Międzynarodowe organizacje regionalne

 0    22 fiszki    Mimisia
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Unia Zachodnioeuropejska – kiedyś
rozpocznij naukę
powstała w 1954r. Na mocy Układów Paryskich; jej zadaniem było zapewnienie bezpieczeństwa (organizacja polityczno-obronna); miała być podstawą Europejskiej Wspólnoty Obronnej, ale ta idea poniosła fiasko i UZE nie odgrywała większej roli
Unia Zachodnioeuropejska – dziś
rozpocznij naukę
uznana została za organizację o charakterze obronnym działającą w ramach Unii Europejskiej i część dalekosiężnych planów UE stworzenia wspólnej Armii Europejskiej
Organy Unii Zachodnioeuropejskiej
rozpocznij naukę
Rada Unii Zachodnioeuropejskiej (Rada Ministrów – spotykająca się raz w roku w Brukseli + Rada Stała); Sekretariat Generalny (Z siedzibą w Brukseli); Zgromadzenie Parlamentarne (z siedzibą w Paryżu)
Grupa Wyszechradzka – powstanie
rozpocznij naukę
Spotkanie 15 lutego 1991r. trzech prezydentów: Lech Wałęsa, Vaclav Havel, Josef Antall (wówczas Trójkąt Wyszechradzki – po rozpadzie Czechosłowacji – Grupa: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry)
Grupa Wyszechradzka – cele
rozpocznij naukę
początkowym celem współpraca w zakresie wstąpienia do Unii Europejskiej i struktur NATO; obecnie współpraca obejmuje politykę zagraniczną, gospodarkę, transport, ochronę środowiska, naukę
Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (CEFTA)
rozpocznij naukę
porozumienie handlowe zawarte w 1992r. w Krakowie; pierwotnie ekonomiczne uzupełnienie Grupy Wyszechradzkiej; celem było znoszenie barier we wzajemnym handlu (po wstąpieniu większości członków do UE straciła na znaczeniu)
Skład CEFTA – pierwotny
rozpocznij naukę
Polska, Czechy, Węgry, Słowacja, (1992) Słowenia (1996), Rumunia (1997), Bułgaria (1999), Chorwacja (2003), Macedonia (2006), Bośnia i Hercegowina, Mołdawia, Serbia, Czarnogóra, Albania, Kosowo (2007)
Skład CEFTA – obecny
rozpocznij naukę
Chorwacja, Macedonia, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Albania, Kosowo, Mołdawia
Inicjatywa Środkowoeuropejska
rozpocznij naukę
organizacja, której celem jest umacnianie systemów bezpieczeństwa w Europie Środkowej oraz wspieranie rozwoju gospodarczego w regionie; powstałą z inicjatywy Włoch w 1989r.
Członkowie Inicjatywy Środkowoeuropejskiej
rozpocznij naukę
Austria, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czechy, Macedonia, Polska, Słowacja, Słowenia, Włochy, Węgry, Albania, Białoruś, Bułgaria, Rumunia, Serbia, Mołdawia, Czarnogóra, Ukraina
Rada Państw Morza Bałtyckiego (CBSS)
rozpocznij naukę
inicjatywa państw nadbałtyckich, której celem jest współpraca w rozmaitych dziedzinach; ma za zadanie wspierać współpracę regionalną i ochronę środowisk; powołana do życia w 1992r.
Skład CBSS
rozpocznij naukę
Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rosja, Szwecja
Trójkąt Weimarski
rozpocznij naukę
forma trójstronnych konsultacji dyplomatycznych między Polską, Francją i Niemcami na szczeblu prezydentów, ministrów spraw zagranicznych i ministrów obrony; powstał w 1991r.
Organizacja Krajów Eksportujących Ropę (OPEC)
rozpocznij naukę
Utworzona w 1960r. w Bagdadzie, siedzibę ma w Wiedniu; organizacja, której celem jest kontrola poziomu światowego wydobycia ropy oraz poziomu cen i opłat eksploatacyjnych tego surowca
Wzrost znaczenia OPEC
rozpocznij naukę
w trakcie kryzysu energetycznego lat 1973-1974 OPEC dyktował światowe ceny ropy
Kraje członkowskie OPEC
rozpocznij naukę
Algieria, Angola, Arabia Saudyjska, Ekwador, Indonezja, Irak, Iran, Katar, Kuwejt, Libia, Nigeria, Wenezuela, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
rozpocznij naukę
międzynarodowa organizacja gospodarcza powołana do życia na mocy Konwencji Paryskiej w 1960r.
Kontynuatorką jakiej organizacji jest OECD?
rozpocznij naukę
OEEC – Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej powstałej w 1948r. W celu odbudowy Europy ze zniszczeń wojennych w ramach realizacji Planu Marshalla
Zadania OECD
rozpocznij naukę
nadzór i koordynacja polityki społecznej i ekonomicznej krajów członkowskich; wypracowywanie zasad działań w poszczególnych dziedzinach (zalecenia, rezolucje, deklaracje, umowy, kodeksy); udzielanie pomocy rządom państw członkowskich w zarządzaniu korporacyjnym i gospodarce informacyjnej; forum wymiany informacji i doświadczeń gospodarczych
Pakt Bezpieczeństwa Pacyfiku (ANZUS)
rozpocznij naukę
organizacja mająca charakter sojuszu polityczno-wojskowego, której podstawowym celem jest utrwalenie bezpieczeństwa rejonu Oceanu Spokojnego
Geneza ANZUS
rozpocznij naukę
organizacja powstała w 1951r. z Australii, Nowej Zelandii i Stanów Zjednoczonych (A-NZ-US) - w okresie zimnowojennym – USA prowadziło politykę budowania militarnych bloków antykomunistycznych
Losy Nowej Zelandii w ANZUS
rozpocznij naukę
w 1987r. USA ogłosiło, że pakt przestał obowiązywać między USA, a Nową Zelandią, która ogłosiła się strefą bezatomową – Australia wciąż uznaje swoje porozumienia z Nową Zelandią za wiążące

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.