(3) Listening comprehension 7 & 9

 0    74 fiszki    crajsis
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

reagować, odpowiadać twórczo
Nie reagowała na leczenie.
rozpocznij naukę
to respond creatively
She didn't respond to treatment.

obszar wiejski, rolniczy
rozpocznij naukę
rural area

burmistrz
Ken Livingstone był swego czasu burmistrzem Londynu.
rozpocznij naukę
a mayor
Ken Livingstone was once a mayor of London.

przerzedzać się (np. o populacji)
Ruch przerzedzi się po godzinach szczytu.
rozpocznij naukę
to thin out (about population)
The traffic will thin out after the rush hour.

szybko starzejąca i kurcząca się populacja
rozpocznij naukę
rapidly aging and shrinking population

spadać na łeb, na szyję
ceny, akcje, waluty
Ceny nieruchomości spadły w tym roku.
rozpocznij naukę
to tumble
to plummet
Real estate prices have tumbled this year.

pustoszeć (o mieście, pomieszczeniu)
Po godzinie 16, to biuro pustoszeje.
rozpocznij naukę
to empty (about a town)
After 4 o'clock this office empties.

"połączyć coś pod jednym dachem" (o usługach różnego typu)
rozpocznij naukę
to merge sth under one roof

to prevail

zespół doradców
rozpocznij naukę
a think tank

przełamać biurokrację
rozpocznij naukę
to break up bureaucracy

dom opieki dla starców
rozpocznij naukę
a care home for the old

opieka pediatryczna
rozpocznij naukę
pediatric care

sklep sprzedający towary po obniżonych cenach
rozpocznij naukę
a discount store

robić coś na zmianę
rozpocznij naukę
to take turns doing sth/to do sth

problem, przeszkoda
Uzyskanie zezwolenia na pracę była pierwszą przeszkodą do pokonania.
rozpocznij naukę
a hurdle
Getting a work permit was the first hurdle to overcome.

Dolna Saksonia
rozpocznij naukę
Lower Saxony

tuż obok granicy
rozpocznij naukę
right alongside a border

zauważyć
Zauważyłeś jej dziwne zachowanie?
rozpocznij naukę
to note
to point out
Did you note her strange behaviour?

uczynić życie trudniejszym dla kogoś
rozpocznij naukę
to make life harder for sb

całkowita liczba
Całkowita liczba dochodzeń przeprowadzonych w 2006 r. wyniosła 586.
rozpocznij naukę
the total number
The total number of inquiries dealt with in 2006 was 586.

nierównomiernie rozłożony spadek liczby ludności (na terenie jakiegoś kraju)
rozpocznij naukę
unevenly spread decline in population

być zagrożonym brakiem dostępu do lekarza/ opieki medycznej
rozpocznij naukę
be at risk of having no doctor/medical care

zaoferować komuś możliwość korzystania z pustego budynku
rozpocznij naukę
to offer sb the use of an empty building

świadczyć usługę w sposób ciągły
rozpocznij naukę
to give continuous service

udzielić pozwolenia
rozpocznij naukę
to grant a permit

pokonać, przezwyciężyć coś
Pokonał wszystkie przeszkody na swojej drodze na szczyt.
rozpocznij naukę
to overcome sth
He overcame all obstacles in his path to the top.

stosować się do czegoś, podporządkować się czemuś
Niepodporządkowanie się przepisom będzie karane.
rozpocznij naukę
to comply (with sth)
Failure to comply with the rules may result in prosecution.

agresywny lobbing
rozpocznij naukę
fierce lobbying

nagiąć przepisy
rozpocznij naukę
to bend the laws

triumfować, odnosić sukces
Przyznaję to, byłeś lepszy i wygrałeś - możesz triumfować.
rozpocznij naukę
to triumph
I admit it, you were better and you won - you can triumph.

samoregulująca się agencja sponsorowana przez państwo
rozpocznij naukę
a state-sponsored agency of self-regulation

zrozumieć coś
Nie rozumiem tego zdania.
rozpocznij naukę
to make sense of sth
I can't make sense of this sentence.

zarządzać talentami
rozpocznij naukę
to manage talent

(powoli) uświadomić sobie coś
Chciałbym żeby Tata uświadomił sobie fakt, że nie jestem już dzieckiem.
rozpocznij naukę
to (slowly) wake up to sth
I wish Dad would wake up to the fact that I’m no longer a kid.

warunki zatrudnienia
rozpocznij naukę
the employment conditions

globalny niedobór czegoś
Nie brakuje kandydatów.
rozpocznij naukę
the global shortage of sth
There is no shortage of applicants.

bogacz, krezus
rozpocznij naukę
a gazillionaire

w efekcie, w rezultacie
To miał być żart, a w rezultacie wdaliśmy się w bójkę.
rozpocznij naukę
in effect
effectively, as a result of
It was supposed to be a joke, but in effect we got in a fight.

brakować czegoś, być mniejszym niż coś
rozpocznij naukę
to fall short of sth

siły rynkowe
rozpocznij naukę
market forces

poprawić sytuację w (czymś)
Przegrywali dotkliwie, ale odwrócili losy spotkania w drugiej połowie meczu.
rozpocznij naukę
to turn things around
They were losing badly but they turned things around in the second half of the game.

zaścianek gospodarczy
rozpocznij naukę
an economic backwater

wrócić na uniwersytet
rozpocznij naukę
to work one's way back to the university

zacięta konkurencja
rozpocznij naukę
fierce competition

przenieść się do innego kraju
rozpocznij naukę
to move across to another country

walka o talenty
rozpocznij naukę
a fight for talent

modne powiedzonko, popularny zwrot
rozpocznij naukę
a buzzword

mając zamiar coś zrobić, mając na celu zrobienie czegoś
Działania te zostały podjęte w celu zwiększenia zysków firmy.
rozpocznij naukę
with a view to doing sth
with an intention to do sth
These measures have been taken with a view to increasing the company's profits.

wymachiwać czymś przed kimś (jako zachęta)
rozpocznij naukę
to wave sth in front of sb (as an incentive)

śmiem twierdzić
rozpocznij naukę
... or dare I say...

kryzys milenijny (spadek cen akcji spółek z branży informatycznej w 2000 roku)
rozpocznij naukę
a dot.com crash

absolwenci gotowi do pracy w przemyśle
rozpocznij naukę
industry-ready graduates

pracownicy stali (pracujący w miejscu pracy)
rozpocznij naukę
stationary staff

mądre szukanie pracowników
rozpocznij naukę
smart resourcing

radzić sobie z technologiami
rozpocznij naukę
to engage with technologies

zatrzymać pracowników
rozpocznij naukę
to retain staff

doszkalać pracowników
rozpocznij naukę
to up-skill staff

zdolność do zatrudnienia
Zdolność do zatrudnienia spada drastycznie po przekroczeniu pięćdziesiątego roku życia.
rozpocznij naukę
employability
Your employability drops dramatically after you turn fifty.

przenieść się do nowego pracodawcy
rozpocznij naukę
to move on to a new employer

gorzka pigułka do przełknięcia
rozpocznij naukę
a bitter/hard pill to swallow

wykorzystywać umiejętności (pracownika)
rozpocznij naukę
to exploit a skill

spędzić chwilę
rozpocznij naukę
to spend a short while

robić coś w pierwszej kolejności
rozpocznij naukę
to do sth in the first place

rozpocząć coś czymś
Mam nadzieję, że rozpocznę ten nowy rok ze stylem.
rozpocznij naukę
to kick sth off (with something)
to begin with sth
I hope I will kick off the new year with style.

z wielu powodów
rozpocznij naukę
for a number of reasons

... jeśli się rozejrzymy, to zobaczymy...
rozpocznij naukę
... and if we look around the world, we will see...

poprawić sposób robienia czegoś (dosł. podnieść swój poziom gry)
rozpocznij naukę
to raise one's game

produkować coś (masowo, np. studentów)
rozpocznij naukę
to churn sb/sth out

zabezpieczyć talent
rozpocznij naukę
to secure talent

agencja pracy
rozpocznij naukę
a recruitment agency
a professional organization which searches for candidates and stores their data for future job placement

praktyka pozyskiwania pracowników (stałych)
rozpocznij naukę
an exercise in acquiring stationary
a practice of

obsługiwać globalną bazę klientów
rozpocznij naukę
to service the global client-base

wzrastać w szybkim tempie (o płacach)
rozpocznij naukę
to spiral (about salaries)


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.