JOwl spr 1-5

 0    206 fiszek    oliwiaak98
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
zgadzać się
rozpocznij naukę
strive
uaktualnić
rozpocznij naukę
updating
system realizacji produkcji
rozpocznij naukę
manufacturing execution system
skierować
rozpocznij naukę
direct,
wypuscić (w obieg)
rozpocznij naukę
relase
uzytkować
rozpocznij naukę
utilize
zamknięcie
rozpocznij naukę
put away
dokładny
rozpocznij naukę
accurate
czas rzeczywisty
rozpocznij naukę
real-time
automatyczna identyfikacja
rozpocznij naukę
automatic identyfication
zbieranie danych
rozpocznij naukę
data acquisition
wydatki
rozpocznij naukę
expensens
wprowadzanie danych
rozpocznij naukę
data entry
osiągnąć, realizować
rozpocznij naukę
accomplish
stosunkowo, względnie
rozpocznij naukę
relatively
różnić się
rozpocznij naukę
to vary
podzielony
rozpocznij naukę
divided
liniowy
rozpocznij naukę
linear
kod kreskowy
rozpocznij naukę
barcode
metka, etykieta
rozpocznij naukę
tabs, labels
dwuwymiarowy
rozpocznij naukę
two-dimensional
identyfikacja częstotliwości radiowej
rozpocznij naukę
radio frequency identyfication
dostępny na miejscu
rozpocznij naukę
on-site
dodatkowy
rozpocznij naukę
additional
linia wzroku
rozpocznij naukę
line-of-sight
terminal
rozpocznij naukę
terminal
wnioskować
rozpocznij naukę
infer
magazynowy system informatyczny
rozpocznij naukę
WMS (warehouse manufacturing system)
dołączony
rozpocznij naukę
attached
urządzenie
rozpocznij naukę
device
po to aby
rozpocznij naukę
in order to
przeznaczony
rozpocznij naukę
dedicated
porównany do
rozpocznij naukę
compared to
zawierać
rozpocznij naukę
incorporate
założę się że
rozpocznij naukę
I'll bet
dokładny
rozpocznij naukę
accurate
unikatowy, wyjatkowy
rozpocznij naukę
unique
podczerwień
rozpocznij naukę
infrared
odbijać
rozpocznij naukę
reflect
laser półprzewodnikowy
rozpocznij naukę
laser diode
laser
rozpocznij naukę
laser
rozwijać się
rozpocznij naukę
evolve
ważny, istotny
rozpocznij naukę
significant
ulepszenie
rozpocznij naukę
improvement
dokładność
rozpocznij naukę
accuracy
efektywność
rozpocznij naukę
efficiency
składać się z
rozpocznij naukę
comprise of
przeznaczony do
rozpocznij naukę
dedicated to
śledzenie produktu
rozpocznij naukę
product tracking
ułożenie
rozpocznij naukę
arrangement
różnić się
rozpocznij naukę
vary
szerokość
rozpocznij naukę
width
przekazywać
rozpocznij naukę
relay
rozszyfrować
rozpocznij naukę
decode
laser helowoneonwy
rozpocznij naukę
helium neon laser
przeprowadzać (badania)
rozpocznij naukę
carry out
transmisja bezprzewodowa
rozpocznij naukę
wireless transmission
równy
rozpocznij naukę
equally
zawierać
rozpocznij naukę
contain
interpretować, tłumaczyć
rozpocznij naukę
interpret
ciągle
rozpocznij naukę
continuously
uaktualniony
rozpocznij naukę
updated
różny
rozpocznij naukę
various
wartościowy
rozpocznij naukę
valuable
dodatek
rozpocznij naukę
addition
dokładny
rozpocznij naukę
exact
zginać
rozpocznij naukę
bend
powierzchnia
rozpocznij naukę
surface
cel
rozpocznij naukę
goal, purpose
upelszać
rozpocznij naukę
to improve
nadzorować
rozpocznij naukę
to oversee
zakładać (np. system)
rozpocznij naukę
to set up
co masz na myśli
rozpocznij naukę
What do you have in mind?
wytrzymały
rozpocznij naukę
durable
smar
rozpocznij naukę
grease
zabrudzony
rozpocznij naukę
soiled
ładowacz
rozpocznij naukę
loader
kierowca wózka widłowego
rozpocznij naukę
putaway driver
rozładowywacz
rozpocznij naukę
unloader
osoba pracująca w okienku odbioru towaru
rozpocznij naukę
order filler
zbliżać się, nadchodzić
rozpocznij naukę
approach
cel
rozpocznij naukę
goal
umożliwiać
rozpocznij naukę
to enable
obsługiwać
rozpocznij naukę
to service
zatrudniać
rozpocznij naukę
to hire
cierpiący na niedobór personelu
rozpocznij naukę
understaff
robotnik portowy
rozpocznij naukę
lumper
natyczmistowy, pilny
rozpocznij naukę
urgent
deficyt
rozpocznij naukę
deficit
naprawić
rozpocznij naukę
to fix
w dodatku
rozpocznij naukę
an additional
stosowny, wskazany
rozpocznij naukę
advisable
kierowca wózka widłowego, ściągający towar
rozpocznij naukę
replenishmnet drivers
pracownik odbierający towar
rozpocznij naukę
reciver
spedytor
rozpocznij naukę
hauler
skupić się na
rozpocznij naukę
to focus on
handel detaliczny
rozpocznij naukę
retail distribution
dlatego
rozpocznij naukę
therefore
mądry
rozpocznij naukę
wise
rozszeżyć
rozpocznij naukę
to expand
prosto do klienta
rozpocznij naukę
direct-to-customer
sprzedawca
rozpocznij naukę
vendor
informacja zwrotna
rozpocznij naukę
feedback
rozłożony na częsci
rozpocznij naukę
breaking up
przekwalifikowywać się
rozpocznij naukę
to retain
całkowity
rozpocznij naukę
overall
przypomieć
rozpocznij naukę
to remind
uzupełnić, wypełnić
rozpocznij naukę
to fill
efektywność
rozpocznij naukę
efficiency
wózek widłowy
rozpocznij naukę
forklift
główny
rozpocznij naukę
major
odziały
rozpocznij naukę
branches
okienko odbiorcy
rozpocznij naukę
'pick slot'
nerwowy
rozpocznij naukę
hectic
traktować priorytetowo
rozpocznij naukę
to prioritize
zatrudniać
rozpocznij naukę
to hire
przeoczyć
rozpocznij naukę
to overlook
przepowiadać, przewidywać
rozpocznij naukę
to predict
płynny, gładki
rozpocznij naukę
smooth
pozostały
rozpocznij naukę
remaining
niezbędny
rozpocznij naukę
essantiol
klin koła
rozpocznij naukę
wheel dock
rampa przeładunkowa
rozpocznij naukę
dock leveler
uszczelnienie docku
rozpocznij naukę
dock seal
światła na docku
rozpocznij naukę
dock lights
stojak na przyczepy
rozpocznij naukę
trailer stand
światła uliczne
rozpocznij naukę
traffic light
pion kołowy
rozpocznij naukę
wheel riser
niebezpieczny
rozpocznij naukę
hazardous
ostrożność
rozpocznij naukę
precaution
śmiertelny wypadek
rozpocznij naukę
fatality
pojawić się
rozpocznij naukę
to occur
ograniczenie pojazdu
rozpocznij naukę
vehicle restraints
zapobiec
rozpocznij naukę
to prevent
odczepienie się czegoś
rozpocznij naukę
creep
śliski
rozpocznij naukę
slippery
wymienić
rozpocznij naukę
replace
przepalony
rozpocznij naukę
burn out (lights)
odczepiony
rozpocznij naukę
unhitched
przewyższać
rozpocznij naukę
to exceed
zderzak
rozpocznij naukę
bumper
zużycie podczas eksploatacji
rozpocznij naukę
wear and tear
dojazd
rozpocznij naukę
approaches
przedpole
rozpocznij naukę
apron space
pas startowy; lądowanie
rozpocznij naukę
landing strip
unikać
rozpocznij naukę
to avoid
być świadomym
rozpocznij naukę
to be aware of
złe funkcjonwanie
rozpocznij naukę
malfunctioning
nie wpuszczać
rozpocznij naukę
to keep out
wygodny
rozpocznij naukę
stated
piana
rozpocznij naukę
foam
drzwi wysypowe
rozpocznij naukę
bay door
klin
rozpocznij naukę
wedge
wytrzymały
rozpocznij naukę
sturdy
oświecający
rozpocznij naukę
illumination
odstęp
rozpocznij naukę
goap
cofać
rozpocznij naukę
to back up
przebywający
rozpocznij naukę
inbound
rozładowanie
rozpocznij naukę
offloading
podążać do
rozpocznij naukę
bound for
strefa załadunku
rozpocznij naukę
landing bay
często
rozpocznij naukę
frequently,
agent celny
rozpocznij naukę
customs broker
urząd celny
rozpocznij naukę
customs agency
przeprowadzać
rozpocznij naukę
conduct
w imienu
rozpocznij naukę
on behalf of
odprawa celna
rozpocznij naukę
customs clearance
być świadomym czegoś
rozpocznij naukę
to be aware of
akcyza
rozpocznij naukę
excise
władza
rozpocznij naukę
authorities
zapobiegać
rozpocznij naukę
prevent
znać się na czymś
rozpocznij naukę
to be familary with
cło
rozpocznij naukę
tariff; duty
harmonogram
rozpocznij naukę
schedules
ustalic
rozpocznij naukę
determine
opłata celna
rozpocznij naukę
duty rate
zorganizować
rozpocznij naukę
arrange
natychmiastowy
rozpocznij naukę
immediate
wypuszczony z
rozpocznij naukę
released from
obszar celny
rozpocznij naukę
customs area
obsługiwać
rozpocznij naukę
handle
transgraniczny
rozpocznij naukę
cross boardler
przejście
rozpocznij naukę
crossing; pass
państwa sąsiadujące
rozpocznij naukę
neighboring countries
wsparcie
rozpocznij naukę
asststance
być obciążonym podatkiem
rozpocznij naukę
to be taxed
w sąsiedztwie
rozpocznij naukę
proximity
wiedza
rozpocznij naukę
knowledge
kontrolować
rozpocznij naukę
inspect
wyjaśnić
rozpocznij naukę
clarify
zatrudniać
rozpocznij naukę
hire
właściciel
rozpocznij naukę
owner
niekompletny
rozpocznij naukę
incomplete
papierkowa praca
rozpocznij naukę
paperwork
ustalenie
rozpocznij naukę
arrangement
otoczony
rozpocznij naukę
surrounded
płot
rozpocznij naukę
fence
być winnym
rozpocznij naukę
be owed
oclić
rozpocznij naukę
clear
zgodnie z planem
rozpocznij naukę
on schedule
wyświetlić
rozpocznij naukę
to pull it up
wyjażdżać
rozpocznij naukę
depart
przedstawiony
rozpocznij naukę
submited
wspaniały
rozpocznij naukę
terrific
wspólnik
rozpocznij naukę
business associate
pośredniczyć
rozpocznij naukę
to broker

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.