prawo karne; spadkowe i rzeczówka

 0    153 fiszki    adylak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
czym jest prawo karne?
rozpocznij naukę
zbiór przepisów normujących kwestie odpowiedzialności człowieka za czyny zabronione
Normy prawa karnego:
rozpocznij naukę
- mówią co jest ZAKAZANE - ewentualne SANKCJE - zasady WYMIERZANIA kary - zasady ODBYWANIA KARY
prawo karne w czasie ():
rozpocznij naukę
- zakaz retroakcji (lex retro non agit) - nie ma przestępstwa bez ustawy (nullum crimen sine lege) - zmiana form karania jeżeli zmienia się ustawa (np. na łagodniejszą)
prawo karne w przestrzeni:
rozpocznij naukę
- obowiązuje na terenie RP - popełniony czyn przez Polaka za granicą (jeśli tam też jest zabroniony!) -ekstradycja- na wniosek innego państwa, ENA, MTK
Ekstradycja- ENA KTO DECYDUJE O WYDANIU SPRAWCY?
rozpocznij naukę
Sąd kraju w którym osoba przebywa
Karanie cudzoziemców przez PK Polski (z zasady)
rozpocznij naukę
- przesepstwo ZA GRANICĄ- przeciw RP, OBYWATELOM, PODMIOTOM PRAWNYM POLSKI - przestępstwo musi być zagrożone karą min. 2 LAT WIĘZIENIA+ sprawca przebywa w RP
Kto podlega pod prawo karne?
rozpocznij naukę
- osoby powyżej 17 lat - osoby 15 lat--> dot. art 148 i 223 KK- np. zamach na prezydenta itd.
Ile wynosi maksymalna kara dla osoby mającej 15 lat?
rozpocznij naukę
Max. kara to 2/3 przewidzianej ustawowo kary.
kto to jest MŁODOCIANY?
rozpocznij naukę
W czasie popełnienia przestępstwa NIE MIAŁ 21 lat, a w czasie orzekania (I instancji) NIE MIAŁ 24 lat
co to jest przestępstwo (6 cech)
rozpocznij naukę
1. czyn człowieka 2. społecznie szkodliwy W STOPNIU WYŻEJ NIŻ ZNIKOMY 3. zawinionY 4. zabroniony 5. pod groźbą kary 6. określony przez ustawę OBOWIĄZUJĄCĄ
Jakie są 4 znamiona przestępstwa?
rozpocznij naukę
1. podmiot przestępstwa 2. przedmiot przestępstwa 3. strona przedmiotowa przestępstwa strona podmiotowa przestępstwa
Na czym polega związek przyczynowy?
rozpocznij naukę
Pomiędzy działaniem a skutkiem trzeba znaleźć związek- winę człowieka
Co jeśli nie ma związku przyczynowego?
rozpocznij naukę
Wtedy jest to przypadek a nie przestępstwo
Co to jest Bezprawność czynu?
rozpocznij naukę
Cecha czynu oznaczająca jego sprzeczność z zakazem lub nakazem zapisanym w prawie
Co to jest wina?
rozpocznij naukę
nullum crimen sine culpa- bez winy nie ma przestępstwa Wina to psychiczny stosunek sprawcy do popełnianego czynu
Jakie są rodzaje popełniania czynów zabronionych?
rozpocznij naukę
a. umyślnie b. nieumyślnie
Charakterystyka przestępstw umyślnych
rozpocznij naukę
a. zamian bezpośredni- chce się dokonać przestępstwa zamiar ewentualny- przestępstwo nie jest celem ale bez niego nie osiągnie się innego celu
co to jest godzenie się?
rozpocznij naukę
Obojętność sprawcy na skutek
co to są Przestępstwa nieumyślne.
rozpocznij naukę
nie dąży się do przestępstwa, ale np. przez nieostrożność dochodzi do przestępstwa
podział czynów nieumyślnych:
rozpocznij naukę
lekkomyślność (świadoma nieumyślność) niedbalstwo (nieświadoma nieumyślność)
co to jest zbrodnia?
rozpocznij naukę
przesępstwo za które grozi kara MINIMUM 3 LAT POZBAWIENIA WOLNOŚCI ZBRODNIA MOŻE BYĆ POPEŁNIONA TYLKO UMYŚLNIE
CO TO JEST WYSTĘPEK?
rozpocznij naukę
przestępstwo za które grozi mniej niż 3 lata, a wiecej ni 1 miesiąc więzienia + grzywna; ograniczenie wolności WYSTĘPKI MOŻNA POPEŁNIĆ UMYŚLNIE I NIEUMYŚLNIE
Okoliczności wyłączające winę:
rozpocznij naukę
1. nieletniość 2. niepoczytalność 3. rozkaz 4. błąd
CO TO JEST NIELETNIOŚĆ?
rozpocznij naukę
PONIŻEJ 17 LAT (w szczególnych przypadkach poniżej 15 lat)
co to jest niepoczytalność?
rozpocznij naukę
gdy człowiek nie rozpoznaje swoich czynów, nie może kierować swoim zachowaniem.
rodzaje niepoczytalności
rozpocznij naukę
1. pełna 2. ograniczona- czasowa. Może powodować nadzwyczajne złagodzenie kary?
kiedy nie bierze się pod uwagę niepoczytalności?
rozpocznij naukę
Kiedy człowiek sam umyślnie się w nią wprowdził, wiedząc jakie może mieć to skutki- np. stan odurzenia, nietrzeźwości.
Co sąd może orzec w przypadku przestępstwa popełnionego przy wpływie środków odurzających lub innych?
rozpocznij naukę
Karę od dolnej do górnej granicy przewidzianej normalnie ZWIĘKSZONEJ O POŁOWĘ!
czemu rozkaz wyłącza winę?
rozpocznij naukę
bo popełnia się czyn na polecenie służbowe.
CZY MOŻNA BYĆ UKARANYM MIMO ROZKAZU?
rozpocznij naukę
TAK, ale tylko jeżeli zdaje sobie sprawę że nakazana czynność którą ma wykonać jest zabroniona.
czy błąd zawsze wyłącza winę?
rozpocznij naukę
nie, czasem nie ma na nią wpływy, czasem tylko ogranicza lub całkiem wyłacza
co to jest błąd?
rozpocznij naukę
niezogdność między stanem rzeczywistym a świadomością człowieka
na czym polega błąd faktyczny?
rozpocznij naukę
nie popełnia UMYŚLNIE przestępstwa ten, kto pozostaje w błędzie co do okoliczności stanowiącej jego znamię (np przywłaszczenie rzeczy kiedy myśli się że jest niczyja)
na czym polega błąd prawny?
rozpocznij naukę
kiedy popełnia się czyn nie W SPOSÓB USPRAWIEDLIWIONY NIE zdając sobie sprawy że jest bezprawny/
Co to są kontratypy?
rozpocznij naukę
Kontratypy to okoliczności wyłączające bezprawność.
jakie są przykłady kontratypów?
rozpocznij naukę
1. obrona konieczna 2. stan wyższej konieczności 3. zgoda pokrzywdzonego 4. uprawianie sportu 5. dopuszczalne ryzyko 6. działanie w granicach uprawnień lub obowiązku prawnego
Na czym polega obrona konieczna?
rozpocznij naukę
odpieranie BEZPOŚREDNIEGO, BEZPRAWNEGO zamachu na jakiekolwiek DOBRO CHRONIONE PRAWEM
Warunki legalności obrony koniecznej
rozpocznij naukę
-zamach musi być bezpośredni -zamach musi być bezprawny -sposób obrony musi być WSPÓŁMIERNY do zagrożenia
NA czym polega SAMOISTNY charakter obrony koniecznej?
rozpocznij naukę
Osoba napadnięta MA PRAWO ODPIERAĆ ATAK WSZELKIMI DOSTĘPNYMI ŚRODKAMI, nie musi uciekać,
nas czym polega eksces ekstensywny?
rozpocznij naukę
Gdy zamach i próba obrony nie odbywają się w tym samym czasie
na czym polega eksces intensywny?
rozpocznij naukę
przekroczenie granic obrony, np. przez użycie niewpspółmiernych środków
Na czym polega stan wyższej konieczności?
rozpocznij naukę
1. jego celem jest uchyleie bezpośredniego i bezprawnego niebezpieczeństwa 2. Z POŚWIĘCENIEM INNEGO DOBRA- dobro poświęcone przedstawia niższą wartość niż dobro chronione
Na czym polega przekroczenie stanu wyższej konieczności?
rozpocznij naukę
Dobro które poświęcamy ma OCZYWIŚCIE większą wartość niż dobro które staramy się chronić. -> sąd może wtedy zastosować jedynie złagodzenie kary
na czym polega zgoda pokrzywdzonego?
rozpocznij naukę
dotyczy tylko syt. gdy narusza się dobro osobiste, nie dotyczące innych osób. dot. syt. gdy pokrzywdzony może swobodnie dysponować swoimi prawami np. mieniem.
czy zgoda pokrzywdzonego dotyczy też przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego?
rozpocznij naukę
tak
o co chodzi w działaniu w granicach uprawnień?
rozpocznij naukę
czyn normalnie bezprawny, przestaje taki być, jeśli czynność wykonuje osoba do tego uprawniona.
dopuszczalne ryzyko?
rozpocznij naukę
eksperymenty są dopuszczalne jeżeli przewidywane korzyści są istotne przyszłościowo, a cel i sposoby przeprowadzania są ZGODNE Z AKTUALNYM STANEM WIEDZY EKSPERYMENT MUSI POSIADAĆ ZGODY OSÓB UCZESTNICZĄCYCH, POINFORMOWANYCH O ZAGROŻENIACH
kOGO DOT. DZIAŁANIE W OSTATECZNEJ POTRZEBIE
rozpocznij naukę
dot. przede wszystkim wojska
jakie są formy popełniania przestępstw?
rozpocznij naukę
1. sprawstwo 2. współsprawstwo 3. pomocnictwo 4. podżeganie- nakłanianie 5. usiłowanie 6. paserstwo (pomoc w wykorzystaniu owoców przestępstwa) 7. kierownictwo 8. poplecznictwo- pomoc PO przestępstwie
fORMY USIŁOWANIA?
rozpocznij naukę
usiłowanie udolne-- coś przeszkodziło- np. nie wybuchła broń usiłowanie nieudolne- od początku skazane na niepowodzenie- np. broń atrapa
Na czym polega współsprawstwo
rozpocznij naukę
Każdy ze współsprawców, ponosi odp. za całość przestępstwa
Rodzaje sprawstwa
rozpocznij naukę
1. sprawstwo -współsprawstwo -sprawstwo kierownicze -sprawstwo polecające (wyk. zależności pomiędzy osobami)
Stosunek s sprawstwie polecającym:
rozpocznij naukę
- sprawca polecający - sprawca wykonujący
JAKIE SĄ KARY ZA PRZYGOTOWYWANIE?
rozpocznij naukę
1. kara występuje tylko jeżeli ustawa tak stanowi 2. każdy kto dobrowolnie odstąpił od przygotowania, nie ponosi odpowiedzialności karnej.
Na czym polega usiłowanie kwalifikowane?
rozpocznij naukę
Sprawca nie osiągnął zamierzonego skutku, ale inny tak.
Kary za usiłowanie?
rozpocznij naukę
takie same jak za dokonanie! Jeżeli dobrowolnie się odstąpi od usiłowania,. kara nie zostanie wymierzona!
Kara za podżeganie?
rozpocznij naukę
W granicach kary za sprawstwo
Kara za pomocnictwo?
rozpocznij naukę
W granicach kary za sprawstwo, ale sąd może zast. złagodzenie kary
Poplecznictwo- kary?
rozpocznij naukę
Tak jak przy pomocnictwie.
ŚCIGANIE PRZESTĘPSTW:
rozpocznij naukę
1. Z URZĘDU- przez oskarżyciela publicznego 2. Z URZĘDU ALE NA WNIOSEK- wniosek składa osoba, ale potem oskarżenie nas. z urzędu 3. Z OSKARŻENIA PRYWATNEGO
Formy przestępstw
rozpocznij naukę
1. zasadnicze- np. zbrondnia- zagrożone karą ustawową 2. kwalifikowane- ma dodatkowe cechy, np szczególne okrucieństwo- ZAOSTRZONA KARA 3. uprzywilejowane- czyn jest mniej niebezpieczny niż forma zasadnicza- złagodzenie kary
Jakie są kary?
rozpocznij naukę
1. grzywna 2. ograniczenie wolności 3. pozbawienie wolności od 1 miesiąca DO 15 LAT 4. pozbawienie wolności na 25 lat 5. dożywotnie pozb. wolności
Grzywna:
rozpocznij naukę
1. określana w stawkach dziennych min: 10 stawek max: 540 stawek 1 stawka dzienna: min. 10 zł; max.: 2000 złotych.
CZY GRZYWNA ZAWSZE WYSTĘPUJE SAMA?
rozpocznij naukę
NIE, może to być kara samoistna, albo dodatkowa obok pozb. wolności, jeżeli przestępstwo było związane z uzyskaniem korzyści majątkowej.
Na czym polega ograniczenie wolności?
rozpocznij naukę
pozbawienie niektórych praw. czas trwania: 1 miesiąc- 12 miesięcy
Rodzaje ograniczenia wolności: (3)
rozpocznij naukę
- zakaz opuszczania miejca pobytu - nieodpłatna praca na cele społeczne- 20-40 godzin miesięcznie. (albo: potrącenie wynagrodzenia o 10-25%) - udzielanie wyjaśnień podczas odbywania kary
co może orzec sąd przy wymierzaniu ograniczenia wolności?
rozpocznij naukę
-może nakazać przeproszenie pokrzywdzonego - skierowanie na leczenie - łożenie na inną osobę - naprawienie szkody
POZBAWIENIE WOLNOŚCI- ILE TRWA
rozpocznij naukę
MINIMUM 1 MIESIĄC, MAX. 15 LAT może łączyć sie np. z grzywną
Jakie są samoistne (występujące samodzielnie) kary pozbawienia wolności?
rozpocznij naukę
- 25 lat - dożywocie
obostrzenia kar:
rozpocznij naukę
grzywna- max. 810 stawek dziennych ogr. wolności- max. 2 lata pozb. wolności- max 15 lat
obniżenia kar samoistnych:
rozpocznij naukę
- dożywocie--> można obniżyć do 25 lat - 25 lat- -> do 15 lat.
Jakie są środki karne (podać 6 przykładów)?
rozpocznij naukę
1. pozbawienie praw publicznych 2. nawiązka (świadczenie na rzecz pokrzywdzonego/ org. społecznej) 3. obowiązek naprawienia szkody 4. zakaz prowadzenia pojazdów/ wykonywania zawodu/ zakaz wstępu na imprezę masową 5. podanie wyroku do publicznej wiadomości 6. świadczenie pieniężne
Nawiązka i świadczenie pieniężne:
rozpocznij naukę
NAWIAZKA MOŻE BYĆ NA RZECZ POKRZYWDZONEGO LUB CELE SPOŁECZNE--> do 100 000 zł świadczenie pienieżne- występuje w przypadku odstąpienia od wykonania kary - na określony cel społeczny- max. 20 000 zł. W przypadku przestępstw komunikacyjnych- max. 60 tys. złotych
Zakaz wstępu na imprezę masową:
rozpocznij naukę
faktultatywnie/obligatoryjnie Zakaz połączony z obowiązkiem stawienia się na Policji w czasie trwania imprezy masowej. ZAKAZ ORZEKA SIĘ NA CZAS 2-6 LAT.
Zakaz wstępu do ośrodków miejsc hazardowych- czas kary?
rozpocznij naukę
od 1 roku do 10 lat. Nie obejmuje loterii promocyjnych
co to są środki zabezpieczające?
rozpocznij naukę
Związane z zaburzeniami psychicznymi/ preferencjami seksualnymi i innymi sprawcy POLEGAJĄ NA UMIESZCZENIU W ZAKŁADZIE ZAMKNIĘTYM/ SKIEROWANIU NA LECZENIE AMBULATORYJNE
Jak długo trwają środki zabezpieczające?
rozpocznij naukę
W PRZYPADKU LECZENIA odwykowego- min. 3 miesiące, max. 2 lata w skrajnych przypadkach środki takie mogą trwać przez całe życie
JAKIE SĄ ZASADY WYMIERZANIA KAR?
rozpocznij naukę
- wg. uznania sądu; - sąd bierze pod uwagę stopień winy/ okoliczności/ stopień szkodliwości społecznej/ wiek przestępcy- dot. małoletnich
Wymierzanie kar nieletnim- do 18 lat
rozpocznij naukę
cel: WYCHOWAĆ nie orzeka się do DOŻYWOCIA!
JAKIE KARY MAJĄ PIERWSZEŃSTWO
rozpocznij naukę
ZASADA PRYMATU KAR WOLNOŚCIOWYCH
zAMIANA ZASTOSOWANYCH KAR?
rozpocznij naukę
jeżeli przestępstwo jest zagrożone karą MAX 5 LAT pozbawienia wolności: można zaiast niej dać 2 LATA OGRANICZENIA WOLNOŚCI LUB GRZYWNĘ NIE DOTYCZY PRZESTĘPSTW CHULIGAŃSKICH I DZIAŁANIA POD WYPŁYWEM ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH
ODSTĄPIENIE OD KARY? KIEDY?
rozpocznij naukę
jęsli przesepstwo jest zagrożone karą MAX 3 lat pozbawienia wolnosci- jeśli jego szkodliwość nie była znacza
Nadzwyczajne obostrzenie. na czym polega
rozpocznij naukę
wymierzenie kary wyższej niż ustawowa
KIEDY stosuje się nadzw. obostrzenie?
rozpocznij naukę
- przestępcy powrotni (recydywiści- odbyli min. 6 mies kary i w ciągu kolejnych 5 lat znowu popełnili przestępstwo) - wobec członków zorganizowanych grup przestęczych i terrorystycznych - charakter chuligański--> kara nie niższa niż dolna granica ustawowa ZWIĘKSZONA O POŁOWĘ!
NADZWYCZAJNE ZŁAGODZENIE. na czym polega
rozpocznij naukę
- kara niższa niż najniższa przewidziana ustawowo.
wobec kogo można zastosować nadzw, złagodzenie kary?
rozpocznij naukę
- wobec młodocianego -jeżeli pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą -starania psrawcy o naprawienie szkody -sprawca przestępstwa nieumyślnego -ŚWIADEK KORONNY
OBNIŻENIE KARY- JAK W JAKICH SYTUACJACH?
rozpocznij naukę
1. KARA MIN. 25 LAT- kara po obniżeniu nie może być niższa niż 8 LAT 2. inna zbrodnia- kara nie niższa od 1/3 dolnej granicy ustawowej kary 3. występek gdzie min. kara to min. 1 rok pozb. wolności- > zamiast tego ograniczenie wolności albo krótszego pozb. wolności 4. występek- min. kara jest krótsza od 1 roku pozb. wolności- zamiana na ograniczenie wolności lub grzywnę
JAK łagodzi się karę, jeżeli przestępstwo jest zagrożone wymiennymi karami?
rozpocznij naukę
Odstępuje się od nich i wymierza środek karny
czy można odstąpić od środka karnego?
rozpocznij naukę
nie!
jakie są rodzaje recydywy?
rozpocznij naukę
- podstawowa- po odbyciu przynajmniej 6 mies. kary w ciągu kolejnych 5 lat popełni się podobne przestępstwo--> kara do górnej granicy zwiększona o połowę! - recydywa wielokrotna--> łaćznie odbyty 1 rok kary, w ciągu kol. 5 lat-> kara powyżej dolnej granicy- do górnej granicy +1/2
Poddanie sprawcy próbie. na czym polega?
rozpocznij naukę
są to środki WARUNKOWE- 1. UMORZENIE POSTĘPOWANIA KARNEGO 2. WARUNKOWE ZAWIESZENIE WYKONANIA KARY 3. WARUNKOWE ZWOLNIENIE Z ODBYWANIA RESZTY KARY
KIEDY STOSUJE SIĘ WARUNKOWE ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA KARNEGO?
rozpocznij naukę
- jeżeli wina i szkodliwość społ. nie są znaczne - przestępca nie był karany za umyślne przestępstwo - przestępstwo nie jst zagrożone karą pow. 3 LAT -gdy sprawca pojednał się z poszkodowanym- kara nie większa niż 5 lat.!
Ile wynosi okres próby przy warunkowym umorzeniu postępowania?
rozpocznij naukę
od 1 roku do 2 la. bieg- od uprawomocnienia się orzeczenia.
Kiedy podejmuje się zwieszone postępowanie?
rozpocznij naukę
- MUSI podjąć postępowanie- jeśli w okresie próby sprawca popełni umyślnie przestępstwo za które został skazany - może podjąć postępowanie: jeśli sprawca w okresie próby narusza porządek publiczny
Kiedy nie można podjąć warunkowo zawieszonego postępowania?
rozpocznij naukę
w ciągu 6 miesięcy od zakończenia próby
Warunkowe zawieszenie WYKONANIA kary. przy jakich sytuacjach zachodzi (3)?
rozpocznij naukę
1. Przestępstwo nie jest zagrożone karą przekraczającą 2 lata pozabawienia wolności 2. Gdy orzeczono karę ograniczenia wolności 3. gdy orzeczono grzywnę jako karę SAMOISTNĄ
Co się bierze pod uwagę przy zawieszaniu wyk. kary?
rozpocznij naukę
1. postawę sprawcy 2. dotychczasowy sposób życia 3. zachowanie się po popełnieniu przestępstwa
Wobec kogo nie stosuje się zawieszenia wyk. kary?
rozpocznij naukę
wobec recydywistów, sprawców zbrodni. Nie stosuje się jej też jeżeli zastosowano nadzwyczajne złagodzenie kary!!!@
Ile wynosi czas próby przy zawieszeniu wykonania kary?
rozpocznij naukę
od 2 do 5 lat- gdy zawiesza się wyk. kary pozbawienia wolności od roku do 3 lat- gdy zawiesza się wyk. kary ogr. wolności lub grzywny
Czy można orzec jakąś karę przy zawieszaniu wykonania innej?
rozpocznij naukę
tak, przy zawieszeniu kary pozbawienia wolności, można orzec karę grzywny DO 270 stawek dziennych. Zawieszając karę ogr. wolności- można orzec grzywnę DO 135 stawek dziennych
cZY MOŻNA ORZEC DODATKOWE OBOWIĄZKI PRZY ZAWIESZANIU WYK. KARY?
rozpocznij naukę
TAK, może to być np. obowiązek informowania sądu o przebiegu próby- dozór jest obowiązkowy w przypadku młodocianych, poddanie się leczeniu, nie nadużywaniu alkoholu, powstrzymania się od przebywania w określonych miejscach
Zatarcie skazania przy zawieszonym wykonaniu kary: ile wynosi?
rozpocznij naukę
6 miesięcy od zakończenia próby. Zatarcie- uznanie skazania za niebyłe.
Kiedy zarządza się wykonanie kary?
rozpocznij naukę
jeśli w okresie próby skazany popełnił podobne przestępstwo umyślne, obligatoryjnie za przestępstwo z użyciem przemocy. fakultatywnie- jęsli skazanyt rażąco narusza porządek publiczny
Kiedy można się starać o war. zwolnienie z odbywania reszty kary?
rozpocznij naukę
po odbyciu min. 1/2 kary - recydywista- 2/3 -recydywista wielokrotny- 3/4 kary. - - skazany na 25 lat- po. min. 15 latach - dożywocie- po min. 25 latach kary.
Czy można odebrać możliwość ubiegania się o wcześniejsze zwolnienie?
rozpocznij naukę
Nie. każdy może się o to ubiegać. Sąd może zaostrzyć w wyroku czas po którym można się ubiegać- np. dopiero po 30/ 40 latach.
Ile wynosi czas próby przy warunkowym zwolnieniu?
rozpocznij naukę
MINIMUM 2 lata. Maximum- 5 lat. Wielokrotny recydywista- min. 3 lata- max. 5 lat - dożywocie- okres póby: 10 lat.
czy ponownie skazany (przez nie przestrzeganie warunków zwolnienia) może się ubiegać o zwolnienie?
rozpocznij naukę
tak, ale dopiero po roku od ponownego osadzenia go w zakładzie. w przypadku dożywocia- dopiero po 5 latach.
CZY MOŻNA ZAKAZAĆ ZBLIŻANIA SIĘ DO OKREŚLONYCH OSÓB/ MIEJSC?
rozpocznij naukę
TAK. jeżeli jest orzeczony na zawsze, to po 10 latach skutecznego jego wykonywania można odstąpić od dalszego zakazu.
czym jest przedawnienie?
rozpocznij naukę
instytucja prawa karnego związana z upływem czasu.
Jakie są postaci przedawnienia?
rozpocznij naukę
1. przedawnienie karalności przestępstwa 2. przedawnienie wykonania kary.
Na czym polega przedawnienie karalności. ile wynosi?
rozpocznij naukę
po tym czasie nie można sprawcy pociągnąć do odpowiedzialności. 30 lat- zbrodnia zabójstwa 20- inna zbrodnia 15 lat- występek za który grozi min. 5 lat pozbawienia wolności 10 lat- występek, za który więcej niż 3 lata pozbawienia wolności 5- pozostałe występki. 1 rok- od momentu kiedy pokrzywdzony dowiedział się o sprawcy- ale nie dłużej niż 3 lata od przestępstwa - 5 lat odkąd pokrzywdzony skończył 18 lat
co jeżeli wszczęto postępowanie, ale nie wydano wyroku, bo sprawca się ukrywa?
rozpocznij naukę
od zbrodni do występków zagrożonych karą pow. 3 lat- POSTĘPOWANIE USTAJE PO 10 latach od ZAKOŃCZENIA SIĘ PRZEDAWNIENIA w pozostałych przypadkach- 5 lat OD ZAKOŃCZENIA SIĘ PRZEDAWNIENIA
Przedawnienie wykonania kary. kiedy występuje?
rozpocznij naukę
kiedy postępowanie się odbyło, wyrok zapadł ale nie wykonano wyroku bo coś
przedawnienie kar- długości czasu:
rozpocznij naukę
nie można wykonać kary jeżeli minęło: -30 lat- w przypadkach skazań na min. 5 lat pozbawienia wolności - 15 lat- w razie skazania na karę nie wyższą niż 5 lat - 10 lat- przy skazaniach na inną karę.
Kiedy nie biegnie przedawnienie?
rozpocznij naukę
Jeżeli przepisy nie pozwalają na wszczęcie postępowania wobec osoby- np. przez immunitet chroniący posłów. W tym czasie można jedynie ścigać Z OSKARŻENIA PRYWATNEGO
Jakie przestępstwa się nie przedawniają?
rozpocznij naukę
- zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne - zabójstwa, ciężkie uszkodzenia ciała, przetrzymywanie ze szczególnym udręczeniem- jeżeli dokonał tego funkcjonariusz policji lub służb specajalnych -
Zatarcie skazania. co to?
rozpocznij naukę
po upływie określonego czasu fakt że było skazanie zostaje formalnie uznany z niebyły. po zatarciu nie ma prawa wyciągać skutków z tego skazania
Czy od zasady zatarcia jest jakiś wyjątek?
rozpocznij naukę
tak- zatarciu nie podlega przestępstwo przeciw wolności seksualnej osoby poniżej 15 lat. --> jeżeli zawieszono warunkowo wyk. kary
iLE WYNOSI OKRES ZATARCIA?
rozpocznij naukę
- KARA POZBAWIENIA WOLNOŚCI I KARA POZBAWIENIA WOLNOŚCI NA 25 LAT--> 10 LAT - JEŻELI KARA NIE przekraczałą 3 lat i skazany po jej odbyciu dobrze się zachowywał--> zatarcie może nastąpić już po 5 latach. kara dożywocia- 10 lat -grzywna/ ogr. wolności- 5 lat (na wniosek skazanego - 3 lata) -
CZY PRZEDAWNIAJĄ SIĘ PRZESTĘPSTWA JEŚLI ODSTĄPIONO OD WYKONANIA KARY?
rozpocznij naukę
TAK, PO UPŁYWIE ROKU OD PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA.
JEŻELI W OKRESIE ZATARCIA POPEŁNI SIĘ PRZESTĘPSTWO, TO CO SIĘ DZIEJE Z ZATARCIEM?
rozpocznij naukę
BIEG ZATARCIA ZA PIERWSZZE PRZESTĘPSTWO ULEGA WSTRZYMANIU I BIEGNIE OD POCZĄTKU WSPÓLNIE DLA OBU PRZESTĘPSTW.
SPADKIII
rozpocznij naukę
sPADKI
co należy do długów spadkowych?
rozpocznij naukę
także koszty pogrzebu, koszty postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek
czy młżoek i inne osoby mieszkające ze zmarłym mogą dalej mieszkać w tym mieszkaniu jeśli było jego własnością?
rozpocznij naukę
tak, przez 3 miesiące
Kiedy otwiera się spadek?
rozpocznij naukę
z chwilą śmierci spadkodawcy
kiedy spadkowdawca nabywa spadek?
rozpocznij naukę
Z chwilą jego otwarcia
kiedy następuje dziedziczenie ustawowe co do całości spadku?
rozpocznij naukę
kiedy zmarły nie ustanowił innych spadkobierców lub wyznaczeni nie chcą lub nie ma=ogą nimi być.
kto nie może być spadkobiercą
rozpocznij naukę
osoba fizyczna która nie zyje w chwili ostwarcia spadku oraz osoba prawna która nie istnieje
czy nasciturus może być spadkobiercą
rozpocznij naukę
tak, jeżli urodzi się żywe
czy fundacja ustanowioona w testamencie może być spadkobiercą?
rozpocznij naukę
tak, jeśli zostanie wpisana do rejestru w ciągu 2 lat od ogłoszenia testamentu
czy można uznać spadkobiercę za niegodnego spadku?
rozpocznij naukę
tak, jesli dopuścił się przestępstwa wobec spadkodawcy, podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia spadku, albo mu w tym przeszkadzał umyślnie zniszczył, ukrył testament
co się dzieje ze spadkobiercą niegodnym?
rozpocznij naukę
Zostaje ze spadku wyłączony tak jakby go nie dożył
kto może żądać spadkobiercy za niegodneg? w jakim czasie?
rozpocznij naukę
każdy, kto ma w tym interes. może to zrobić w przeciągu roku od kiedy dowiedział się o niegodziwościale nie później niż w ciągu 3 lat od otwarcia spadku...
czy niegodny jest spadkobierca, któremu spadkodawca przebaczył
rozpocznij naukę
nie.
jaka jest kolejność dziedziczenia ustawowego?
rozpocznij naukę
dzieci oraz małżonek. oni dziedziczą w częściach równych. jeżeli dzieci spadkodwcy niedożyją, ich części przechodzą na dzieci tych dzieci
ile dziedziczy małżonek przy dziedziczeniu ustawowym?
rozpocznij naukę
nie mniej niż 1/4 spadku
co się dzieje jeżeli spadkodawca nie ma zstępnych
rozpocznij naukę
dziedziczą jego rodzice i małżonek. Rodzice po 1/4. JEŻELI NIE MA USTALONEGO OJCA- MATKA DZIEDZICZY 1/2
JEŻELI RODZICE NIE DOŻYJĄ OTWARCIA SPADKU
rozpocznij naukę
CICH CŻEŚCI PRZYPADAJĄ RODZEŃSTWU SPADKODAWCY. JEŚLI ONI TEŻ NIE DOŻYJĄ, DZIEDZICZĄ ICH ZSTĘPNI
JEŻELI MAŁŻONEK DZIEDZICZY RAZEM Z RODZICAMI, RODZEŃSTWEM I ZSTĘPNYMI RODZEŃSTWA SPADKODAWCY, TO DOSTAJE?
rozpocznij naukę
MAŁŻONEK DOSTAJE 1/2 SPADKU
JEŻELI NIE MA NIKOGO?
rozpocznij naukę
SPADEK PRZYPADA GMINIE, W KTÓREJ MIESZKAŁ, A JEŚLI NIE DA SIĘ USTALIĆ MIEJSCA ZAMIESZKANIA- TO sKARB państwa przejmuje spadek
jak dziedziczy przysopsobiony?
rozpocznij naukę
tak jakby był dzieckiem przysposabiającego?
czy przysposobiony dziedziczy po swoich naturalnych krewnych, a oni po nim?
rozpocznij naukę
nie
czego poza ustawową cz. spadku może żądać małżonek?
rozpocznij naukę
jeżeli ich nie dostał w spadku, przedmiotów codziennego użytku których używał razem ze zmarłym (chyba że ich pożycie ustało za życia zmarłego)
jak napisać testament?
rozpocznij naukę
osobiście- trzeba podpisać, powinna być też data, w formie aktu notarialnego, ustnie- w obecności 2 świadków wobec wójta, marszałka województwa/ burmistrza itd.
ilu osób postanowienia może zawierać testament?
rozpocznij naukę
tylko jednej osoby- piszącego go.
czy można odwołać testament?
rozpocznij naukę
tak, w każdej chwili, wystarczy go zniszczyć.
czy testament można sporządzić przez przedstawiciela?
rozpocznij naukę
nie. odwołać też nie.
kiedy testament jest nieważny?
rozpocznij naukę
jeśli jest sporządzony pod cyimś naciskiem; sporządziła do osoba nie posiadająca do tego prawa; w stanie nieświadomości; pod wpływem błędu; pod wpływem groźby;
kiedy można się powołać na nieważność z tych powodów:
rozpocznij naukę
przed upływem 3 lat od kiedy wiadomo że wystąpiły przesłanki do unieażnienia; najpóźniej 10 lat po otwarciu spadku
co to jest testament szczególny?
rozpocznij naukę
ustny- jeżeli istnieje zagrożenie życia lub nie da się sporządzićtestamentu normalnie
jak wygląda sporządzanie testamentu szczególnego?
rozpocznij naukę
ustnie, przy min. 3 świadkach. należy go spisać przed upływem roku można go sporządzić na statku przed dowódcą statku- który to spisuje i podpisuje+ podpisy 2 świadków
kiedy testament szczególny traci moc?
rozpocznij naukę
po upływie 6 miesięcy od sporządzenia- chyba że wcześniej zmarł
kto ie może być świadkiem sporządzania testamenty
rozpocznij naukę
- osoba bez zdolności do cz. prawnych -niewidomy/ głuchy/ niemy - analfabeta - ktoś kto nie umie mówić w języku w którym sporządzono testament - skazany za fałszywe zeznania - nie może być osoba, dla której w testamencie są przewidziane jakiekolwiek korzyści - małżonek, krewni

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.