13.02.17 Enginnering

 0    28 fiszek    Dav
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

project is aiming to improve the way in which wind farms are maintained and managed
rozpocznij naukę
Projekt ma na celu poprawę sposobu, w jaki farmy wiatrowe są utrzymywane i zarządzane

there is still no industry
rozpocznij naukę
nadal nie ma przemysłu

put us ahead of the curve in terms of the lifecycle of these assets
rozpocznij naukę
stawia nas przed krzywej w kategoriach cyklu życia tych aktywów

we have developed novel sensing technologies
rozpocznij naukę
opracowaliśmy nowe technologie wykrywania

to inspect systems
rozpocznij naukę
prowadzenie kontroli nad systemów

such as those known to be areas of particular vulnerability
rozpocznij naukę
takie jak te znane są jako obszary szczególnie podatne

invention holds promise for
rozpocznij naukę
Wynalazek wygląda obiecująco dla

The LEDs are composed of
rozpocznij naukę
LED są złożone z

The display therefore appears to be
rozpocznij naukę
W związku z tym wydaje się, że wyświetlacz

specifically relating to
rozpocznij naukę
szczególnie w odniesieniu do

One of the reasons aircraft carriers are so formidable is their powerful aircraft launch and recovery systems.
rozpocznij naukę
Jednym z powodów dlaczego lotniskowce są tak ogromne jest ich potężne wyrzutnie dla samolotów i systemy odzyskiwania

blaze po angielsku
odpalać

self-contained, portable, horizontal launch and retrieval system
rozpocznij naukę
samodzielny, przenośny, poziomy systemu startu i odzyskania

How 3D Printing And Digital Technologies Are Altering The Face Of Aircraft Engine Manufacturing In Italy
rozpocznij naukę
Jak Drukowanie 3D i cyfrowe technologie zmieniają oblicze produkcji silników lotniczych we Włoszech

Italian commune of Cameri
rozpocznij naukę
Włoski gmina Cameri

Located on the flat and fertile plains that stretch seemingly forever between
rozpocznij naukę
Znajduje się na płaskich i żyzne równinach, które rozciągają się pozornie wszędzie pomiędzy

narrow streets
rozpocznij naukę
wąskie uliczki

stores either empty or closed
rozpocznij naukę
sklepy puste lub zamknięte

filled with a dozen
rozpocznij naukę
wypełnione masą(dużą ilością)

the most advanced of its kind in Europe
rozpocznij naukę
Najbardziej zaawansowany w swoim rodzaju w Europie

executives have streamed into Cameri to witness the future of how we will make things
rozpocznij naukę
kierownictwo napływało do Cameri świadczyć jak w przyszłości, jak będziemy robić rzeczy

3D printing are revolutionizing manufacturing in much the same way the internet transformed shopping
rozpocznij naukę
Druk 3D rewolucjonizują produkcję w podobny sposób jak internet przekształcił zakupy

these techniques grow parts from the ground up by either depositing or fusing layers of material
rozpocznij naukę
Techniki te tworzą części od podstaw w górę przez nakładanie lub sklejanie warstw materiału

There are no limits to complexity
rozpocznij naukę
Nie ma ograniczenia co do złożoności

hollow structures
rozpocznij naukę
wydrążone struktury

GE Aviation acquired majority stakes in the 3D-printing machine makers
rozpocznij naukę
GE Aviation nabył udziały większościowe w producentów maszyn drukarskich 3D

AM is thriving in Cincinnati
rozpocznij naukę
AM kwitnie w Cincinnati

The challenge is ensuring that these parts are still feasible with respect to their loads and manufacturability.
rozpocznij naukę
Wyzwaniem jest zapewnienie, że części te są nadal możliwedo wykonania w odniesieniu do ich obciążeń i zdolności produkcyjnych.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.