Family and friends - phrasal verbs

 0    18 fiszek    pawelkedzierski
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
ask sb out
I wanted to ask her out but I chickened out.
rozpocznij naukę
zaprosić kogoś na randkę
Chciałem się z nią umówić, ale stchórzyłem.
bring up
She was brought up by her aunt.
rozpocznij naukę
wychowywać
Ona została wychowana przez swoją ciotkę.
care for sb
After her husband's death, she cares for her children alone.
rozpocznij naukę
opiekować się, troszczyć się
Po śmierci swojego męża, ona sama troszczy się o swoje dzieci.
fall for sb
She fell for him. / I won't fall for your lies again.
rozpocznij naukę
1. zakochać się w kimś; 2. dać się na coś nabrać
Ona straciła dla niego głowę. / Nie dam się znów nabrać na twoje kłamstwa.
fall out with sb
I fell out with my best friend.
rozpocznij naukę
pokłócić się z kimś
Pokłóciłem się z moim przyjacielem.
get on with sb
My sons get on with each other.
rozpocznij naukę
dobrze się z kimś dogadywać
Moi synowie dobrze się ze sobą dogadują.
get rid of sth
I have to get rid of that old couch.
rozpocznij naukę
pozbyć się czegoś
Muszę pozbyć się tej starej kanapy.
grow up
I grew up in the countryside.
rozpocznij naukę
dorastać
Dorastałem na wsi.
look back on sth
When I look back on my youth, I see that I should have done some things differently.
rozpocznij naukę
wracać pamięcią do czegoś
Kiedy wracam pamięcią do mojej młodości, widzę, że niektóre rzeczy powinienem był zrobić inaczej.
look down on sb
When you've just started working out, you are often looked down on by guys bigger than you.
rozpocznij naukę
patrzeć na kogoś z góry
Kiedy dopiero zacząłeś ćwiczyć, więksi goście często patrzą na ciebie z góry.
look up to sb / admire sb
I look up to my father.
rozpocznij naukę
podziwiać kogoś
Podziwiam mojego ojca.
make up with sb
They finally made up with each other after not talking for a week.
rozpocznij naukę
pogodzić się z kimś
W końcu się pogodzili po miesiący nierozmawiania.
rely on sb
I can always rely on my friends.
rozpocznij naukę
polegać na kimś
Zawsze mogę polegać na moich przyjaciołach.
sort out a problem
Hopefully all the problems will be sorted out soon.
rozpocznij naukę
rozwiązać problem
Mam nadzieję, że wszystkie problemy zostaną wkrótce rozwiązane.
split up / break up with sb
I broke up with my girlfriend.
rozpocznij naukę
zerwać z kimś
Zerwałem z moją dziewczyną.
stand by sb
I will stand by you no matter what happens.
rozpocznij naukę
stać przy kimś, wspierać kogoś
Będę przy tobie bez względu na to, co się stanie.
take after sb
Who do you take after - your father or your mother?
rozpocznij naukę
przypominać kogoś
Do kogo jesteś podobny - do ojca czy do matki?
tell sb off
The teacher told the boy off.
rozpocznij naukę
opieprzać kogoś
Nauczyciel upomniał chłopca.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.