Najważniejsze daty z historii Polski - to każdy musi umieć

2  1    26 fiszek    Calishye
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Chrzest Polski, Mieszko I
rozpocznij naukę
966 r.
Zjazd w Gnieźnie, Bolesław Chrobry, cesarz Otton III
rozpocznij naukę
1000 r.
Koronacja Bolesława Chrobrego
rozpocznij naukę
1025 r.
Rozbicie dzielnicowe, Bolesław Krzywousty
rozpocznij naukę
1138 r.
Sprowadzenie krzyżaków do Polski, Konrad Mazowiecki
rozpocznij naukę
1226 r.
Bitwa pod Legnicą, Henryk II Pobożny
rozpocznij naukę
1241 r.
Koronacja Władysława Łokietka
rozpocznij naukę
1320 r.
Początek wojny z Zakonem Krzyżackim
rozpocznij naukę
1327 r.
Śmierć Kazimierza Wielkiego, koniec dynastii Piastów na tronie Polski
rozpocznij naukę
1370 r.
Unia personalna zawarta w Krewie, pomiędzy Polską, a Litwą
rozpocznij naukę
1385 r.
Koronacja Władysława Jagiełły na króla Polski
rozpocznij naukę
1386 r.
Bitwa pod Grunwaldem, Jagiełło pokonuje Ulricha von Jungingena
rozpocznij naukę
1410 r.
Zawarto I pokój toruński kończący wielką wojnę między Polską a Zakonem Krzyżackim
rozpocznij naukę
1411 r.
Hołd pruski, odtąd Księstwo Pruskie jest lennem Polski
rozpocznij naukę
1525 r.
"O obrotach sfer niebieskich" traktat Mikołaja Kopernika wydany w Norymberdze
rozpocznij naukę
1543 r.
Odsiecz wiedeńska, Jan III Sobieski
rozpocznij naukę
1683 r.
Pierwszy rozbiór Polski
rozpocznij naukę
1772 r.
Stanisław August Poniatowski zwołał sejm czteroletni
rozpocznij naukę
1788 r.
Sejm czteroletni uchwalił konstytucję
rozpocznij naukę
3 maja 1791 r.
Drugi rozbiór Polski
rozpocznij naukę
1793 r.
Powstanie kościuszkowskie
rozpocznij naukę
1794 r.
Trzeci rozbiór Polski
rozpocznij naukę
1795 r.
Legiony polskie we Włoszech
rozpocznij naukę
1797 r.
Józef Wybicki napisał "mazurka dąbrowskiego"
rozpocznij naukę
1797 r.
Utworzono Królestwo Polskie
rozpocznij naukę
1815 r.
"mazurek dąbrowskiego" stał się polskim hymnem narodowym.
rozpocznij naukę
1927 r.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.