Moje zimowe wakacje (słownictwo A)

 0    38 fiszek    joasiahuchwajda
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
as early as
As early as autumn my parents were making plans for our winter holidays.
rozpocznij naukę
już
Już jesienią moi rodzice robili wakacyjne plany na nasze wakacje zimowe.
in autumn
As early as autumn my parents were making plans for our winter holidays.
rozpocznij naukę
jesienią
Już jesienią moi rodzice robili wakacyjne plany na nasze wakacje zimowe.
to make plans
As early as autumn my parents were making plans for our winter holidays.
rozpocznij naukę
robić wakacyjne plany
Już jesienią moi rodzice robili wakacyjne plany na nasze wakacje zimowe.
winter holidays
As early as autumn my parents were making plans for our winter holidays.
rozpocznij naukę
wakacje zimowe
Już jesienią moi rodzice robili wakacyjne plany na nasze wakacje zimowe.
to go to the mountains
My father insisted on going to the mountains but my mother was not sure if it was good for her health.
rozpocznij naukę
jechać w góry
Mój ojciec nalegał na pojechanie w góry, ale moja mama nie była pewna czy to jest dobre dla jej zdrowia.
to assure
However, she consulted her doctor and he assured her that two weeks in the mountains would undoubtedly be harmless and relaxing.
rozpocznij naukę
zapewnić
Jednakże, ona skonsultowała się z swoich lekarzem i on zapewnił ją, że dwa tygodnie w górach będą niewątpliwie nieszkodliwe i wypoczynkowe.
harmless
However, she consulted her doctor and he assured her that two weeks in the mountains would undoubtedly be harmless and relaxing.
rozpocznij naukę
nieszkodliwy
Jednakże, ona skonsultowała się z swoich lekarzem i on zapewnił ją, że dwa tygodnie w górach będą niewątpliwie nieszkodliwe i wypoczynkowe.
relaxing
However, she consulted her doctor and he assured her that two weeks in the mountains would undoubtedly be harmless and relaxing.
rozpocznij naukę
wypoczynkowy
Jednakże, ona skonsultowała się z swoich lekarzem i on zapewnił ją, że dwa tygodnie w górach będą niewątpliwie nieszkodliwe i wypoczynkowe.
decide on
That is how our parents decided on spending their winter holidays in Zakopane.
rozpocznij naukę
zdecydować się na
To jest to, jak nasi rodzice zadecydowali się na spędzenie naszych zimowych wakacji w Zakopane.
valley
The town is situated in a valley in the Tatra Mountains.
rozpocznij naukę
dolina
Miasto jest usytuowane w dolinie w Tatrach.
to attract
In winter it attracts many tourists who may go on an excursion by cablecar to Kasprowy Wierch and admire the beautiful panorama of the Tatras, lie in the sun on Mount Gubałówka or go for a long walk in the Tatra National Park.
rozpocznij naukę
przyciągać
Zimą przyciąga wielu turystów, którzy mogą iść na wycieczkę kolejką linową na Kasprowy wierch i podziwiać piękną panoramę Tatr, leżeć na słońcu na górze Gubałówka lub iść na długie spacery po Narodowym Parku Tatrzańskim.
tourist
In winter it attracts many tourists who may go on an excursion by cablecar to Kasprowy Wierch and admire the beautiful panorama of the Tatras, lie in the sun on Mount Gubałówka or go for a long walk in the Tatra National Park.
rozpocznij naukę
turysta
Zimą przyciąga wielu turystów, którzy mogą iść na wycieczkę kolejką linową na Kasprowy wierch i podziwiać piękną panoramę Tatr, leżeć na słońcu na górze Gubałówka lub iść na długie spacery po Narodowym Parku Tatrzańskim.
excursion
In winter it attracts many tourists who may go on an excursion by cablecar to Kasprowy Wierch and admire the beautiful panorama of the Tatras, lie in the sun on Mount Gubałówka or go for a long walk in the Tatra National Park.
rozpocznij naukę
wycieczka
Zimą przyciąga wielu turystów, którzy mogą iść na wycieczkę kolejką linową na Kasprowy wierch i podziwiać piękną panoramę Tatr, leżeć na słońcu na górze Gubałówka lub iść na długie spacery po Narodowym Parku Tatrzańskim.
to go by cablecar
In winter it attracts many tourists who may go on an excursion by cablecar to Kasprowy Wierch and admire the beautiful panorama of the Tatras, lie in the sun on Mount Gubałówka or go for a long walk in the Tatra National Park.
rozpocznij naukę
jechać kolejką linową
Zimą przyciąga wielu turystów, którzy mogą iść na wycieczkę kolejką linową na Kasprowy wierch i podziwiać piękną panoramę Tatr, leżeć na słońcu na górze Gubałówka lub iść na długie spacery po Narodowym Parku Tatrzańskim.
to admire beautiful panorama
In winter it attracts many tourists who may go on an excursion by cablecar to Kasprowy Wierch and admire the beautiful panorama of the Tatras, lie in the sun on Mount Gubałówka or go for a long walk in the Tatra National Park.
rozpocznij naukę
podziwiać piękną panoramę
Zimą przyciąga wielu turystów, którzy mogą iść na wycieczkę kolejką linową na Kasprowy wierch i podziwiać piękną panoramę Tatr, leżeć na słońcu na górze Gubałówka lub iść na długie spacery po Narodowym Parku Tatrzańskim.
to lie in the sun
In winter it attracts many tourists who may go on an excursion by cablecar to Kasprowy Wierch and admire the beautiful panorama of the Tatras, lie in the sun on Mount Gubałówka or go for a long walk in the Tatra National Park.
rozpocznij naukę
opalać się
Zimą przyciąga wielu turystów, którzy mogą iść na wycieczkę kolejką linową na Kasprowy wierch i podziwiać piękną panoramę Tatr, leżeć na słońcu na górze Gubałówka lub iść na długie spacery po Narodowym Parku Tatrzańskim.
hike
For those who like hikes the Tatras are a real paradise.
rozpocznij naukę
piesza wycieczka
Dla tych, którzy lubią piesze wycieczki Tatry są prawdziwym rajem.
real paradise
For those who like hikes the Tatras are a real paradise.
rozpocznij naukę
prawdziwy raj
Dla tych, którzy lubią piesze wycieczki Tatry są prawdziwym rajem.
unforgettable experience
For us winter holidays in Zakopane were an unforgettable experience.
rozpocznij naukę
niezapomniane przeżycia
Dla nas zimowe wakacje w Zakopane były niezapomnianym przeżyciem.
hill
We lived in a house situated on a hill by the wood.
rozpocznij naukę
wzgórze
Mieszkaliśmy w domu usytuowanym na wzgórzu przy lesie.
by the wood
We lived in a house situated on a hill by the wood.
rozpocznij naukę
przy lesie
Mieszkaliśmy w domu usytuowanym na wzgórzu przy lesie.
wonderful view
From there we had a wonderful view of the surroundings.
rozpocznij naukę
cudowny widok
Stamtąd mieliśmy cudowny widok na okolice.
surroundings
From there we had a wonderful view of the surroundings.
rozpocznij naukę
okolica
Stamtąd mieliśmy cudowny widok na okolice.
majestic
We could admire majestic mountains covered in white, powdery snow and evergreen spruce forests.
rozpocznij naukę
majestatycznie
Mogliśmy podziwiać majestatyczne góry pokryte białym, sypkim śniegiem i wiecznie zielone lasy świerkowe.
covered in snow
We could admire majestic mountains covered in white, powdery snow and evergreen spruce forests.
rozpocznij naukę
pokryte śniegiem
Mogliśmy podziwiać majestatyczne góry pokryte białym, sypkim śniegiem i wiecznie zielone lasy świerkowe.
evergreen spruce forests
We could admire majestic mountains covered in white, powdery snow and evergreen spruce forests.
rozpocznij naukę
wiecznie zielone lasy świerkowe
Mogliśmy podziwiać majestatyczne góry pokryte białym, sypkim śniegiem i wiecznie zielone lasy świerkowe.
cold
Although it was very cold, I went skiing every day.
rozpocznij naukę
zimno
Chociaż było bardzo zimno, jeździłem na nartach.
to go skiing
Although it was very cold, I went skiing every day.
rozpocznij naukę
jeździć na nartach
Chociaż było bardzo zimno, jeździłem na nartach.
frost
My parents were not afraid of frost either.
rozpocznij naukę
mróz
Moi rodzice również nie bali się mrozu.
to put on
They put on heavy jackets, woollen caps, gloves and scarves and went for long walks.
rozpocznij naukę
wkładać
Wkładali grube kurtki, wełniane czapki, rękawiczki oraz szaliki i szli na długie spacery.
heavy jacket
They put on heavy jackets, woollen caps, gloves and scarves and went for long walks.
rozpocznij naukę
gruba kurtka
Wkładali grube kurtki, wełniane czapki, rękawiczki oraz szaliki i szli na długie spacery.
woollen caps / gloves / scarfs
They put on heavy jackets, woollen caps, gloves and scarves and went for long walks.
rozpocznij naukę
wełniane czapki / rękawiczki / szaliki
Wkładali grube kurtki, wełniane czapki, rękawiczki oraz szaliki i szli na długie spacery.
to sleigh
My younger brother had a lot of fun building a snowman, sleighing or skating.
rozpocznij naukę
jeździć na sankach
Mój młodszy brat miał wiele zabawy z lepienia bałwana, jeżdżenia na sankach lub jeżdżenia na łyżwach.
to skate
My younger brother had a lot of fun building a snowman, sleighing or skating.
rozpocznij naukę
jeździć na łyżwach
Mój młodszy brat miał wiele zabawy z lepienia bałwana, jeżdżenia na sankach lub jeżdżenia na łyżwach.
cafe
In the afternoon we often went to a cafe, drank tea or coffee, ate cakes and exchanged impressions.
rozpocznij naukę
kawiarnia
Po południu często chodziliśmy do kawiarni, piliśmy herbatę lub kawę, jedliśmy ciasto i dzieliliśmy się wrażeniami.
to exchange impressions
In the afternoon we often went to a cafe, drank tea or coffee, ate cakes and exchanged impressions.
rozpocznij naukę
dzielić się wrażeniami
Po południu często chodziliśmy do kawiarni, piliśmy herbatę lub kawę, jedliśmy ciasto i dzieliliśmy się wrażeniami.
to go dancing
Sometimes my parents went dancing with their friends who also spent their winter holidays in Zakopane.
rozpocznij naukę
iść na tańce
Czasami moi rodzice szli potańczyć z swoimi przyjaciółmi, którzy także spędzali swoje zimowe wakacje w Zakopanym.
to have a good time
Next year we would also like to go to the mountains because we had a very good time there.
rozpocznij naukę
dobrze się bawić
W przyszłym roku także chcielibyśmy jechać w góry, ponieważ dobrze się tam bawiliśmy.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.