Human's characters

 0    302 fiszki    bascader
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

aggressive

altruistyczny
rozpocznij naukę
unselfish, selfless

ambitious

aspiring / ambitious

apodyktyczny
rozpocznij naukę
overbearing

arrogant

bałaganiarski
rozpocznij naukę
disorganized, disorderly

bałaganiarz
rozpocznij naukę
messy

bałwochwalczy
rozpocznij naukę
idolatrous

cheeky / insolent / impudent

ruthless

impartial

carefree

bezwzględny
rozpocznij naukę
unscrupulous

rebelious

sharp-witted / bright / clever

błyskotliwy
rozpocznij naukę
brilliant

cecha charakteru
rozpocznij naukę
characteristic

charyzmatyczny
rozpocznij naukę
charismatic


boastful


curious

patient

charming

sensitive

czysty, schludny
rozpocznij naukę
tidy, neat

delikatny, łagodny
rozpocznij naukę
gentle

dobrze ułożony
rozpocznij naukę
well-mannered

dobrze wychowany
rozpocznij naukę
well-behaved

mature

dokładny, precyzjny
rozpocznij naukę
precise

bossy

witty

fussy


two-faced

dynamic

egocentryczny
rozpocznij naukę
self-centred

egoist

ekscentryczny
rozpocznij naukę
eccentric

ekstrawertyczny
rozpocznij naukę
extroverted

chatty

garrulous

chatterbox

godny zaufania
rozpocznij naukę
reliable

commited

gruboskórny
rozpocznij naukę
thick-skinned

polite

passionate

violentgenerous

moody

inteligentny
rozpocznij naukę
intelligent / clever

introwertyczny
rozpocznij naukę
introverted

irracjonalny
rozpocznij naukę
irrational

loving

komunikatywny
rozpocznij naukę
communicative

creative/imaginative

judgemental

cultured / well-bred

quarrelsome

lekkomyślny
rozpocznij naukę
recklessliczący sięz innymi
rozpocznij naukę
considerate


lubiący samotność
rozpocznij naukę
solitary

lubiący sobie dogadzać
rozpocznij naukę
self-indulgent


mający poczucie humoru
rozpocznij naukę
having sense of humor

silent

taciturnconsiderate


pushy

dull

niecierpliwy
rozpocznij naukę
impatient

nieczuły, bezlitosny
rozpocznij naukę
hard-hearted

careless

niedojrzały
rozpocznij naukę
immature

niefrasobliwy
rozpocznij naukę
light-hearted

impolite / rude

naughty

disloyal

unpleasant

nieobliczalny
rozpocznij naukę
erratic

nieodpowiedzialny
rozpocznij naukę
irresponsible

nieopanowany
rozpocznij naukę
bad tempered

niepewny(siebie)
rozpocznij naukę
insecure

nieporządny
rozpocznij naukę
untidy

nieposłuszny
rozpocznij naukę
disobedient

nieprzyjazny
rozpocznij naukę
unfriendly

nieprzystępny
rozpocznij naukę
unapproachable

nierozsądny
rozpocznij naukę
unreasonable

shy

diffident

unreliable

insincere

dishonest

impolite

independent

dependable

reliable

niezdecydowany
rozpocznij naukę
indecisive / hesitant / undecided

wicked / evil / mean / despicable


brusque

unsympathetic

obowiązkowy
rozpocznij naukę
dutiful | conscientious

devoted

odpowiedzialny
rozpocznij naukę
responsible

brave

odziedziczyć jakąś cechę po
rozpocznij naukę
take after one`s

ograniczony, nietolerancyjny
rozpocznij naukę
narrow-mindedcalm

optymistyczny
rozpocznij naukę
optimistic

vulgar

personality

cautious

thrifty

otwarty, towarzyski
rozpocznij naukę
extrovert

otwarty/towarzyski
rozpocznij naukę
outgoing/sociable

pewny siebie
rozpocznij naukę
self-confident

pewny siebie
rozpocznij naukę
self-assured

pełen poświęcenia
rozpocznij naukę
self-sacrificing/selfless

pełen wigoru/energii
rozpocznij naukę
peppy

pełen życia
rozpocznij naukę
lively

diligent

pobłażliwy
rozpocznij naukę
lenient

suspicious

treacherous

nasty / wicked

good-natured

helpful

co-operative


quick-tempered

tidy

obedient

poważny/szczery
rozpocznij naukę
earnest

powierzchowny
rozpocznij naukę
superficial/shallow

industrious

hardworking

down-to-earth/practical


przekonany o swej nieomylności
rozpocznij naukę
self-righteous

superstitious

przestraszony
rozpocznij naukę
frightened

przewidywalny
rozpocznij naukę
predictable

przewrażliwiony
rozpocznij naukę
over-sensitive

friendly

approachable

punctual

good timekeeper (potocznie)

cheerful

reflective

robić wrażenie
rozpocznij naukę
make an impression

talkative

reasonable

roztargniony
rozpocznij naukę
absent-minded

scatty

thoughtful

selfish

sensible

sentymentalny
rozpocznij naukę
sentimental

warm-hearted

mean / stingy

miserly

self-conscious

modest

daredevil

śmiały/ żądny przygód
rozpocznij naukę
adventurous

funny

snobistyczny
rozpocznij naukę
snobbish


spokojny, zrejaksowany
rozpocznij naukę
relaxed

spontaniczny
rozpocznij naukę
spontaneous

sprawiedliwy
rozpocznij naukę
fair

clever

sprytny/przebiegły
rozpocznij naukę
cunning/wily

surowy, zasadniczy
rozpocznij naukę
strict

pleasant


honest

candid, frank

szczęśliwy
rozpocznij naukę
happy

tactful

cowardly

temperament

tolerancyjny
rozpocznij naukę
tolerant

tolerancyjny
rozpocznij naukę
broad-minded

tolerancyjny
rozpocznij naukę
permissive

sociable

gregarious

thoughtful | considerate

creative

honest


stubborn

obstinate

pig-headed


uprzejmy/liczący się z innymi/troskliwy
rozpocznij naukę
considerate

charming

w złym humorze
rozpocznij naukę
bad-tempered

grateful

we własnej osobie
rozpocznij naukę
in the flesh

cheerful

reliable

faithful

sensitive

nosy

quidnunc

współczujący
rozpocznij naukę
sympathetic

picky/choosy

wykształcony
rozpocznij naukę
educated

effusive

laid-back

haughty

wyrafinowany
rozpocznij naukę
sophisticated/refined

wyrozumiały
rozpocznij naukę
understanding

wystudiowany
rozpocznij naukę
studied

amusing

greedy

żądny przygód
rozpocznij naukę
adventurous

zamknięty w sobie
rozpocznij naukę
reserved

zadufany w sobie
rozpocznij naukę
opinionated

zaniepokojony
rozpocznij naukę
disconcerted

zapominalski
rozpocznij naukę
forgetful

zaradny, przedsiębiorczy
rozpocznij naukę
resourceful

zarozumiały
rozpocznij naukę
conceited

zarozumiały (potocznie)
rozpocznij naukę
big-headed

jealous

strong-willed, determined

decisive

zdeterminowany
rozpocznij naukę
determined

able / clever

zdystansowany
rozpocznij naukę
aloof

źle wychowany
rozpocznij naukę
ill-mannered

zrównoważony
rozpocznij naukę
placid

zrzedliwy pot.
rozpocznij naukę
grumpy

friendly

malicious

spiteful


gentle

łatwo wpadający w gniew/złość
rozpocznij naukę
irritable

łatwowierny
rozpocznij naukę
gullible

bojaźliwy, lękliwy
rozpocznij naukę
timid

prawdomówny
rozpocznij naukę
truthful

czuły, kochający
rozpocznij naukę
affectionate

niezręczny, niezdarny
rozpocznij naukę
awkward

zgorzkniały
rozpocznij naukę
bitter


broad-minded
rozpocznij naukę
o szerokich horyzontach

childish

niezręczny, niezdarny
rozpocznij naukę
clumsy

conscientious

cunning

dedicated

bezpośredni
rozpocznij naukę
direct

distrustful

dreamy

obowiązkowy
rozpocznij naukę
dutiful

easy-going

economical

nerwowy, drażliwy

extravagant

łatwo wybaczający, nie chowający urazy, wyrozumiały
rozpocznij naukę
forgiving


uzdolniony, utalentowany
rozpocznij naukę
gifted

porywczy, popędliwy
rozpocznij naukę
hasty

hospitable

porywczy, popędliwy
rozpocznij naukę
impetuous

inquiring

inquisitive

niepewny siebie, zakompleksiony
rozpocznij naukę
insecure


slachetny, wielkoduszny
rozpocznij naukę
noble

outgoing

peaceable

pedantic

uprzedzony, nietolerancyjny
rozpocznij naukę
prejudiced

pomysłowy, zaradny
rozpocznij naukę
resourceful

scrupulous

secretive

shrewd

głupi, śmieszny
rozpocznij naukę
silly

sly

surowy, srogi
rozpocznij naukę
stern


surowy, srogi
rozpocznij naukę
strict

trustful / trusting


vindictive


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.