Business English - Others - Marketing

 0    78 fiszek    kristoof
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

wypromować, wprowadzić markę na rynek
rozpocznij naukę
to market a brand

zakres produktów
rozpocznij naukę
range of products

kreowanie marki
rozpocznij naukę
branding

dostępność
rozpocznij naukę
accessibility

zestaw promocji (mix)
rozpocznij naukę
promotional mix

fizyczna obecność
rozpocznij naukę
physical presence

dowód fizyczny
rozpocznij naukę
physical evidence

materialny, namacalny
rozpocznij naukę
tangible

wypuścić na rynek produkt
rozpocznij naukę
launch

siła, moc sprzedażowa
rozpocznij naukę
Sales force

warunki kredytu
rozpocznij naukę
credit terms

produkt spełnia potrzeby
rozpocznij naukę
product meets needs

akceptowalność, dopuszczalność
rozpocznij naukę
acceptability

prawnie dopuszczony
rozpocznij naukę
legally acceptable

bardzo słabej jakości
rozpocznij naukę
bottom end product

postrzegac koszty
rozpocznij naukę
to perceive costs

convenience

metoda dystrybucji
rozpocznij naukę
distribution method

świadomość
rozpocznij naukę
awareness

operacje promocyjne
rozpocznij naukę
promotional operations

pożądanie, pragnienie
rozpocznij naukę
desire

przyciągać uwagę
rozpocznij naukę
to attract attention

stworzyć, rozwijać zainteresowanie
rozpocznij naukę
to create/develop an interest

zachęcać, motywować, nakłaniać, wywoływać akcję
rozpocznij naukę
to prompt action

przeprowadzać analizę SWOT
rozpocznij naukę
to carry out a SWOT analysis

czynniki wewnętrzne/ zewnętrzne
rozpocznij naukę
internal/ external factors

wykorzystywać, wyzyskiwać
rozpocznij naukę
exploit

uprzedzać zagrożenie
rozpocznij naukę
anticipate the threat

łapać, opanować, wykorzystywać
rozpocznij naukę
seize

minimalizować słabości
rozpocznij naukę
minimize weaknesses

być zagrożonym czymś
rozpocznij naukę
to be under threat from

dogodny, nadarzający się
rozpocznij naukę
opportune

strategia maketingowa
rozpocznij naukę
marketing strategy

konkurencyjny rynek
rozpocznij naukę
competitive marketplace

plan marketingowy
rozpocznij naukę
marketing plan

metoda marketingowa
rozpocznij naukę
marketing method

akcja marketingowa
rozpocznij naukę
marketing action

działania marketingowe
rozpocznij naukę
marketing activities

cel marketingowy
rozpocznij naukę
marketing objective

pozycjonowanie
rozpocznij naukę
positioninig

unikalna oferta sprzedaży (unikalna cecha)
rozpocznij naukę
Unique Selling Point = USP

śledzenie(postępów)
rozpocznij naukę
tracking

marketing społeczny
rozpocznij naukę
social marketing

być odpowiedzialnym społecznie
rozpocznij naukę
to be socially responsible

odpowiedzialność społeczna biznesu
rozpocznij naukę
CSR = corporate social responsibility

CRM = cause related marketing

przekazywać pieniądze na cele charytatywne
rozpocznij naukę
to donate money to a charity

wzajemnie korzystny
rozpocznij naukę
mutually beneficial

finansowanie
rozpocznij naukę
funding

podzielać zasady i wartości
rozpocznij naukę
to share principles and values

zielony marketing (ekologiczny)
rozpocznij naukę
green marketing

przyjazny środowisku
rozpocznij naukę
eco-friendly=environmentally friendly

podtrzymanie środowiska naturalnego
rozpocznij naukę
environmental sustainability

partnerstwo marketingowe
rozpocznij naukę
marketing partnership

to embrace

odróżnić markę od konkurencji
rozpocznij naukę
differentiate a brand from competitors

gender roles

umowy handlowe
rozpocznij naukę
trade agreements

majątek intelektualny
rozpocznij naukę
intelectual property = IP

prawo autorskie
rozpocznij naukę
copyright

counterfeiting

piracy

świadomy, umyślny
rozpocznij naukę
wilful

umyślnie, celowo
rozpocznij naukę
deliberately

naruszenie (podrabianie) znaku handlowego
rozpocznij naukę
trademark infringement = counterfeiting

naruszenie praw autorskich
rozpocznij naukę
copyright infringement = piracy

poces, sprawa sądowa
rozpocznij naukę
lawsuit

egzekwować prawa autorskie
rozpocznij naukę
to enforce copyright

osoba łamiąca prawo
rozpocznij naukę
infringer

wyparcie się odpowiedzialności
rozpocznij naukę
disclaimer

wadliwy produkt
rozpocznij naukę
faulty/defective product

własność prywatna
rozpocznij naukę
private property

egzekwowanie
rozpocznij naukę
enforcement

przepisy bezpieczeństwa
rozpocznij naukę
safety regulations

odpowiedzialność produktu
rozpocznij naukę
product liability

zaskarżać, pozywać do sądu
rozpocznij naukę
sue

niedbały, zaniedbujący obowiązki
rozpocznij naukę
negligent

satysfakcjonująca jakość
rozpocznij naukę
satisfactory quality


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.