznij naukę
na zwolnieniu lekarskim

be on holiday
rozpocznij naukę
być na urlopie

take (a week's) leave
rozpocznij naukę
wziąć (tydzień) urlopu

take a day off work
rozpocznij naukę
wziać dzień wolny

economic crisis
rozpocznij naukę
kryzys gospodarczy

zlikwidowane miejsca pracy

emeryt

emerytura

early retirement
rozpocznij naukę
wcześniejsza emerytura

bezrobotny

unemployment
rozpocznij naukę
bezrobocie

high unemploment
rozpocznij naukę
wysokie bezrobocie

low unemployed
rozpocznij naukę
niskie bezrobocie

benefit unemployed
rozpocznij naukę
zasiłek dla bezrobotnych

złożyć wypowiedzenie

odejść na emeryturę

be on the dole
rozpocznij naukę
być na zasiłku dla bezrobotnych

close down a company
rozpocznij naukę
zamknąć firmę (zakończyć działaność)

zwolnić kogoś z pracy

quit one's job
rozpocznij naukę
rzucic pracę

zbankrutować

hand in one's resignation
rozpocznij naukę
złożyć wypowiedzenie

odejść z pracy

lose one's job
rozpocznij naukę
stracić pracę

make sb redundant
rozpocznij naukę
zwolnić kogoś z powodu redukcji etatów

opiekun / opiekunka do dziecka

fruit picking
rozpocznij naukę
zbieranie owoców

fruit picker
rozpocznij naukę
osoba zbierająca owoce

praca wakacyjna

ratownik / ratowniczka

pizza delivery
rozpocznij naukę
dostawa pizzy

seasonal work
rozpocznij naukę
praca sezonowa

summer camp supervisor
rozpocznij naukę
kierownik obozu wakacyjnego

przewodnik

voluntary work
rozpocznij naukę
wolontariat


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.