Upstream 20 - 23

 0    149 fiszek    aloxio
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

abruptly

pochłonięty
rozpocznij naukę
absorbed in

achieve

allow

announce

annoucement

zagięty w łuk
rozpocznij naukę
arched

avid

balance

banner

kora/szczekać
rozpocznij naukę
bark


basement

Rada Edukacji
rozpocznij naukę
Board of Education

brace

włamać się
rozpocznij naukę
break in

bring up


broad-shouldered

gula/wstrząs
rozpocznij naukę
bump

bushy


capable of


charge with

cheek

chilly

cling

comment on

skoncentrować się na
rozpocznij naukę
concencrate on

zgromadzić się
rozpocznij naukę
congregate

radzić sobie
rozpocznij naukę
cope with

rozbić/wypadek
rozpocznij naukę
crash

criticise

crooked

tłum/tłoczyć się
rozpocznij naukę
crowd

damsel


ogłuszający
rozpocznij naukę
deafening

declare

przeznaczyć na
rozpocznij naukę
dedicate to

zdeterminowany
rozpocznij naukę
determined

poświęcony/oddany
rozpocznij naukę
devoted

diary

dołek na policzku
rozpocznij naukę
dimple

dissmis from

divorce

wątpliwy/niepewny
rozpocznij naukę
doubtful

gorliwość/zapał
rozpocznij naukę
eagerness

pełen zachwytu
rozpocznij naukę
ecstatic

przewód elektryczny
rozpocznij naukę
electrical wire

encourage

engagement

wykonawczy/egzekucyjny
rozpocznij naukę
executive

uczta/biesiadować
rozpocznij naukę
feast

pole/dziedzina
rozpocznij naukę
field

finishing line

Straż Pożarna
rozpocznij naukę
fire brigade

pierwszorzędny
rozpocznij naukę
first-rate


forehead

freckles

fizzy

zrezygnować
rozpocznij naukę
give up


good-natured

graduate

ukończenie studiów
rozpocznij naukę
graduation

grin

handsomely

zarwać nockę
rozpocznij naukę
have an early night

wysoko płatny
rozpocznij naukę
highly paid

hug

in store

niesłyszalne
rozpocznij naukę
inaudible

increase

influence

krzywda/rana
rozpocznij naukę
injury

stalowy pręt
rozpocznij naukę
iron rod

irritated

chłopiec/pacholę
rozpocznij naukę
lad

warunki życia
rozpocznij naukę
living conditions

stracić słuch
rozpocznij naukę
lose hearing

większość
rozpocznij naukę
majority

mischievous

molasses


overjoyed

Urząd Patetntowy
rozpocznij naukę
patent office

path

pinnacle

szpiczasty podbródek
rozpocznij naukę
pointed chin

kwalifikowaś się do
rozpocznij naukę
qualify for

odzwierciedlać
rozpocznij naukę
reflect

repose

resume

retirement

run out of

scared

scornful

wydawać się
rozpocznij naukę
seem

senior citizen

set off

tarcza/osłaniać
rozpocznij naukę
shield

sideburn

wycie syerny
rozpocznij naukę
siren wailingsolemn

sparkle

spectator

problemy mowy
rozpocznij naukę
speech problem


boisko sportowe
rozpocznij naukę
sports field

rozprzestrzeniać się
rozpocznij naukę
spread


subscription

zapadać/cichnąć
rozpocznij naukę
subside

survey

survive

tearful

wstrząśnięty
rozpocznij naukę
thrilled

thunder

timid

tippet

fajny/pierwszorządny
rozpocznij naukę
tiptop

toddler

transmitować
rozpocznij naukę
transmit


turn of the

jednomyślność
rozpocznij naukę
unanimity

nie do zniesienia
rozpocznij naukę
unbearable

nadajnik głosu
rozpocznij naukę
voice transmitter
workshop

na całym świecie
rozpocznij naukę
worldwide

wrinkle


nos z garbem
rozpocznij naukę
hooked nose

snub nose

skośne oczy
rozpocznij naukę
slanting eyes

odstające uszy
rozpocznij naukę
stickey ears

ciekawy/chętny
rozpocznij naukę
eager

knit

complexion

interrupt

pathetic


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.