Matura Masters, Intermediate, unit 8

 0    104 fiszki    magdalenabeza
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

zakwaterowanie
rozpocznij naukę
accommodation

additional

apprentice

aspiring

assessment

assume

available

award-winnign

zasadniczo, właściwie
rozpocznij naukę
basically

najlepszy start
rozpocznij naukę
best start

szkoła z internatem
rozpocznij naukę
boarding school

sala posiedzeń zarządu
rozpocznij naukę
boardroom

zastraszyć kogoś(znęcać się)
rozpocznij naukę
bully

zarządzanie(kierunek studiów)
rozpocznij naukę
business studies

obywatelstwo
rozpocznij naukę
citizenship

clarify

konkurować o
rozpocznij naukę
compete for

obowiązkowy
rozpocznij naukę
complusory

czas koncentracji uwagi
rozpocznij naukę
concentration span

zadania na zajęciach
rozpocznij naukę
coursework

culture

cutthroat

declare

dyplom uczelni
rozpocznij naukę
degree

pochodzić od
rozpocznij naukę
derive

discipline

strapiony, zdenerwowany
rozpocznij naukę
distracted

downsite

siła napędowa, motor działań
rozpocznij naukę
driving force

economics

przedsiębiorstwo, przedsięwzięcie
rozpocznij naukę
enterprise

przedsiębiorca
rozpocznij naukę
entrepeneur

pozaprogramowy
rozpocznij naukę
extracurricular

nowe doświadczenie(otwierające oczy)
rozpocznij naukę
eye-opener


fired

finansowanie
rozpocznij naukę
funding

stopień(ocena)
rozpocznij naukę
grade

grant, dotacja
rozpocznij naukę
grant

przewaga na starcie
rozpocznij naukę
head start

mam nadzieję że...
rozpocznij naukę
hopefully

information technology

innovation

kontrola, wizytacja
rozpocznij naukę
inspection

niewystarczający
rozpocznij naukę
insufficient

cechy przywódcze
rozpocznij naukę
leadership qualities

stworzony, wymyślony
rozpocznij naukę
masterminded

wykonywać kilka czynności na raz
rozpocznij naukę
multitask

nursery school

optional

w przeciwnym wypadku
rozpocznij naukę
otherwise

participant

szkoła podstawowa
rozpocznij naukę
primary school

oskarżać(w sądzie)
rozpocznij naukę
prosecute

kwalifikacje
rozpocznij naukę
qualifications

zarejestrowany
rozpocznij naukę
registered

religia(przedmiot)
rozpocznij naukę
religious education

plan zajęć
rozpocznij naukę
schedule

scholarship

szkoła średnia
rozpocznij naukę
secondary school

człowiek, który sam do wszystkiego doszedł
rozpocznij naukę
self-made

umiejętności
rozpocznij naukę
skill

nauka o społeczeństwie
rozpocznij naukę
social studies

grać główną rolę
rozpocznij naukę
star

system państwowy
rozpocznij naukę
state system

wysyłać, składać(o dokumentach)
rozpocznij naukę
submit

substantial


wyświechtany
rozpocznij naukę
trite

truancy

tuition

nieznajomy z
rozpocznij naukę
unfamiliar with

uniform

vocational

popularny, obecny wszędzie
rozpocznij naukę
widespread

a string of

against the law

odpalić np. komputer
rozpocznij naukę
boot up

zaspokajać potrzeby
rozpocznij naukę
cater for your needs

zmieniać szkoły
rozpocznij naukę
change schools

sprawdzać kogoś
rozpocznij naukę
check up on

przychodzi na myśl
rozpocznij naukę
comes to mind

czuć się przywalonym, przeciążonym
rozpocznij naukę
feel overloaded

spełniać marzenia
rozpocznij naukę
follow a dream

utknąć, napotkać trudność
rozpocznij naukę
get stuck

rozumiem Twój punkt widzenia
rozpocznij naukę
i take your point

in practice

to nie jest kwestia...
rozpocznij naukę
it's not a question of...

zapisywać, rejestrować
rozpocznij naukę
keep records

patrząc na to z innej strony
rozpocznij naukę
looking at it from different angle

upewniać się
rozpocznij naukę
make sure

opuścić, stracić(coś)
rozpocznij naukę
miss out on

po stronie zalet
rozpocznij naukę
on the plus side

w planie zajęć
rozpocznij naukę
on the timetable

indywidualnie
rozpocznij naukę
one-to-one

płacić cenę za
rozpocznij naukę
pay the price for

wykorzystać swój cały potencjał
rozpocznij naukę
realise your full potential

so far

wziąć odpowiedzialność za
rozpocznij naukę
take responsibility for

wadą czegoś jest...
rozpocznij naukę
the bad thing about...

nie ma na do jednej odpowiedzi
rozpocznij naukę
there's no one answer to that

nie jest żadnym zaskoczeniem
rozpocznij naukę
to come us not surprise

nie oglądamy się za siebie, nie żałujemy tego
rozpocznij naukę
we heven't looked back

w granicach prawa
rozpocznij naukę
within the law


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.