Pakt Północnoatlantycki - NATO

 0    19 fiszek    agirdwoyn
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
NATO (Pakt Północnoatlantycki)
rozpocznij naukę
ang. North Atlantic Treaty Organisation; pakt powstał w 1949r. na podstawie traktatu waszyngtońskiego (zw. traktatem północnoatlantyckim) w celu zwiększenia zdolności współobrony w Unii Zachodniej
państwa-założycielskie NATO
rozpocznij naukę
państwa Unii Zachodniej: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Wielka Brytania, oraz USA, Kanada, Dania, Islandia, Norwegia, Portugalia i Włochy
główne założenia NATO
rozpocznij naukę
atak zbrojny na terytorium którejkolwiek ze stron traktatu, lub na jej siły zbrojne będzie traktowany jako napaść przeciwko wszystkim państwom sojuszu, każda z nich udzieli pomocy napadniętej stronie, również w postaci działań zbrojnych
struktura NATO (podział)
rozpocznij naukę
1. organy cywilne 2. zintegrowane struktury wojskowe 3. organizacje afiliowane
struktura cywilna NATO
rozpocznij naukę
- Rada NATO/Rada Północnoatlantycka - Rada Zastępców (Rada Stała NATO) - Międzynarodowy Sekretariat (z Sekretarzem Generalnym na czele) - Komitet Planowania Obrony - Grupa Planowania Nuklearnego
Rada NATO/Rada Północnoatlantycka
rozpocznij naukę
składa się z ministrów spraw zagranicznych, obrony i finansów wszystkich państw członkowskich; stanowi główny organ decyzyjny i kierowniczy; zbiera się dwa razy do roku
Rada Zastępców (Stała Rada NATO)
rozpocznij naukę
składa się z delegatów państw - w randze ambasadorów - działających w stałych przedstawicielstwach krajowych przy NATO znajdujących się w Brukseli; posiedzenia RZ odbywają się co tydzień w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli
Międzynarodowy Sekretariat NATO
rozpocznij naukę
na jego czele stoi Sekretarz Generalny NATO, wybierany na 4-letnią kadencję przez Radę NATO; jest on przedstawicielem sojuszu w stosunkach zewnętrznych; sekretariat ma za zadanie wspierać budowę konsensusu i proces odejmowania decyzji poprzez koordynację prac komitetów cywilnych i grup roboczych
obecny Sekretarz Generalny NATO
rozpocznij naukę
od 2009r. Anders Fogh Rasmussen (Dania)
Komitet Planowania Obrony
rozpocznij naukę
Pracami KPO kieruje Sekr. Gen. NATO; KPO jest odpowiedzialny za wspólną politykę obronną NATO; składa się, zależnie od szczebla spotkania, z stałych przedstawicieli państw członkowskich bądź z ministrów odp. departamentów (m.s.z., m.o.n. lub finansów)
Grupa Planowania Nuklearnego
rozpocznij naukę
odpowiada za politykę zapewnienia bezpieczeństwa i obrony z wykorzystaniem potencjału nuklearnego; składa się, zależnie od szczebla spotkania, albo z m.o.n., albo ze stałych przedstawicieli państw członkowskich
struktura wojskowa NATO
rozpocznij naukę
- Komitet Wojskowy NATO - Naczelny Dowódca Sił Sojuszniczych Dla Europy - Naczelny Dowódca Sił Sojuszniczych ds. Transformacji
Komitet Wojskowy NATO
rozpocznij naukę
jest najw. organem wojskowym NATO; ma za zadanie doradztwo bądź wydawanie zaleceń Radzie Północnoatlantyckiej w zakr. wojskowym oraz koordynuje prace dowództw regionalnych sił NATO; składa się z przedst. sztabów generalnych sił zbrojnych państw członkowskich, którzy obradują dwa razy do roku; podlega Radzie NATO za pośr. KPO
Naczelny Dowódca Sił Sojuszniczych Dla Europy
rozpocznij naukę
ma siedzibę w Najwyższej Kwaterze Głównych Sił Zbrojnych Mocarstw Sprzymierzonych w Europie w Mons (Belgia); pełni funkcje ds. Operacji, odpowiada za wszystkie misje sojuszu; funkcja ta łączy się ze stanowiskiem Sił Amerykańskich w Europie
Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych ds. Transformacji
rozpocznij naukę
nadzoruje transformację sił zbrojnych i ich zdolności operacyjne
reformy NATO w 2002r.
rozpocznij naukę
- utworzenie Sił Operacyjnych, mające na celu przeprowadzanie błyskawicznych akcji wojskowych w syt. zagrożenia - zmodyfikowanie struktur dowodzenia NATO, przystosowanie ich do prowadzenie wielonarodowych misji wojskowych - rozwijanie zdolności wojskowych, usprawnianie technologii
instytucje afiliowane przy NATO
rozpocznij naukę
są to międzynarodowe org. wspierające i propagujące działalność sojuszu; najw. z nich jest Zgromadzenie Północnoatlantyckie, wspierające i propagujące cele sojuszu, utworzone z przedstawicieli parlamentów państw członkowskich
rozszerzenia NATO
rozpocznij naukę
1999r. - Polska, Czechy, Węgry 2004r. - Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia 2009r. - Albania, Chorwacja
MAP
rozpocznij naukę
Plan Działania na Rzecz Członkostwa, tworzy ramy i mechanizmy współpracy w zakresie opracowania i realizacji projektów integracji i dostosowania państw; obecnie - Czarnogóra i Macedonia

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.