unit4 bednarska

 0    193 fiszki    gremlan070
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

accountant

aktorka/aktor
rozpocznij naukę
actress / actor

architect


urzędnik bankowy
rozpocznij naukę
bank clerk

dyrektor banku
rozpocznij naukę
bank manager

businessman

cashier

aptekarz/chemik
rozpocznij naukę
chemist

clerk

IT specialist

computer programmer


dentist

dyrektor/reżyser
rozpocznij naukę
Director


driver

electrician

engineer

agent nieruchomości
rozpocznij naukę
estate agent


projektant mody
rozpocznij naukę
fashion designer

dyrektor do spraw finansowych
rozpocznij naukę
financial director

firefighter

fisherman

flight attendant

fryzjer damski
rozpocznij naukę
hairdresser

agent ubezpieczeń
rozpocznij naukę
insurance agent

journalist


lawyer

dyrektor/menadżer/kierownik
rozpocznij naukę
manager

mechanik samochodowy
rozpocznij naukę
mechanic

musician

pielęgniarka
rozpocznij naukę
nurse

optician

photographer

oficer policji
rozpocznij naukę
police officer

postman

priest

recepcjonista
rozpocznij naukę
receptionist

dyrektor do spraw sprzedaży
rozpocznij naukę
sales manager

przedstawiciel handlowy
rozpocznij naukę
sales representative

salesman

shop assistant

secretary

surgeon

kontroler biletów
rozpocznij naukę
ticket inspector

pracownik biura podróży
rozpocznij naukę
travel agent

vet


waitress

praca bez perspektyw
rozpocznij naukę
a dead-end job

praca w pełnym/niepełnym wymiarze godzin
rozpocznij naukę
a full-time/part-time job

praca wakacyjna
rozpocznij naukę
a holiday job

dobrze płatna praca
rozpocznij naukę
well-paid job

praca z perspektywami
rozpocznij naukę
a job with a future

nisko płatna praca
rozpocznij naukę
a low-paid job

źle płatna praca
rozpocznij naukę
a badly-paid job

praca stała
rozpocznij naukę
a steady job

praca tymczasowa
rozpocznij naukę
a temporary job

praca dodatkowa
rozpocznij naukę
an extra job

praca sezonowa
rozpocznij naukę
seasonal work

stressful

Physical

mental

niebezpieczna
rozpocznij naukę
dangerous

tiring

wyczerpująca
rozpocznij naukę
back-breaking

monotonous


przynosząca zadowolenie
rozpocznij naukę
satisfying

odpowiedzialna
rozpocznij naukę
responsible

profitable


interesting

fascynująca
rozpocznij naukę
fascinating

difficult

wymagająca pełnych kwalifikacji
rozpocznij naukę
skilled

wymagająca niepełnych kwalifikacji
rozpocznij naukę
semi-skilled

niewymagająca kwalifikacji
rozpocznij naukę
unskilled

czasochłonna
rozpocznij naukę
time-consuming

odwołać spotkanie
rozpocznij naukę
cancel an appointment

wykonywać pracę urzędniczą
rozpocznij naukę
do clerical work

wykonywać pracę biurową
rozpocznij naukę
do office work

zarzadzam dziesięcioma osobami
rozpocznij naukę
I'm in charge of ten other people

to nie wchodzi w zakres moich obowiązków
rozpocznij naukę
it's not my responsibility

umówić na spotkanie
rozpocznij naukę
make an appointment

do moich obowiązków należy pisanie listów
rozpocznij naukę
my duties include typing letters

przygotować dokumenty
rozpocznij naukę
prepare documents

zarządzać firmą
rozpocznij naukę
run a company

wysłac faksy
rozpocznij naukę
send faxes

osoba odpowiedzialna za coś
rozpocznij naukę
the person in charge of sth

ubiegać się o pracę
rozpocznij naukę
apply for a job

ubiegać się o pracę na stanowisku
rozpocznij naukę
apply for the post of

być zatrudniony/bezrobotnym
rozpocznij naukę
be (un)employed

dostać trzymiesięczne wypowiedzenie
rozpocznij naukę
be given three-month's notice

dostać wypowiedzenie
rozpocznij naukę
get notice

być na zasiłku
rozpocznij naukę
be on the dole

nie mieć pracy
rozpocznij naukę
be out of a job

być zatrudniony na stałe/czasowo
rozpocznij naukę
be permanently/temporarily employed


zmienić pracę
rozpocznij naukę
change a job

samochód służbowy
rozpocznij naukę
company car

zmiana dzienna/nocna
rozpocznij naukę
day / night shift

zwolnić/wyrzucić kogoś
rozpocznij naukę
dismiss/fire sb

employ

worker

employer

biuro pośrednictwa pracy
rozpocznij naukę
employment centre

umowa o pracę
rozpocznij naukę
employment contract

znaleźć zatrudnienie
rozpocznij naukę
find employment

dostać pracę
rozpocznij naukę
get a job

stracic prace
rozpocznij naukę
lose job

porzucić pracę
rozpocznij naukę
give up a job

zrezygnować z pracy
rozpocznij naukę
resign from a job

dostać prowizje
rozpocznij naukę
get a commission

zatrudnić się jako
rozpocznij naukę
get a job as a

dostać podwyżke
rozpocznij naukę
get a pay rise

dostać awans
rozpocznij naukę
get promoted

zostać wyrzucony z pracy
rozpocznij naukę
get the sack

dostać zasiłek dla bezrobotnych
rozpocznij naukę
get unemployment benefit

mieć pracę
rozpocznij naukę
have a job

szukać pracy
rozpocznij naukę
look for a job

zwolnić kogoś(z powodu redukcji etatow)
rozpocznij naukę
make sb redundant

dodatkowe świadczenie/bonusy za prace
rozpocznij naukę
perks of the job

miejsce zatrudnienia
rozpocznij naukę
place of employment

zakład pracy
rozpocznij naukę
workplace

prowadzić własną firmę
rozpocznij naukę
run one's own business

pracuję na własny rachunek
rozpocznij naukę
self-employed

podpisać umowę
rozpocznij naukę
sign a contract

zaczynać/kończyć pracę o
rozpocznij naukę
start / finish work at

unemployment

stopa bezrobocia
rozpocznij naukę
unemployment rate

mieć nienormowany czas pracy
rozpocznij naukę
work flexitime

pracować na zmiany
rozpocznij naukę
work in shifts

godziny pracy
rozpocznij naukę
working hours

zaangażowany/oddany
rozpocznij naukę
committed

competent

wykwalifikowany
rozpocznij naukę
qualified

conscientious

devoted

(nie)doświadczony
rozpocznij naukę
(in) experienced

precise

zaradny/pomysłowy
rozpocznij naukę
resourceful

respected

zakres obowiązków
rozpocznij naukę
a job description

list motywacyjny
rozpocznij naukę
a letter of application

warunki zatrudnienia
rozpocznij naukę
terms of employment

zastąpić kogoś
rozpocznij naukę
cover for sb

curriculum vitae

trudne warunki pracy
rozpocznij naukę
difficult working conditions

prowadzić interesy z kimś
rozpocznij naukę
do business with sb

wykonać pracę
rozpocznij naukę
do the job

pracować społecznie
rozpocznij naukę
do voluntary work

zarabiać na życię
rozpocznij naukę
make a living

wypełnić formularz podania
rozpocznij naukę
fill in an application form

zdobywać doświadczenie
rozpocznij naukę
gain experience

iść na rozmowę kwalifikacyjną
rozpocznij naukę
go for an interview

mieć dzień wolny od pracy
rozpocznij naukę
have a day off

mieć poczucie odpowiedzialności
rozpocznij naukę
have a sense of responsibilty

mieć wypadek w pracy
rozpocznij naukę
have an accident at work

nie mieć doświadczenia zawodowego
rozpocznij naukę
have no work experience

zamierza zostać prawnikiem
rozpocznij naukę
He is going to become a lawyer

wypełnia swoje obowiązki z poświęceniem
rozpocznij naukę
he performs his duties with devotion

powiedział żeby powiedzieć że jest chory
rozpocznij naukę
He phoned in sick

ile według ciebie zarabia
rozpocznij naukę
what do you think she makes

zarabiam 300 funtów tygodniowo
rozpocznij naukę
I make 300 pounds a week

pracuję aby zarobić na mieszkanie
rozpocznij naukę
I'm working to get enough money to buy a flat

latem pracował dorywczo przy zbiorze truskawek
rozpocznij naukę
in summer he did casual work picking strawberries

podatek od wynagrodzenia
rozpocznij naukę
income tax

biuro pośrednictwa pracy
rozpocznij naukę
job centre

tworzenie nowych miejsc pracy
rozpocznij naukę
job creation

labour market

utrzymać się z pensji/emerytury
rozpocznij naukę
live off one's salary / pension


renta/emerytura
rozpocznij naukę
pension

kwalifikacje
rozpocznij naukę
qualifications

nadawać się/ zdobywać kwalifikacje
rozpocznij naukę
qualify

przekwalifikować się na
rozpocznij naukę
retrain as

wynagrodzenie. miesieczne za prace biurowa
rozpocznij naukę
salary

utrzymać rodzinę
rozpocznij naukę
support a family

wziać urlop
rozpocznij naukę
take a holiday

być na urlopie
rozpocznij naukę
be on leave

zarobki są tu dobre
rozpocznij naukę
the pay is good here

szkolenie/ kurs
rozpocznij naukę
training course

wynagrodzenie tygodniowe za prace fizyczna
rozpocznij naukę
wages

pracować w godzinach nad liczbowych
rozpocznij naukę
work overtime

jakie jest wynagrodzenie
rozpocznij naukę
what's the pay like

pracować w reklamie
rozpocznij naukę
work in advertising

workaholic

kolega z pracy
rozpocznij naukę
workmate

koleżanka z pracy
rozpocznij naukę
colleague from work


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.