Uchwycone w sieci

 0    417 fiszek    TeoTN
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

[ssak] naczelny
rozpocznij naukę
primate

chwytać, pojmować
rozpocznij naukę
grasp

szarpnięcie
rozpocznij naukę
tug

rozróżniać
rozpocznij naukę
distinguish

przebiegłość
rozpocznij naukę
deviousness

obnoxious

(za)łagodzić
rozpocznij naukę
mitigate

reluctant

backbone

underpin

niezmordowany
rozpocznij naukę
tireless

empower

szerzący się, przenikający, rozpowszechniony
rozpocznij naukę
pervasive

proces sądowy
rozpocznij naukę
lawsuit

przemoczyć, nasycić
rozpocznij naukę
saturate

premise

pozwać (do sądu)
rozpocznij naukę
sue

sprężysty, odporny
rozpocznij naukę
resilient

tidal wave


szorować coś
rozpocznij naukę
scrub at sth

rezygnować z czegoś
rozpocznij naukę
scrub sth

przybywający
rozpocznij naukę
inbound

zmora, utrapienie
rozpocznij naukę
scourge

amplify

ułatwienie, możliwość
rozpocznij naukę
facility

rozcieńczać czymś
rozpocznij naukę
dilute with sth

wąskie gardło
rozpocznij naukę
bottleneck

acknowledge

wiretap

tłumić, dusić
rozpocznij naukę
stifle

upoważniać, zarządzać (coś)
rozpocznij naukę
mandate

compel

przykuwać uwagę
rozpocznij naukę
compel attention

czuć się w obowiązku coś zrobić
rozpocznij naukę
to feel compelled to do sth

przechwycenie, przejęcie
rozpocznij naukę
interception

dokonywać, sprawiać
rozpocznij naukę
effectuate

nacisk (wpływ)
rozpocznij naukę
lever

lever

decline

perplexing

fatal

potężny, silnie oddziaływający
rozpocznij naukę
potent

ulotny, nieuchwytny
rozpocznij naukę
elusive

pozostawać poza czyimś zasięgiem
rozpocznij naukę
remain elusive for sb

failure

pokryty, powlekany
rozpocznij naukę
coated

skłaniać, podpowiadać
rozpocznij naukę
prompt

wypompowywać
rozpocznij naukę
pump out

zatrzaskiwać, zaryglować
rozpocznij naukę
latch

uczepić się
rozpocznij naukę
latch onto

break czegoś
rozpocznij naukę
dearth of sth

culprit

vexing

scarcely

steamship

pełzakowica wątrobowa
rozpocznij naukę
hepatic amoebiasis

kanclerz, rektor (honorowy)
rozpocznij naukę
chancellor

stir

w dziedzinie (czegoś)
rozpocznij naukę
in the realm of sth

ciąg, postęp
rozpocznij naukę
progression (math)

ułamek ciągły
rozpocznij naukę
continued fraction

moisture

pożywienie, pokarm
rozpocznij naukę
nourishment

theorem

metoda, wzór
rozpocznij naukę
formula

ochoczo, chętnie, z łatwością
rozpocznij naukę
readily


tabliczka (do pisania)
rozpocznij naukę
slate

przypuszczenie
rozpocznij naukę
conjecture

nazywać (kogoś, coś)
rozpocznij naukę
dub

wyjaśniać (się)
rozpocznij naukę
elucidate

coś, co przytłacza emocjonalnie/intelektualnie
rozpocznij naukę
mind-boggler

nędzny, mięczakowaty
rozpocznij naukę
wimpy

upokarzający
rozpocznij naukę
humiliating


wskakiwać, trzaskać, warknąć
rozpocznij naukę
snap

dziedzina, gałąź
rozpocznij naukę
branch

trafnie, zręcznie, zgrabnie
rozpocznij naukę
aptly

zbierać, gromadzić
rozpocznij naukę
muster

zbierać się na odwagę, coś zrobić
rozpocznij naukę
muster the courage to do sth

leworęczny zawodnik
rozpocznij naukę
southpaw

świetny, pierwszorzędny
rozpocznij naukę
top-notch

zręczność
rozpocznij naukę
dexterity

zawiły, skomplikowany
rozpocznij naukę
intricate

hemisphere

małpa (naczelna)
rozpocznij naukę
ape

wzdęty, napchany
rozpocznij naukę
bloated

łono, pierś, zanadrze
rozpocznij naukę
bosom

obfitować w coś
rozpocznij naukę
abound in sth

szorstki, prostacki
rozpocznij naukę
coarse

kosmyk, wić
rozpocznij naukę
tendril

dolny, spodni
rozpocznij naukę
nether

assert

ocierać się, trzeć
rozpocznij naukę
chafe

wyściółka, podszycie, wypełniacz
rozpocznij naukę
padding

hanger

przystań, port
rozpocznij naukę
harbor

diabetes

a bunch of

dlatego, zatem
rozpocznij naukę
wherefore

wyrostek robaczkowy
rozpocznij naukę
appendix

poczuć ściskanie w gardle
rozpocznij naukę
get lumped in one's throat

poruszające czyjeś ucho
rozpocznij naukę
ear-wiggling

przeżytek, relikt
rozpocznij naukę
holdover

fetal

schowek, kryjówka
rozpocznij naukę
stash

atak, napad (choroby)
rozpocznij naukę
bout

drinking bout

diarrhea

forge


rozległy, odległy
rozpocznij naukę
far-flung

rozważać, rozmyślać
rozpocznij naukę
ponder

trzymać kogoś na dystans
rozpocznij naukę
keep sb at bay

ignorować, lekceważyć, uchylać (prawo)
rozpocznij naukę
override

odpychający (siła)
rozpocznij naukę
repulsive

uprząż / poskromić
rozpocznij naukę
harness

wrócić do pracy
rozpocznij naukę
to get back in harness

rozszczepianie, podział
rozpocznij naukę
fission

ogromny, wspaniały
rozpocznij naukę
tremendous

zdradziecki, zdradliwy
rozpocznij naukę
treacherous

silica

whitish

pochylać się, zacinać
rozpocznij naukę
slant

zbocze, stok
rozpocznij naukę
slope

przechylać się, nachylenie
rozpocznij naukę
tilt

marnotrawny, niewierny
rozpocznij naukę
errant

skamielina, skamieniałość
rozpocznij naukę
fossil

paliwo kopalne
rozpocznij naukę
fossil fuel

zawiły, krnąbrny
rozpocznij naukę
intractable

niesłabnący
rozpocznij naukę
unflagging

konsekwencja, (konsystencja)
rozpocznij naukę
consistency

powtórzenie, powtórka
rozpocznij naukę
iteration

czynić, interpretować, wyrażać
rozpocznij naukę
render

wymarły, nieistniejący, wycofany z produkcji
rozpocznij naukę
defunct

wywieść kogoś w pole
rozpocznij naukę
outsmart sb

nieuchronnie, nieodzownie
rozpocznij naukę
inevitably

osiągać, uzyskiwać (pozycję)
rozpocznij naukę
attain

osobliwość
rozpocznij naukę
singularity

well-nigh


stać się równorzędnym
rozpocznij naukę
come to par

poniżej normy
rozpocznij naukę
under par

w zasięgu wzroku/ręki
rozpocznij naukę
within sight/reach

wybitny, dystyngowany
rozpocznij naukę
distinguished

rozróżniać, wyróżniać
rozpocznij naukę
distinguish

prześcigać, dystansować
rozpocznij naukę
outstrip

słaby, kiepski, bezradny
rozpocznij naukę
feeble

ograniczony umysłowo
rozpocznij naukę
feeble-minded

brzęczeć, dzwonić
rozpocznij naukę
buzz

szumi mi w uszach
rozpocznij naukę
my ears are buzzing

wysokość (dźwięku), natężenie
rozpocznij naukę
pitch

nasilać się, wzrastać
rozpocznij naukę
escalate


wynikać z czegoś
rozpocznij naukę
stem from sth

bizarre

wahać się, być niezdecydowanym
rozpocznij naukę
vacillate

wciskać, wypełniać
rozpocznij naukę
cram

rzędy wielkości
rozpocznij naukę
orders of magnitude

inherent

vastly

feasible

splątany, zaplątany
rozpocznij naukę
entangled

natychmiastowy
rozpocznij naukę
instantaneous

niewyobrażalny, nie do pomyślenia
rozpocznij naukę
inconceivable

pomysłowość
rozpocznij naukę
ingenuity

zjednywać, przejmować
rozpocznij naukę
co-opt

obejmować, otaczać
rozpocznij naukę
encompass

ethereal

potwór, moloch
rozpocznij naukę
behemoth

przestój, przerwa (w dostawie prądu)
rozpocznij naukę
outage

disrupt

cripple

wyobrażalny
rozpocznij naukę
conceivable

na wszystkie możliwe sposoby
rozpocznij naukę
by every conceivable means

ostry, ciężki, poważny
rozpocznij naukę
severe

przekazywać, wyrażać
rozpocznij naukę
convey

gałąź, odnoga, dziedzina
rozpocznij naukę
branch

przeszkadzać komuś
rozpocznij naukę
hamper sb

kosz (na pranie)
rozpocznij naukę
hamper

niestabliny, zmienny
rozpocznij naukę
volatile

istotnie, rzeczywiście
rozpocznij naukę
substantively

zbędny, zwolniony
rozpocznij naukę
redundant

zwolnić kogoś
rozpocznij naukę
make sb redundant

sprężysty, żywotny, odporny
rozpocznij naukę
resilient


podsłuchiwać, wykorzystywać
rozpocznij naukę
tap

rów ściekowy
rozpocznij naukę
sought

(pt, pp of seek)
rozpocznij naukę
sought

pojawiać się
rozpocznij naukę
crop up

wrogi, nieprzyjazny
rozpocznij naukę
hostile

opodatkować
rozpocznij naukę
tax

podatek ryczałtowy
rozpocznij naukę
lump-sum tax

kosztować kogoś wiele wysiłku
rozpocznij naukę
tax sb's effort

podnosić, windować
rozpocznij naukę
jack up

zmniejszać, wyczerpywać
rozpocznij naukę
diminish

nie działać, zacinać się
rozpocznij naukę
malfunction

pociągać nosem
rozpocznij naukę
sniffle

złowrogi, złowieszczy
rozpocznij naukę
sinister

zarazek, zalążek
rozpocznij naukę
germ

germ-free


fungus infection

szerokość pasma, przepustowość
rozpocznij naukę
bandwidth

sneaky

niezamówiony, nieproszony
rozpocznij naukę
unsolicited

wykorzeniać, eliminować
rozpocznij naukę
eradicate

cochlear

chirurgicznie
rozpocznij naukę
surgically

korekta, poprawa, nasilenie
rozpocznij naukę
enhancement

środek ostrożności
rozpocznij naukę
precaution

przyzwyczajać się do czegoś
rozpocznij naukę
accustom oneself to sth

szkodliwy dla czegoś
rozpocznij naukę
detrimental to sth

kosmaty, puszysty, niewyraźny
rozpocznij naukę
fuzzy

rozkład (rozmieszczenie) prawdopodobieństwa
rozpocznij naukę
probability distribution

discreet

tylko, jedynie
rozpocznij naukę
merely

gryzmolić, bazgrać
rozpocznij naukę
scribble

szybki, prędki
rozpocznij naukę
swift

gryzmolić, bazgrać
rozpocznij naukę
scrawl

pojmować, rozumieć
rozpocznij naukę
comprehend

zadawać kłam czemuś
rozpocznij naukę
belie

dokonywać analizy gramatycznej
rozpocznij naukę
parse

wychodzić, wyłaniać się, ukazywać się
rozpocznij naukę
emerge

skomplikowany, ryzykowny, podstępny
rozpocznij naukę
tricky

rywalizować o coś
rozpocznij naukę
vie (vying) for sth


wygadać coś
rozpocznij naukę
blurt sth out

częstość oddechu
rozpocznij naukę
respiratory rate

pocenie się
rozpocznij naukę
perspiration

podpierać, wspierać
rozpocznij naukę
underpin

pinpoint

niepewny, niezdecydowany
rozpocznij naukę
iffy

nękać, atakować, naruszać
rozpocznij naukę
invade

spód, brzuch
rozpocznij naukę
belly

prowess

conundrum

szkodliwy, zgubny
rozpocznij naukę
pernicious

Discern

unosić się na powierzchni
rozpocznij naukę
to be afloat

Staging

Irrelevant

Adversary

podróżnik w czasie
rozpocznij naukę
Chrononautical

zmarszczka, szmer, fala
rozpocznij naukę
Ripple

nadchodzący, zbliżający się
rozpocznij naukę
Forthcoming

Fruitful

odprowadzanie
rozpocznij naukę
Rollout

Overlay

złowieszczy
rozpocznij naukę
Ominous

przewidywany
rozpocznij naukę
Foreseen

liczyć się
rozpocznij naukę
Take into account

brać coś po uwagę
rozpocznij naukę
take sth into account

Breakthrough

zagłuszać, blokować
rozpocznij naukę
Jam

krzepki, tęgi, zdrowy
rozpocznij naukę
Robust

Munitions

szybowiec, lotnia
rozpocznij naukę
Glider

przyprawić kogoś o zawrót głowy
rozpocznij naukę
Freak sb out

mnożyć się, rozprzestrzeniać
rozpocznij naukę
Proliferate

nagląca potrzeba, sprawa niecierpiąca zwłoki
rozpocznij naukę
Urgency

nijaki, bezbarwny, mdły, bez smaku
rozpocznij naukę
Bland

niewspółmierny, nieporównywalny
rozpocznij naukę
Disparate

wydawać, rozdać, obdzielić
rozpocznij naukę
Give out

handel detaliczny
rozpocznij naukę
Retail


ogrodzenie, billboard
rozpocznij naukę
Hoarding

łodyga, szypułka
rozpocznij naukę
Stalk

to stalk

oddalić się z godnością
rozpocznij naukę
to stalk off

Alienate


Spokesman

Inept

uwodzenie, pokusa
rozpocznij naukę
Seduction

odpychający
rozpocznij naukę
Off-putting

Artificially

zaczerpnąć
rozpocznij naukę
Cull

pasjonujący
rozpocznij naukę
Riveting

delikatnie, finezyjnie
rozpocznij naukę
Subtly

Eerie

niesamowicie
rozpocznij naukę
eerily

wybuch (radości)
rozpocznij naukę
Outburst (of joy)

contempt


ciągłe zmiany, strumień (fiz.)
rozpocznij naukę
flux

przenikać, przesiąknąć
rozpocznij naukę
permeate

presence

ciągły, równy, spójny
rozpocznij naukę
consistent

przekonujący, niezbity
rozpocznij naukę
conclusive

wspólnie, solidarnie
rozpocznij naukę
jointly

wahadłowiec, prom kosmiczny
rozpocznij naukę
space shuttle

sift

całkiem, dość
rozpocznij naukę
fairly

określić, przyprzeć do muru
rozpocznij naukę
pin down

niepewny, niezdecydowany
rozpocznij naukę
hesitant

substantiate

jednocześnie
rozpocznij naukę
in tandem

rozwiązanie
rozpocznij naukę
resolution to

enigma

zbiegać się
rozpocznij naukę
flock

flee from

drobiazgowy, wykwintny, wymyślny
rozpocznij naukę
elaborate

dokonać, osiągnąć
rozpocznij naukę
pull off

widelec, rozwidlenie
rozpocznij naukę
fork

payoff

pundit

warstwa średnia
rozpocznij naukę
mid-tier

skos, wyżłobienie
rozpocznij naukę
chamfer

odprowadzanie
rozpocznij naukę
rollout

zakopywać coś w czymś
rozpocznij naukę
dig sth into sth

mierny, średni
rozpocznij naukę
mediocre

likewise

ciec, kapać
rozpocznij naukę
trickle

przodować w czymś
rozpocznij naukę
excel at sth

uczciwy, prosty
rozpocznij naukę
straightforward

straightaway

hunch

śmiechu warty
rozpocznij naukę
laughable

przysposobiciel
rozpocznij naukę
adopter

żywić niechęć do czegoś
rozpocznij naukę
to be averse to sth


beznadziejny interes
rozpocznij naukę
devil's bargain

śledzić, namierzać
rozpocznij naukę
track

uciec (z więzienia), wyzwolić się
rozpocznij naukę
break out

precious

mimowolnie, nieumyślnie
rozpocznij naukę
inadvertently

kluczowa kwestia, rezultat
rozpocznij naukę
bottom line

lurk

zganiać, spędzać, zbierać
rozpocznij naukę
round up

wyżebrać, zwędzić
rozpocznij naukę
scrounge

naciągać kogoś na coś
rozpocznij naukę
to scrounge sth off sb

to be on the scrounge

stash

wysłać, dostarczyć
rozpocznij naukę
ship to

salvage

rig

kryminalistyczny
rozpocznij naukę
forensic

medycyna sądowa
rozpocznij naukę
forensic medicine

skarb (znaleziony), skarbnica
rozpocznij naukę
treasure trove

rozbieżność
rozpocznij naukę
discreapancy


łopotać, lecieć
rozpocznij naukę
flap

odnawiać, poprawiać
rozpocznij naukę
refurbish

z wyprzedzeniem, z góry
rozpocznij naukę
in advance

obfitość czegoś
rozpocznij naukę
wealth of

rondo, karuzela
rozpocznij naukę
roundabout

pewny, niezawodny
rozpocznij naukę
sure-fire

brief

zupełnie, gruntownie, w pełni
rozpocznij naukę
thoroughly

finesse

drażniący, irytuący
rozpocznij naukę
jarring

zaśmiecony, zagracony
rozpocznij naukę
cluttered

wychwalać, zachwalać
rozpocznij naukę
tout

język, żargon
rozpocznij naukę
lingo

gładko, bezbłędnie
rozpocznij naukę
seamlessly

spotted

chwytać, porywać
rozpocznij naukę
snatch

chrupać, chrzęścić
rozpocznij naukę
crunch

to put a strain on

jak błyskawica
rozpocznij naukę
flat out

sniff out

spreparować, wymyślić
rozpocznij naukę
crank out

slosh around


infusion

sztywność, twardość
rozpocznij naukę
rigidity

krystaliczny
rozpocznij naukę
crystalline


przecięcie, skrzyżowanie
rozpocznij naukę
intersection


crossover

niejasny, dziwny
rozpocznij naukę
obscure


praktycznie, niemalże
rozpocznij naukę
virtually


viscosity


rigorous

novel

reign

pomoc, wsparcie
rozpocznij naukę
aid

przenikliwość, zrozumienie
rozpocznij naukę
insight

reach out

ringleader

potajemny, ukradkowy
rozpocznij naukę
surreptitous

stingray

alter


assertion

pewność siebie
rozpocznij naukę
self-assertion

intrusive

przyznawać, pozwalać
rozpocznij naukę
concede

sędzia pokoju
rozpocznij naukę
magistrate

(osoba udzielająca sądowi wyjaśnień, nie będąca stroną w procesie)
rozpocznij naukę
amicus curiae

wstrzymywać
rozpocznij naukę
withhold

crude

ciągnąć, przewozić
rozpocznij naukę
haul

współosiowy
rozpocznij naukę
coaxial

roztrzęsiony
rozpocznij naukę
strung out

ząb (widelca)
rozpocznij naukę
prong

sleeker

sleek

rzucający się w oczy
rozpocznij naukę
obtrusive

mózg operacji
rozpocznij naukę
mastermind behind operation

zwrot pieniędzy
rozpocznij naukę
refund

fraudulent

wezwanie do sądu
rozpocznij naukę
subpoena

allegedly

ascertain

oskarżony, pozwany
rozpocznij naukę
defendant

rozłączenie się (po odłożeniu słuchawki)
rozpocznij naukę
handoff

przesłuchiwać
rozpocznij naukę
interrogate

lease out

stake

stake out


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.