English for Presentations - Business English

 0    24 fiszki    truten18
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

Powitajmy Pana Kowalskiego, który będzie dziś mówił na temat... (skrót)
rozpocznij naukę
Let's welcome Mr Kowalski, who is going to talk on the subject of...

Teraz, poproszę Pana Kowalskiego do przedstawienia (2odp) swojej prezentacji o...
rozpocznij naukę
Now I would like to call on Mr Kowalski to make/give his presentation on...

Teraz Pan Kowalski przedstawi nam wyniki swoich badań.
rozpocznij naukę
Now Mr Kowalski is going to present his research to us.

Chciałabym przedstawić Pana Kowalskiego, który odniesie się do tematu...
rozpocznij naukę
I would like to present Mr Kowalski, who is going to address the topic...

W tym wystapieniu chciałbym się skupic na...
rozpocznij naukę
In this presentation I would like to focus on...

Moje wystąpienie potrwa 25 minut.
rozpocznij naukę
I will speak for 25 minutes.

Pozostawię czas na pytania i uwagi.
rozpocznij naukę
I will allow time for questions and comments.

Proszę przerywać jeśli mają Państwo jakieś pytania czy uwagi.
rozpocznij naukę
Please feel free to interrupt if you have any questions or comments.

Najpierw przedstawię krótki obraz bieżącej sytuacji.
rozpocznij naukę
First I will give a brief overview of the current situation.

Chciałbym zacząć od...
rozpocznij naukę
I would like to begin by...

Krążą już materiały.
rozpocznij naukę
There is a handout going around.

Jest tu kilka dodatkowych kopii jeśli je chcecie.
rozpocznij naukę
There are some spare copies here if you want them.

W tym wystąpieniu przedstawię wyniki badań...
rozpocznij naukę
In this talk I will present the results of a study...

Przejdźmy teraz do... (skrót)
rozpocznij naukę
Now let's turn to...

Idąc dalej, chciałbym się pyrzyjrzeć...
rozpocznij naukę
Moving on, I would like to look at...

Chciałbym również omówić..., ale wrócę do tego tematu później.
rozpocznij naukę
I also want to talk about..., but I will come back to that later.

Chciałbym wrócić do poprzedniego slajdu.
rozpocznij naukę
I would like to go back to the previous slide.

Niemniej, wracając (2odp) do pytania o...
rozpocznij naukę
Anyway, getting back/to return to the question of...

To powiedziawszy / stwierdziwszy... (1odp)
rozpocznij naukę
Having said that...

Opuszczę następny slajd.
rozpocznij naukę
I will skip the next slide.

Obawiam się, że czas nas goni...
rozpocznij naukę
I am afraid time is (running) short...

I to wszystko co mam do powiedzenia na temat...
rozpocznij naukę
And that is all I have to say on...

Dziękuję za wysłuchanie.
rozpocznij naukę
Thank you for listening.

Pan X odpowie teraz na pytania. Czy są jakieś pytania albo komentarze?
rozpocznij naukę
Mr X will now take questions. Are there any questions or comments?


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.