(4) Listening comprehension 12 & 13

 0    40 fiszek    crajsis
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

dziedziczenie, sukcesja (przejęcie stanowiska)
Przejęła fabrykę po ojcu.
rozpocznij naukę
succession
She took over the factory in succession to her father.

spółka publiczna (notowana na giełdzie)
rozpocznij naukę
a public company
a business that is owned by many people who have bought shares in it

wyrzucić kogoś, wykopać kogoś (np. z firmy)
rozpocznij naukę
to boot sb out
infml; to sack sb

osoba piastująca urząd/ stanowisko
rozpocznij naukę
an incumbent
someone who has an official job, especially a political one

w ostateczności
rozpocznij naukę
in the last resort

zasób wewnętrznych kandydatów
rozpocznij naukę
pipeline of internal candidates

wyschnąć (np. rzeka)
Do tego czasu wszystkie studnie już wyschły.
rozpocznij naukę
to run dry
By this time all the wells had run dry.

potężne siły zakłócające spokój
rozpocznij naukę
powerful disruptive forces

przedsiębiorstwo usług komunalnych
rozpocznij naukę
an utility

w dużej mierze dzięki...
rozpocznij naukę
thanks largely to...

nieobciążony problemami
rozpocznij naukę
unencumbered by problems

niezależne stanowisko
rozpocznij naukę
an independent chair

wzmacniać, umacniać (np. władzę)
rozpocznij naukę
to reinforce

automatycznie, w sposób oczywisty
Ma się rozumieć, skontaktujemy się z tobą.
rozpocznij naukę
as a matter of course
a routine (to happen as a matter of course)
We'll get in touch with you as a matter of course.

fundusz hedgingowy
Najwyższy czas, aby strategia "Europa 2020" powstrzymała spekulantów od funduszy hedgingowych.
rozpocznij naukę
a hedge fund
It is high time that the Europe 2020 strategy put a stop to hedge fund speculators.

zażądać od kogoś wytłumaczenia, wyjaśnień
rozpocznij naukę
to hold sb to account

osiągać wyniki gorsze od spodziewanych
Firma osiąga gorsze wyniki od dłuższego czasu.
rozpocznij naukę
to underperform
to be less successful than expected
The company has underperformed for a long time.

podnosić pensje
Sklepy podnoszą ceny przed świętami Bożego Narodzenia.
rozpocznij naukę
to push up salaries
The stores push up the prices before Christmas.

iść, radzić sobie dobrze/źle
Pomimo recesji firma ma się dobrze.
rozpocznij naukę
to fare well / badly
The company is faring well despite the recession.

mediana długości kadencji z X lat
Naszemu państwu wiodło się dobrze za jego kadencji.
rozpocznij naukę
a median tenure of X years
We were a prosperous country during his tenure.

mianować, namaścić (np. na króla)
rozpocznij naukę
to anoint
appoint to high office; to make someone king or queen, especially as part of a religious ceremony

żenująca klapa, niepowodzenie
rozpocznij naukę
an embarrassing flop

fałszować, podrabiać coś
rozpocznij naukę
to falsify sth

referencje akademickie
rozpocznij naukę
academic credentials

w niezwykle trudnej sytuacji
Zwrócę się do banku o pożyczkę w sytuacji ekstremalnej.
rozpocznij naukę
in extremis
in an extremely difficult situation
I'll only ask the bank for a loan in extremis.

w górnych 25%
rozpocznij naukę
in the top quartile of
in the top 25%

zmierzyć wzrost cen
rozpocznij naukę
to gauge price rises
to measure or estimate

statystyk (o osobie)
rozpocznij naukę
a statistician

koszyk dóbr
rozpocznij naukę
the basket of goods

w miarę upływu czasu, z biegiem czasu
Z czasem poczujesz się lepiej.
rozpocznij naukę
over time
You'll get better over time.

wskaźnik cen towarów konsumpcyjnych
rozpocznij naukę
CPI (consumer-price index)

cyfrowy wskaźnik cen (dot. towarów sprzedawanych w sklepach internetowych)
rozpocznij naukę
DPI (digital price index)

być powolnym, nieefektywnym (o procesie)
rozpocznij naukę
be cumbersome

być wolno działającym, ociężałym (o procesie)
rozpocznij naukę
be sluggish
moving or operating more slowly than usual and with less energy or power

anonimowy, anonimizowany (uczyniony anonimowym)
rozpocznij naukę
anonymized

ocean/masa informacji
rozpocznij naukę
an ocean of information

dokonywać obliczeń/ przetwarzać dane numeryczne
rozpocznij naukę
to crunch numbers
to do math

najbliższym czasie / wkrótce
rozpocznij naukę
any time soon

być zaniżonym, niedoszacowanym
rozpocznij naukę
be understated

zainteresowanie, popyt na big data
rozpocznij naukę
the take-up of big data


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.