Doktryny polityczno-prawne przedstawiciele

 0    98 fiszek    patiiso
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
koncepcja umowy społecznej
rozpocznij naukę
Hobbes, Locke, Rousseau
"nei ma wolności dla wrogów wolności"
rozpocznij naukę
Saint-Juste
Monteskiusz
rozpocznij naukę
konserwatyzm, duch praw, duch umiarkowany, 3 podział
konserwatyzm
rozpocznij naukę
Edmund Burke
etatyzm
rozpocznij naukę
Constant
socjalizm utopijny
rozpocznij naukę
Saint-Simon
socjalizm państwowy
rozpocznij naukę
Ferdynand Lassalle
racja stanu
rozpocznij naukę
Machiavelli
rewolucja konserwatywna
rozpocznij naukę
Tatcher i Reagan
technokratyzm - źródła
rozpocznij naukę
platon, siant-simon, hegel, komunizm, socjaldemo
władza już jest w rękach menadżerów
rozpocznij naukę
James Burnham
rozdzielenie polityki od administracji
rozpocznij naukę
Woodrow Wilson
public governance
rozpocznij naukę
uznanie potrzeby partycypacji obywateli
republikanizm
rozpocznij naukę
res publica, przeciwieństwo rzeczy prywatnej, dobro publiczne, rzeczpospolita dobrem wszystkich obywateli
republikanizm w renesansie
rozpocznij naukę
obywatelski humanizm
republikanizm w XIX
rozpocznij naukę
traktowaniewolności jako kat politycznej, prymat dobra wspólnego - poszukwianie złotego środka między wolnością a rownością, prawem a obowiązkami obywatelskimi
liberalizm
rozpocznij naukę
przyrodzona wolność jednostek
liberalizm - tworca
rozpocznij naukę
John Locke - umowa społeczna ze społeczeństwa obywatelskiego, w celu zachowania swych naturalnych, otrzymanych z chwilą urodzenia praw, do życia wolności i mienia
liberalizm - wolności
rozpocznij naukę
polityczna, gospodarcza, intelektualna, sumienia i wyznania, obyczajów
elitaryzm jako klasyczny liberalizm - nazwiska
rozpocznij naukę
tocqueville (wolność najwyższa wartość dla nielicznych), john stuart mill (samoobrona przed krzywdzeniem)
liberalizm integralny
rozpocznij naukę
Constant
liberaalizm socjalny twórcy
rozpocznij naukę
Hobhouse
progresiwiści
rozpocznij naukę
roosvelt, wilson
liberalizm socjalny usa
rozpocznij naukę
roosvelt, wilson, rawls
rawls sprawiedliwość
rozpocznij naukę
bezstronność, uczciwość i zasady sprawiedliwości
merkantylizm
rozpocznij naukę
bogactwo zależy od kruszców
liberalizm gospodarczy
rozpocznij naukę
vincent de gourney
klasyczna szkoła ekonomii politycznej
rozpocznij naukę
adam smith, dawid richardo
liberalizm demokratyczny
rozpocznij naukę
mill
kapitalizm- państwo dobrobytu
rozpocznij naukę
keynes
liberalizm socjalny
rozpocznij naukę
Ferdynand Zweig
liberalizm konserwatywny
rozpocznij naukę
Herbert Spencer (konserwatywny neolibe)
socjalizm utopijny kolektywistyczny
rozpocznij naukę
Owen i Fourier
Anarchizm
rozpocznij naukę
Godwin, Proudhon
Marksizm
rozpocznij naukę
Marks, Engels
anarchizm kolektywistyczny
rozpocznij naukę
michał bakunin
socjalizm państwotwy wg marksistów
rozpocznij naukę
Lassalle
rewizjonizm
rozpocznij naukę
edward bernstein
syndykalizm
rozpocznij naukę
sorel
maoizm
rozpocznij naukę
mao zedong
rerum novarum 1891
rozpocznij naukę
Leon XIII
Quadragesimo anno 1931
rozpocznij naukę
Pius XI
Aggiornamento
rozpocznij naukę
Jan XXIII
populroum progressio '67,
rozpocznij naukę
pawełVI
redeptor homini 79
rozpocznij naukę
JP2
rasizm biologiczny
rozpocznij naukę
Gobineau, Chamberlain
rasizm kulturowy
rozpocznij naukę
Gumplowicz
faszyzm
rozpocznij naukę
benito mussolini, adolf
ekologizm
rozpocznij naukę
Thomas Malthus (oswiecenie)
ekologizm ekocentryczny
rozpocznij naukę
świat jako sieć powiązań
ekologizm holistyczny
rozpocznij naukę
świat jako całość, człowiek pokorny wzglęgem środowiska naturalnego, bo nieodnawialne zasoby
agraryzm
rozpocznij naukę
albert von schaffle -walory wsi i sztucznosc miast, przywiązanie do narodowego dziedzictwa, proekoligczne zachowania
ekologia
rozpocznij naukę
ernst hackel,
filozofia odpowiedzialności
rozpocznij naukę
hans jonas, - etyka ekologiczna
public governance, szkoła administracyjna
rozpocznij naukę
henri fayol, maurycy jaroszyński
charakter pionowy podziału władz
rozpocznij naukę
Thomas Jefferson
reguły/normy-reguły
rozpocznij naukę
esser, dworkin rozwinięcie, dalej alexy
ustawowe bezprawie
rozpocznij naukę
radbruch
rygoryzm moralny
rozpocznij naukę
kant
prawa natury - 4 zasady
rozpocznij naukę
Grocjusz nienaruszanie cudzej wlasności obowiązek wynagrodzenia szkody pacta sunt servanda konieczność poniesienia kary za popelnione przestępstwo
społeczeństwo obywatelskie
rozpocznij naukę
kant tylko używał terminu, locke - civil society, ferguson - społ cywilizowane, burke - społ to panstwo hegel - burgerliche gesellschaft gramsci - państwo to społ polit i obyw habermas - forum wzajemnego komunikowania się castoriadis - pozarządowa sfera życia zbiorowego (oikos, agora, ekklezja)
koncepcja trzeciej drogi
rozpocznij naukę
giddens
co jest wolnością zależy od tego jak to wewnętrznie postrzega jednostka
rozpocznij naukę
ishaia berlin
szkoła chicagowska ekonomii
rozpocznij naukę
neolib, przeciw interwencjonalizmowi państwowemu i sprawiedliwości spolecznej, mises i friedman
solidarność międzypokoleniowa
rozpocznij naukę
konserwa, personalizm katol
koncepcaja 3 drogi
rozpocznij naukę
partia pracy, giddens
sprawieliwość jako bezstronność czy uczciwość, prawo do szerokiej wolności podstawowej
rozpocznij naukę
rawls
statolatria
rozpocznij naukę
gentile, ideologia faszyzmu, etatyzm, państwo - czcić jak boga
hobhouse
rozpocznij naukę
liberalizm socjalny
liberalna teoria prawa
rozpocznij naukę
robert von mohl
erich fromm
rozpocznij naukę
ucieczka od wolności, anty kapitalizm i komunizm, bardziiej mieć niż być
fukuyama
rozpocznij naukę
demokracja liberalna i gospodarka rynkowa są najlepsze formy ustroju, chociaz nie bez wad
wspólczesny ruch republikański
rozpocznij naukę
komunitaryzm jednostka żyje w sieci wspolnot, wiec niema wyższości interesów jednostki nad wspólnotą, Amitai Etzioni
neotomizm
rozpocznij naukę
rerum novarum 1891
nowa lewica
rozpocznij naukę
rewolta studencka 68, mills
poliarchia
rozpocznij naukę
robert alan dahl
postliberał
rozpocznij naukę
john n. gray
ordoliberalizm
rozpocznij naukę
ropke i rustow
manifest 3 droga
rozpocznij naukę
blair i schroeder
społeczna gospodarka rynkowa
rozpocznij naukę
armack
etyka biznesu
rozpocznij naukę
sidgwick
nacjonalizm w pl
rozpocznij naukę
roman dmowski
polityczna poprawność i spol wielokulturowe i wielokulturowość
rozpocznij naukę
kymlick
feminizm
rozpocznij naukę
olimpia de gouges i mary wollstonecraft, druga fala virginia woolf i simone de beavoir
feminizm liberalny
rozpocznij naukę
friedan
radykalny femi
rozpocznij naukę
simone beavoir
funkcjonalizm amerykański
rozpocznij naukę
przeciwstawny do jurysprudencji analitycznej (john austin)- prawo jest rozkazem suwerena popartym sankcją i nie ma żadnyc norm ponadpozyt
nic innego jak twierdzenie co do tego kiedy siła publiczna zostanie użyta przez instrument jakim są sądy
rozpocznij naukę
holmes
idealizm prawniczy
rozpocznij naukę
roscoe pound
realizm prawniczy
rozpocznij naukę
llewellyn i frank, tylko co do sporów sądowych, w centrum prawa są spory, prawo to to co wyrażają funkcjonariusze wymiaru spr, podstawą badania empiryczne
szkoła historyczna w prawoznawstwie - prawo
rozpocznij naukę
prawo to zjawisko two4rzoące się w drodze procesu histrorycznego o charakterze ewolucyjnym
szkoła hist w prawo - przedst
rozpocznij naukę
hugo, eichorn, puchta, savigny
szkoła hist - źródła
rozpocznij naukę
romantyzm, nacjonalizm, irracjonalizm, porażka w wojnie z napoleonem oraz - orgnaniczny konserwatyzm burke'a - prawo zwyczajowe - zadanie ustawod - odkrywanie i deklarowanie norm prawa zwyczajowego, nie tworzenie nowego - związek z religią - rola świadomości narowodej i prawnej
pozytywizm
rozpocznij naukę
oderwane się od myśli prawnonaturalistycznej, (oświecenie i XIX)
pozytywizm - twórca
rozpocznij naukę
august comten- rozwiązania pożyteczne, konstruktywne, założenia pragmatyczne, prace iheringa i jellinka
pozytywizm - cechy
rozpocznij naukę
empiryzm, doświadczenie, metoda indukcji, eksperymenty, tylko fakty bez metafizyki,
państwo sieciowe
rozpocznij naukę
współczesny typ państwa obywatelskiego, przeciwstawiany państwu administracyjnemu, podstawowa rola - zarządzanie sieciami, wieloszczeblowe partnerstwo podmiotów publcz i niepub, państwowych i samorządowych
współczesna governance
rozpocznij naukę
wykraczająca poza granice państw wkracza na szczeble ponadpaństwowe i transpaństwowe podstawą jest dialog społeczny

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.