Homeland 0602

 0    24 fiszki    agatalipko
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

gardzić
Ona nami gardzi.
rozpocznij naukę
despise
She despises us, Saul.

zaprzysiężony wróg
Byłeś otwarcie krytyczny wobec ameryki i wspierałeś jej zaprzysięzonych wrogów.
rozpocznij naukę
sworn enemy
you've been openly critical of America and supportive of its sworn enemies.

niesubordynowany
Mamy, pobudzonego, niesubordynowanego pacjenta
rozpocznij naukę
non-compliant
We have an agitated, non-compliant patient...

wykręt
Nie będziecie mogli podłączyć, włączyć i wykręcić.
rozpocznij naukę
cop-out
You will not be able to plug in, turn on, and cop out

ukryty
US angażuje się w ukrytą wojnę.
rozpocznij naukę
covert
The US continues to engage in a covert war with very, very high stakes.

w telewizji
Rewolucja nie będzie nadawana w telewizji
rozpocznij naukę
televised
The revolution will not be televised.

podglądać
Nieładnie podglądać.
rozpocznij naukę
snoop
Hey, it's not nice to snoop.

zwabić, przywiązać
Przepraszam, że cię w to wciągnęłam
rozpocznij naukę
to rope
I'm sorry to rope you into this

opór
dużo stawianego oporu.
rozpocznij naukę
pushback
Lot of push-back.

edukować, musztrować, tresować
To było co innego. To było musztrowanie.
rozpocznij naukę
to school
This was different. This was schooled

wywiad wojskowy; informacje
rozpocznij naukę
intel

komiwojażer
Jest Irański pośrednik, który pośredniczył w przekazach środków na broń nuklearna w przeszłości.
rozpocznij naukę
bag man
There's an Iranian bag man, Farhad Nafisi who served as transfer agent for nuclear payments in the past.

obarczyć uciążliwą odpowiedzialnością
Nikt Cię nie chce tym obarczać.
rozpocznij naukę
saddle
No one is trying to saddle you with anything, Rob.

ulec
Dostosuje się do pani prezydent co do tego
rozpocznij naukę
defer
He'll defer to the president-elect on this one.

informator
Wszyscy poza tajnym informatorem, który wydał ich wszystkich.
rozpocznij naukę
informant
Everyone except for the confidential informant who put them all away

zależeć
cały materiał dowodowy oskarżenia opiera się na rozmowie mojego klienta z nim.
rozpocznij naukę
hinge
the entire material support charge hinges on my client's discussions with him.

obraza sądu
spróbujemy czegoś innego i dostanie nam się z aobraze sądu.
rozpocznij naukę
contempt of court
Hey, we try anything else and we're in contempt of court.

epilepsja
miałeś napad epilepsji. nie jest w porzadku.
rozpocznij naukę
grand mal seizure
You just had a grand mal seizure. You're not fine.

Zarzut okazja, ugody sądowej, umowa Zarzut
Rząd zaoferował ugodę.
rozpocznij naukę
plea bargain, plea agreement, plea deal
The government has offered a plea bargain.

grać na zwłokę
Rob gra na zwłokę, ale on naciska na odpowiedź
rozpocznij naukę
stall
Rob managed to stall, but he is pushing for the response

zagrożenie
Stanowi zagrożenie.
rozpocznij naukę
menace
She is a menace

druga liga
Nie, ma to gdzieć. Powiedział że narkotyki to druga liga
rozpocznij naukę
bush-league
No, he doesn't care about that. He said drugs are bush-league.

sprzeczka
wdałeś się w sprzeczkę wczoraj w szpitalu
rozpocznij naukę
altercation, argument
you got into an altercation at the hospital yesterday

tile


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.