Zdrowie i dobre samopoczucie i trochę o zakupach

 0    106 fiszek    ewuka72
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

I hope you feel better soon, in time for the holiday.
rozpocznij naukę
Mam nadzieję, że czujesz się lepiej szybko, w sam raz na święta.

You don't celebrate any holidays?
rozpocznij naukę
Nie obchodzimy żadnych świąt?

You have one day that you celebrate, when Jesus died?
rozpocznij naukę
Masz jeden dzień, aby świętować, gdy Jezus umarł?

Why are you learning English?
rozpocznij naukę
Czemu uczysz się angielskiego?

You clean different rooms for a living?
rozpocznij naukę
Czyścić różne pokoje na życie?

You have been studying for about 2 years.
rozpocznij naukę
Zostałaś studiuje około 2 lat.

Sometimes you meet people from different countries.
rozpocznij naukę
Czasami można spotkać ludzi z różnych krajów.

English is the common language.
rozpocznij naukę
Angielski jest wspólnym językiem.

It depends on the situation.
rozpocznij naukę
To zależy od sytuacji.

Sometimes you "stock up" and try to fill your refrigerator for a few days.
rozpocznij naukę
Czasem trzeba "zaopatrzyć się" i starają się wypełnić swoje lodówce przez kilka dni.

You enjoy looking at different clothes and shoes.
rozpocznij naukę
Cieszyć patrząc na różne ubrania i buty.

If you had a lot of money, you would enjoy shopping more.
rozpocznij naukę
Jeśli dużo pieniędzy miałem, że lubisz zakupy więcej.

I don't remember that shop. What do they sell?
rozpocznij naukę
Nie pamiętam ten sklep. Czego oni sprzedać?

There are many things at good prices.
rozpocznij naukę
Istnieje wiele rzeczy w dobrych cenach.

Maybe like Walmart in America.
rozpocznij naukę
Może jak Walmart w Ameryce.

Is it a big supercenter.
rozpocznij naukę
Czy jest to duża Supercenter.

You have never been to Wrocław because you don't have much free time.
rozpocznij naukę
Nigdy nie zostały do ​​Wrocławia, bo nie ma zbyt wiele wolnego czasu.

If you have time, you visit your family.
rozpocznij naukę
Jeśli masz czas, odwiedzić rodzinę.

przymierzyć

means put them on
rozpocznij naukę
Środki umieścić je na

You want to make sure that they fit and feel comfortable.
rozpocznij naukę
Chcesz, aby upewnić się, że pasuje i czuć się komfortowo.

wyprzedać

past tense is sold out
rozpocznij naukę
czas przeszły jest wyprzedany

That means that all of the phones were sold in one day.
rozpocznij naukę
Oznacza to, że wszystkie komórkowe były sprzedawane w ciągu jednego dnia.

There were no phones to buy on the next day,
rozpocznij naukę
Nie było telefonów kupować na następny dzień,

They sold out.
rozpocznij naukę
Są one wyprzedane.

For you, this is not the case.
rozpocznij naukę
Dla ciebie, to nie jest przypadek.

These are just example sentences.
rozpocznij naukę
Są to tylko przykładowe zdania.

opłacać się

You avoid using your credit card.
rozpocznij naukę
Unikać używania karty kredytowej.

It is very easy to buy things and more difficult to pay it off.
rozpocznij naukę
Jest to bardzo proste, aby kupić rzeczy i trudniej je spłacić.

Your friend has a lot of debt.
rozpocznij naukę
Twój przyjaciel ma wiele długów.

You are more careful.
rozpocznij naukę
Jesteś bardziej ostrożny.

spłacić

That means give her the money.
rozpocznij naukę
Oznacza to, że dał jej pieniądze.

When your friend lends you money, you pay it back quickly.
rozpocznij naukę
Gdy przyjaciel pożycza ci pieniądze, płacisz go z powrotem szybko.

wyławiać

mean to choose a dress
rozpocznij naukę
znaczy wybrać suknię

You can pick out what you want to wear.
rozpocznij naukę
Możesz wybrać, co chcesz nosić.

Borrowing is better than going in debt.
rozpocznij naukę
Pożyczanie jest lepsze niż chodzenie w długach.

You exchanged dresses.
rozpocznij naukę
Ty wymienili sukienki.

You gave her your red dress and she gave you a different dress.
rozpocznij naukę
Dałeś jej swoją czerwoną sukienkę i dała wam inną sukienkę.

Sometimes you just give away your dress.
rozpocznij naukę
Czasami po prostu oddać swój strój.

pasować

means to match or look good together
rozpocznij naukę
Oznacza dopasować lub szukać dobrze razem

wziąć z powrotem

means to return it to the store
rozpocznij naukę
Oznacza to powrót do sklepu

You had to take your laptop to a man who could repair it.
rozpocznij naukę
Trzeba było wziąć laptopa do człowieka, który mógłby go naprawić.

splash out (UK)
rozpocznij naukę
zaszaleć (UK)

I think that means to spend freely
rozpocznij naukę
Myślę, że oznacza spędzać swobodnie

Do you go shopping on payday?
rozpocznij naukę
Czy pójdziesz na zakupy na wypłaty?

The day you receive your money for working.
rozpocznij naukę
Dzień otrzymasz pieniądze za pracę.

Do you get paid once a month?
rozpocznij naukę
Czy można zarabiać raz w miesiącu?

Do you understand what we have covered so far?
rozpocznij naukę
Rozumiesz, co omówiliśmy do tej pory?

You pay bills that include your phone, electricity, home, and you have one debt.
rozpocznij naukę
Płacisz rachunki, które zawierają telefon, prąd, dom i masz jeden długu.

a bargain is a good deal
rozpocznij naukę
okazja jest dobra oferta

One woman is talking with the owner of the shop.
rozpocznij naukę
Jedna kobieta rozmawia z właścicielem sklepu.

She may want a discount (cheaper price).
rozpocznij naukę
Ona może chcieć zniżkę (niższą cenę).

She is trying to haggle for a better price.)
rozpocznij naukę
Ona stara się targować za lepszą cenę.)

Haggle means negotiate
rozpocznij naukę
Targować środki negocjować

It looks like a fish market?
rozpocznij naukę
Wygląda to na rynku ryb?

You like fish but you don't like too much because you had food poisoning from fish.
rozpocznij naukę
Lubisz ryby ale nie lubisz zbyt dużo, bo trzeba było zatrucie pokarmowe z ryb.

You lost your taste for fish after that.
rozpocznij naukę
Straciłeś swój smak ryb po tym.

She bought different things and she is very happy.
rozpocznij naukę
Kupiła różne rzeczy, a ona jest bardzo szczęśliwy.

She is holding different colored bags.
rozpocznij naukę
Ona trzyma różne kolorowe torby.

You think that tipping depends on the situation.
rozpocznij naukę
Myślisz, że rolnicza zależy od sytuacji.

Waiters may need more money so a little tip is good.
rozpocznij naukę
Kelnerzy mogą potrzebować więcej pieniędzy, więc mała wskazówka jest dobra.

You believe that people can become addicted to shopping.
rozpocznij naukę
Czy wierzysz, że ludzie mogą stać się uzależnieni od zakupów.

You know people who are shopping every day.
rozpocznij naukę
Znasz ludzi, którzy są zakupy codziennie.

You think it is important to shop locally.
rozpocznij naukę
Myślisz, że ważne jest, aby zakupy lokalnie.

It is convenient and easier.
rozpocznij naukę
Jest to wygodne i proste.

You can buy local and fresh food.
rozpocznij naukę
Można kupić lokalne i świeżą żywność.

A local bakery is very nice.
rozpocznij naukę
Lokalnej piekarni jest bardzo miłe.

You don't eat any sweets.
rozpocznij naukę
Nie jem żadnych słodyczy.

You are trying to eat healthy.
rozpocznij naukę
Starasz się jeść zdrowo.

You were in the hospital and had an operation.
rozpocznij naukę
Byłaś w szpitalu i miał operację.

Your heart had stopped and he revived you.
rozpocznij naukę
Twoje serce przestało, a on cię reaktywowana.

You had to breathe through a tube in your throat?
rozpocznij naukę
Trzeba było oddychać przez rurkę w gardle?

After your operation, you had trouble with your tongue because it was cut
rozpocznij naukę
Po operacji, miałeś problemy z językiem, ponieważ wycięto

You lost your taste.
rozpocznij naukę
Straciłeś swój smak.

It damaged your taste buds.
rozpocznij naukę
Jest uszkodzona swoje kubki smakowe.

It is better now.
rozpocznij naukę
Jest lepiej.

You are trying to take care of your health.
rozpocznij naukę
Starasz się dbać o swoje zdrowie.

So, occasionally when you are with your friends, you might have a piece of cake.
rozpocznij naukę
Tak, od czasu do czasu, kiedy jesteś ze swoimi przyjaciółmi, możesz mieć kawałek tortu.

We will talk about physical health and mental health.
rozpocznij naukę
Będziemy rozmawiać o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego zdrowia.

Health and wellbeing
rozpocznij naukę
Zdrowie i dobre samopoczucie

You try to eat salad, fresh fruit (apples, bananas)
rozpocznij naukę
Starać się jeść sałatki, świeże owoce (jabłka, banany)

oranges, limes, lemons, oranges
rozpocznij naukę
pomarańcze, limonki, cytryny, pomarańcze

You avoid fast food.
rozpocznij naukę
Unikać fast food.

unless you are in a rush
rozpocznij naukę
chyba że jesteś w pośpiechu

You try to cook fresh meals at your home.
rozpocznij naukę
Starasz się gotować świeże posiłki w domu.

You try to exercise.
rozpocznij naukę
Starać się wykonywać.

It is an exercise machine?
rozpocznij naukę
Jest to maszyna do ćwiczeń?

You have a hula hoop.
rozpocznij naukę
Trzeba hula hoop.

You are very tired now because you have so much work.
rozpocznij naukę
Jesteś bardzo zmęczony, ponieważ teraz masz tak dużo pracy.

It is hard to exercise after work.
rozpocznij naukę
Trudno jest wykonywać po pracy.

You get up at 3 am and return home from work at 8 or 9 pm.
rozpocznij naukę
Wstajesz o 3 rano i powrót do domu z pracy na 8 lub 9 pm.

You work full time and half.
rozpocznij naukę
Pracujesz na pełen etat i pół.

You sleep only 4 or 5 hours.
rozpocznij naukę
Śpisz tylko 4 lub 5 godzin.

Sometimes you can't sleep because you don't feel well.
rozpocznij naukę
Czasami nie można spać, bo nie czuje się dobrze.

You have to take some medicine.
rozpocznij naukę
Trzeba wziąć jakieś lekarstwo.

menstrual cycle
rozpocznij naukę
cykl miesiączkowy

menstruation
rozpocznij naukę
okres

pre-menopause
rozpocznij naukę
pre-menopauzy

post-menopause
rozpocznij naukę
po menopauzie

uderzenia gorąca


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.