Czasowniki A - 29 - 2.04.2013

 0    20 fiszek    Karmelowa
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

wkładać coś, nakładać coś (o ubraniu, makijażu, opatrunku)
Włóż płaszcz. Jest bardzo zimny wieczór.
rozpocznij naukę
put sth on
Put your coat on. It's a very cold evening

podnosić coś (np. coś ziemi, słuchawkę telefonu)
Zatrzymałem się, by podnieść monetę.
rozpocznij naukę
pick sth up
I stopped to pick up a coin.

wyciągać coś, wyrywać coś
Dentysta wyrwał mi ząb i to sprawiło, że się rozpłakałem.
rozpocznij naukę
pull sth out
The dentist pulled out my tooth and this made me cry.

chować coś, odkładać coś (na swoje miejsce)
Proszę, odłóż wszystkie zdjęcia na miejsce.
rozpocznij naukę
put sth away
Put all the photos away, please.

kłaść coś, stawiać coś
Postawiłem walizki na podłodze.
rozpocznij naukę
put sth down
I put my suitcases down on the floor.

polegać na kimś/czymś
Nie możesz na nim polegać.
rozpocznij naukę
rely on sb/sth
You can't rely on him.

mówić głośniej
Czy mógłbyś mówić głośniej?
rozpocznij naukę
speak up
Could you speak up, please.

wstawać, podnosić się
Usłyszałem hałas na ulicy, więc wstałem i podszedłem do okna.
rozpocznij naukę
stand up
I heard a noise in the street so I stood up and came to the window.

zostawać w domu
Pogoda jest tak brzydka, że nie mam nic przeciwko pozostaniu w domu.
rozpocznij naukę
stay in
The weather is so bad that I don't mind staying in.

wyłączać się/coś
Czy komputer może się sam wyłączyć?
rozpocznij naukę
switch off
May the computer switch off by itself?

odnosić coś, zwracać coś
Odnieść te buty do sklepu! Są o wiele za drogie.
rozpocznij naukę
take sth back
Take these shoes back to the shop! They are much too expensive.

Zabierać coś, wynosić coś
Powiedz kelnerowi, żeby zabrał te kieliszki.
rozpocznij naukę
take sth away
Tell the waiter to take these glasses away.

startować (o samolocie)
Słyszałem, jak samolot wystartował
rozpocznij naukę
take off
I heard the plane take off.

zdejmować coś (ubranie, buty, okulary), usuwać coś(makijaż)
Zdejmij te mokre buty!
rozpocznij naukę
take sth off
Take off these wet shoes!

ubiegać się u kogoś o coś
Chciałem ubiegać się u nich o pracę.
rozpocznij naukę
apply to sb for sth
I wanted to apply to them for a job.

przybywać do(jakiegoś miejsca)
Przybyliśmy na lotnisko w samą porę.
rozpocznij naukę
arrive at
We arrived at the airport just in time.

kłócić się z kimś o coś
Słyszałem, jak Paweł kłócił się z Moniką o pieniądze.
rozpocznij naukę
argue with sb about sth
I heard Paul arguing with Monica about money.

przbywać do(jakiegoś kraju, jakiejś miejscowości)
Kiedy przybyłeś do Nowego Yorku?
rozpocznij naukę
arrive in
When did you arrive in New York?

pytać kogoś o coś
Pytałeś Asię o jej nowy samochód?
rozpocznij naukę
ask sb about sth
Did you ask Joan about her new car?

prosić kogoś o coś
Nie chcę prosić nikogo o pomoc.
rozpocznij naukę
ask sb for sth
I don't want to ask anybody for help.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.