Chemical Synthesis

 0    40 fiszek    siekierewcia89
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

węglany

cascade reaction - multiple chemical transformations take place within a single reactant
rozpocznij naukę
reakcja kaskadowa

chlorany

chlorki

multi-component reaction -up to 11 different reactants from a single reaction product
rozpocznij naukę
reakcja wieloskładnikowa

reagent

side reaction
rozpocznij naukę
reakcja poboczna

sulfur dioxide
rozpocznij naukę
dwutlenek siarki

wydajność, uzysk

round-bottom
rozpocznij naukę
kolba kulista

zmniejszony

pomniejszyć

reproducible - that can be reptoducted
rozpocznij naukę
powtarzalny

procent

opracowany

naczynie

purposeful - that has certain purpose
rozpocznij naukę
celowy - ma określony cel

manipulation
rozpocznij naukę
manipulacja

wariant

several products
rozpocznij naukę
kilka produktów

zastosowanie

sugerować, dawać do zrozumienia

reliable - that we can rely on
rozpocznij naukę
wiarygodny

dowiedziony, wykazany

przysłówek: na wiele sposobów; po wielokroć

intermediate product
rozpocznij naukę
produkt pośredni

potrzebować

ilość, liczba

unwanted chemical reaction
rozpocznij naukę
niepożądana reakcja chemiczna

desired product
rozpocznij naukę
zamierzony produkt

telescopic synthesis- one reaction goes through multiple transformations without isolation of intermediates
rozpocznij naukę
teleskopowe reakcje -jednej reakcji przechodzi przez wiele przemian bez wyodrębniania produktów pośrednich

purely synthetic process -a chemical synthesis starts from basic laboratory compounds and yields something new
rozpocznij naukę
proces czysto syntetyczny -synteza chemiczna rozpoczyna się od podstawowych związków laboratoryjnych i w uzysku daje coś nowego

semisynthesis process -a synthesis starts from a product isolated from plants or animals and then proceeds to new compounds
rozpocznij naukę
proces półsyntezy- Synteza rozpoczyna się od produktu z roślin lub zwierząt, a następnie przechodzi do nowych związków

applicable - that applies to sth
rozpocznij naukę
odpowiedni; dający się zastosować

desirable - that is desired
rozpocznij naukę
pożądany

zbiorowy

iron rusting
rozpocznij naukę
zardzewiałe żelazo

direct combination reaction
rozpocznij naukę
bezpośrednia reakcja łączenia (syntezy)

połączyć

consisting of
rozpocznij naukę
składający się z


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.