IX listening i case study

 0    104 fiszki    uepwzkzgr192011
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Raise finance
rozpocznij naukę
pozyskiwać środki finansowe
I guess
rozpocznij naukę
przypuszczam/ chyba
Equity
rozpocznij naukę
kaska z aktywów
Eighter
rozpocznij naukę
albo
shareholders
rozpocznij naukę
akcjonariusze
debt
rozpocznij naukę
kredyt
start out
rozpocznij naukę
zacząć
convert
rozpocznij naukę
konwertować
into
rozpocznij naukę
do
stage
rozpocznij naukę
etap
within
rozpocznij naukę
w ciągu
private individuals
rozpocznij naukę
prywatne osoby
confidentialy
rozpocznij naukę
poufność
remaining
rozpocznij naukę
rozwiercanie
below the radar screen
rozpocznij naukę
poniżej ekranu
deeper pocket
rozpocznij naukę
głębszy portfel;p
source
rozpocznij naukę
źródło
founding available
rozpocznij naukę
dostępne środki
capital market
rozpocznij naukę
rynek kapitałowy
tend
rozpocznij naukę
zmierza
to have a far greater
rozpocznij naukę
mieć znacznie większy
fund
rozpocznij naukę
dostępne fundusze
convertible bond
rozpocznij naukę
obligacje zamienne
Significant
rozpocznij naukę
znaczący
Expect
rozpocznij naukę
oczekiwać
Reflect the risk
rozpocznij naukę
odzwierciedlać ryzyko
Shareholder
rozpocznij naukę
akcjonariusz
Receive
rozpocznij naukę
otrzymać
Covered
rozpocznij naukę
pokryty/ukryty
Interest
rozpocznij naukę
odsetki
Required
rozpocznij naukę
wymagany
The amound of cash
rozpocznij naukę
kwota pieniężna
Otherwise
rozpocznij naukę
inaczej
Investment purpose
rozpocznij naukę
cel inwestycji
Versus
rozpocznij naukę
przeciw
Broader
rozpocznij naukę
szerszy
Capital available
rozpocznij naukę
dostępność kapitału
Dispersed
rozpocznij naukę
rozporoszona
End up with
rozpocznij naukę
szkończyć z
Bondholder
rozpocznij naukę
obligacja
Whom
rozpocznij naukę
kogo
Identity
rozpocznij naukę
tożsamość
Whereas
rozpocznij naukę
natomiast
Closely
rozpocznij naukę
dokładnie
Lender
rozpocznij naukę
pożyczkodawca
Potentially
rozpocznij naukę
potencjalnie
Significant business
rozpocznij naukę
znaczący biznes
Control feature
rozpocznij naukę
cechy kontrolne
Extent
rozpocznij naukę
zasięg
Executive manament
rozpocznij naukę
wykonawczy
Effectively runs
rozpocznij naukę
skuteczne zarządzenie
Short term business
rozpocznij naukę
krótkoterminowe biznes
Borrower
rozpocznij naukę
pożyczkobiorcy
Lender
rozpocznij naukę
pożyczkodawcy
Long term relationships
rozpocznij naukę
długotrwałe relacje
Somewhat
rozpocznij naukę
nieco
Breadth
rozpocznij naukę
zakres/rozpiętość
Range of investment choice
rozpocznij naukę
zakres inwestycji
Almost
rozpocznij naukę
prawie
Spoilt
rozpocznij naukę
zepsuć
Ability
rozpocznij naukę
zdolność
Whole attitude
rozpocznij naukę
cała postawa
Quite
rozpocznij naukę
całkiem
The speed of
rozpocznij naukę
in prędkość w
Making investing decisions
rozpocznij naukę
podemowanie decyzji inwestycyjnych
Incredible compared
rozpocznij naukę
niesamowite porównanie
Syndicate
rozpocznij naukę
syndykat
Inelined
rozpocznij naukę
skłonny
Loan
rozpocznij naukę
pożyczka
Tradable feature
rozpocznij naukę
zbyteczne cechy
Churn of share
rozpocznij naukę
Kipieć od akcji
Trade off
rozpocznij naukę
kompromis
Rare
rozpocznij naukę
rzadko
Majority
rozpocznij naukę
większość
Portion
rozpocznij naukę
część
Alongside
rozpocznij naukę
wzdłuż
Dice
rozpocznij naukę
kostka do gry
Throw
rozpocznij naukę
rzut
Term
rozpocznij naukę
warunek
Established
rozpocznij naukę
założony, przyjęty
Award
rozpocznij naukę
nagroda
Feature film
rozpocznij naukę
film pełnometrażowy
Look for
rozpocznij naukę
szukać
Finance
rozpocznij naukę
sfinansować
Low-budget
rozpocznij naukę
nisko budżetowy
Source
rozpocznij naukę
źródło
Executive
rozpocznij naukę
wykonawczy
Schedule
rozpocznij naukę
harmonogram
Editing
rozpocznij naukę
edycja
Focuse on
rozpocznij naukę
skupiac się na
Bitter-sweet
rozpocznij naukę
słodko gorzki
Highlight
rozpocznij naukę
uwydatniać
Overcome
rozpocznij naukę
przezwyciężyć
Arrange
rozpocznij naukę
ustalić (termin spotkania)
Sophisticated
rozpocznij naukę
wyrafinowane
Complexities
rozpocznij naukę
złożoność
Initially
rozpocznij naukę
początkowo
Worldwide
rozpocznij naukę
ogólnoświatowy
Appeal
rozpocznij naukę
prośba
Gross
rozpocznij naukę
brutto
Net
rozpocznij naukę
netto
Witty
rozpocznij naukę
dowcipny
Revenue=income
rozpocznij naukę
wpływy
The score
rozpocznij naukę
partytura, muzyka do filmu

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.