Masterclass Unit8

 0    113 fiszek    jacko66
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

prawa i swobody
rozpocznij naukę
rights and freedoms

pochodzenie etniczne
rozpocznij naukę
ethnic origin

wszyscy ludzie mają równe prawa z racji bycia ludźmi
rozpocznij naukę
All people have equal rights by virtue of being humans

mieć prawo do czegoś
rozpocznij naukę
be entitled to

łamanie praw człowieka
rozpocznij naukę
human rights abuse

ponura rzeczywistość
rozpocznij naukę
grim reality

nieumyślne spowodowanie śmierci
rozpocznij naukę
manslaughter

zniesławienie
rozpocznij naukę
libel

dokonać podpalenia
rozpocznij naukę
to commit arson

brawurowa jazda
rozpocznij naukę
reckless driving

uchylanie się od płacenia podatków
rozpocznij naukę
tax evasion

wydać werdykt
rozpocznij naukę
to reach a verdict

policja wytropiła go
rozpocznij naukę
the police tracked him down

nie okazał skruchy za
rozpocznij naukę
he showed no remorse for

dostał zakaz prowadzenia pojazdów
rozpocznij naukę
was banned from driving

odsiedzieć wyrok
rozpocznij naukę
to serve (a sentence, one’s time)

został zwolniony z więzienia
rozpocznij naukę
was released from prison

zakaz był egzekwowany
rozpocznij naukę
the ban was enforced

zawładnął jego życiem
rozpocznij naukę
(the event) took over his life

prowadzić normalne życie
rozpocznij naukę
to lead a normal existence

obrzynek, broń z obciętą lufą
rozpocznij naukę
sawn-off shotgun

at point blank range

common-law wife

oskarżony o usiłowanie zabójstwa
rozpocznij naukę
charged with attempted murder

dokonany z premedytacją
rozpocznij naukę
premeditated

bliski obłędu
rozpocznij naukę
a moment of near insanity

współczucie, litość dla kogoś
rozpocznij naukę
compassion for

współczucie, wzajemne zrozumienie, poparcie
rozpocznij naukę
sympathy

ulegać naciskom, dać się przekonać
rozpocznij naukę
to be swayed by

odroczyć proces
rozpocznij naukę
adjourn the trial

zapinanie pasów w autokarze jest obowiązkowe
rozpocznij naukę
wearing of the seat belts on the coach is compulsory

solicitor

prosecutor

wyszedł za kaucją
rozpocznij naukę
released on bail

otrzymał zakaz czegoś
rozpocznij naukę
was banned from

tymczasowo zatrzymany
rozpocznij naukę
be remanded in custody

seria (włamań)
rozpocznij naukę
spate of (burglaries)

defendant

złożyć apelację przeciw
rozpocznij naukę
lodge an appeal against

zapłacić grzywnę
rozpocznij naukę
to pay million in fine

za posiadanie
rozpocznij naukę
for being in possession of

uniewinnił ją od zarzutu
rozpocznij naukę
acquitted her of

rozprawiać się z
rozpocznij naukę
crack down on

ograniczyć, pohamować
rozpocznij naukę
curb

daremnie, nie ma sensu
rozpocznij naukę
it’s futile to

zakończyć coś
rozpocznij naukę
put an end to

medycyna sądowa
rozpocznij naukę
forensic science

Robi co jej się podoba, ignoruje zasady
rozpocznij naukę
She’s a law unto herself.

Stawi a siebie ponad prawem.
rozpocznij naukę
He regards himself as above the law.

Przestrzeganie litery prawa
rozpocznij naukę
Sticking to the letter of the law

prawo dżungli
rozpocznij naukę
The law of the jungle

lay down the law

brać prawo we własne ręce
rozpocznij naukę
we take the law into our own hands

petition

boycott

sanctions


strajk głodowy
rozpocznij naukę
hunger strike

marsz protestacyjny
rozpocznij naukę
a protest march

dokonać spustoszenia, zniszczenia czegoś
rozpocznij naukę
wreak havoc on

daleko idące globalne reperkusje
rozpocznij naukę
far-reaching global repercussions

rażąca niesprawiedliwość
rozpocznij naukę
flagrant injustice

szanse awansu, rozwoju
rozpocznij naukę
opportunities for advancement

uwolnić niewolników
rozpocznij naukę
free the slaves


pismo klinowe
rozpocznij naukę
cuneiform script

karta praw człowieka
rozpocznij naukę
charter of human rights

postanowienia, świadczenia
rozpocznij naukę
provisions

dorównywać, być porównywalnym
rozpocznij naukę
parallel sth

arguably

bez ingerencji rządu
rozpocznij naukę
to be free from governmental interference

złe prowadzenie się, wykroczenie
rozpocznij naukę
misconduct

druk w dużym formacie
rozpocznij naukę
printed broadsheet

doprowadzić do czegoś, spowodować coś
rozpocznij naukę
bring about

obalenie monarchii
rozpocznij naukę
abolition of the monarchy

przygotować grunt pod coś
rozpocznij naukę
set the stage for

storming of the Bastille

barely

równość sądowa (wobec prawa)
rozpocznij naukę
judicial equality

mieć prawo do głosowania
rozpocznij naukę
eligible to vote

rozróżnienie
rozpocznij naukę
without other distinction than

uczestniczyć w konferencji
rozpocznij naukę
attend a conference

wojna szalała
rozpocznij naukę
War raged

zbliżać się (zbliżał się koniec)
rozpocznij naukę
draw near (as the end drew near)

leżeć w ruinach
rozpocznij naukę
lie in smouldering ruins (lie lay lain lying)

powołać międzynarodową instytucję
rozpocznij naukę
to fashion an international body

ideały, zasady
rozpocznij naukę
ideals

scourge of war

nieopisany smutek
rozpocznij naukę
untold sorrow

weszło w życie
rozpocznij naukę
went into effect

przestępczość młodocianych
rozpocznij naukę
juvenile crime

deterrent

truancy

niepewna (wypowiedź)
rozpocznij naukę
tentative

zbliżony, podobny do
rozpocznij naukę
akin to

assault

tacitly

perpetrators

zwalczyć, wykorzenić
rozpocznij naukę
eradicate crime

nie do pokonania
rozpocznij naukę
insurmountable

zamieszki, rozruchy
rozpocznij naukę
riot

ubogie rejony
rozpocznij naukę
deprived areas

zmniejszyć, złagodzić biedę
rozpocznij naukę
alleviate poverty

kary cielesne
rozpocznij naukę
corporal punishment

zaogniać, powodować nasilenie
rozpocznij naukę
exacerbate

zniechęcić do czegoś
rozpocznij naukę
discourage sth

uporać się z czymś
rozpocznij naukę
to get to grips with his behaviour

wykonalne, realne rozwiązanie
rozpocznij naukę
viable solution

zmagać się, borykać
rozpocznij naukę
grapple with

istniejący problem
rozpocznij naukę
ongoing problem

nieskruszony, zatwardziały
rozpocznij naukę
unrepentant

uznany za winnego
rozpocznij naukę
convicted

stamp out


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.