Module 4 - Word formation (p. 60 & p. 40)

 0    172 fiszki    madziano
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
zabawiać
rozpocznij naukę
amuse
zabawny
rozpocznij naukę
amusing
zabawiać - zabawne
rozpocznij naukę
amuse - amusing
upadek
rozpocznij naukę
collapse
składany
rozpocznij naukę
collapsible
Upadek - składany
rozpocznij naukę
collapse - collapsible
zależeć
rozpocznij naukę
depend
zależny
rozpocznij naukę
dependent
zależy - zależne
rozpocznij naukę
depend - dependent
różnić się
rozpocznij naukę
differ
inny / różny
rozpocznij naukę
different
różnią - różne
rozpocznij naukę
differ - different
wahać się
rozpocznij naukę
hesitate
niezdecydowany
rozpocznij naukę
hesitant
wahać się - niezdecydowani
rozpocznij naukę
hesitate - hesitant
wpływ
rozpocznij naukę
influence
wpływowy
rozpocznij naukę
influential
Wpływ - wpływowy
rozpocznij naukę
influence - influential
proszę - przyjemne
rozpocznij naukę
please - pleasant
ucieszyć
rozpocznij naukę
please
przyjemny
rozpocznij naukę
pleasant
produkować
rozpocznij naukę
produce
produktywny
rozpocznij naukę
productive
produkować - produktywne
rozpocznij naukę
produce - productive
umiłowanie / uczucia
rozpocznij naukę
affection
kochający
rozpocznij naukę
affectionate
uczucia - kochający
rozpocznij naukę
affection - affectionate
agresja
rozpocznij naukę
aggresion
agresywne
rozpocznij naukę
aggresive
agresja - agresywni
rozpocznij naukę
aggresion - aggresive
niebezpieczeństwo - niebezpieczne
rozpocznij naukę
danger - dangerous
Energia - energiczny
rozpocznij naukę
energy - energetic
zazdrość
rozpocznij naukę
envy
zazdrosny
rozpocznij naukę
envious
Zazdrość - zazdrosny
rozpocznij naukę
envy - envious
zabawy - śmieszne
rozpocznij naukę
fun - funny
Historia - historyczny
rozpocznij naukę
history - historic/historical
historyczny (w odniesieniu do historii)
of or concerning history; concerning past events.
rozpocznij naukę
historical
the historical background to such studies
historyczny (w sensie sławne)
famous or important in history, or potentially so
rozpocznij naukę
historic
we are standing on a historic site
nadzieja - beznadziejna
rozpocznij naukę
hope - hopeless
beznadziejny
rozpocznij naukę
hopeless
pełen nadziei
rozpocznij naukę
hopeful
Sukces - udane
rozpocznij naukę
success - successful
Amuse - rozrywki
rozpocznij naukę
amuse - amusement
rozrywka
rozpocznij naukę
amusement
konfrontować - konfrontacja
rozpocznij naukę
confront - confrontation
podjąć decyzję - decyzja
rozpocznij naukę
decide - decision
bronić- obrona
rozpocznij naukę
defend - defence
odkryć - odkrycie
rozpocznij naukę
discover - discovery
uczestniczyć
rozpocznij naukę
participate
uczestniczyć - uczestnictwo
rozpocznij naukę
participate - participation
upierać się - oporność
rozpocznij naukę
persist - persistance
ucieszyć się - przyjemność
rozpocznij naukę
please - pleasure
chronić - bezpieczeństwo
rozpocznij naukę
save - safety
dokładny
rozpocznij naukę
accurate
dokładność
rozpocznij naukę
accuracy
Dokładność - dokładna
rozpocznij naukę
accuracy - accurate
okrutny - okrucieństwo
rozpocznij naukę
cruel - cruelty
pewni - zaufanie
rozpocznij naukę
confident - confidence
zróżnicowane/różnorodne - przekierowanie
rozpocznij naukę
diverse - diversion
różnorodny
rozpocznij naukę
diverse
szczęśliwy - szczęście
rozpocznij naukę
happy - happiness
zazdrosna - zazdrość
rozpocznij naukę
jealous - jealousy
samotne - samotność
rozpocznij naukę
lonely - loneliness
popularne - Popularność
rozpocznij naukę
popular - popularity
tolerancyjny - tolerancja
rozpocznij naukę
tolerant - tolerance
piękno - piękna
rozpocznij naukę
beauty - beautiful
głębokie - pogłębiać
rozpocznij naukę
deep - deepen
Ogólnie - generalizować
rozpocznij naukę
general - generalise
prawne - zalegalizować
rozpocznij naukę
legal - legalise
popularne - popularyzować
rozpocznij naukę
popular - popularise
siła
rozpocznij naukę
strength
Siła - wzmacniać
rozpocznij naukę
strength - strengthen
Szeroka - poszerzać
rozpocznij naukę
wide - widen
poszerzać
rozpocznij naukę
widen
przyjemny
rozpocznij naukę
pleasurable
wybierać - wybór
rozpocznij naukę
choose - choice
umierać - śmierć
rozpocznij naukę
die - death
lecieć - lot
rozpocznij naukę
fly - flight
wysoka - wysokość
rozpocznij naukę
high - height
długi - długość
rozpocznij naukę
long - length
silny - wytrzymałość
rozpocznij naukę
strong - strength
osiągnąć sukces - sukces
rozpocznij naukę
succeed - success
powiększać
rozpocznij naukę
enlarge
koprodukcja
rozpocznij naukę
co-production
zaległy
rozpocznij naukę
underpaid
różnica
rozpocznij naukę
difference
wytrwałość
rozpocznij naukę
persistence
zaufanie
rozpocznij naukę
confidence
wygląd
rozpocznij naukę
appearance
wydajność
rozpocznij naukę
performance
korespondencja
rozpocznij naukę
correspondence
zależność
rozpocznij naukę
dependence
pomoc
rozpocznij naukę
assistance
egzystencja
rozpocznij naukę
existance
preferencja
rozpocznij naukę
preference
wiarygodne
rozpocznij naukę
believable
obronić
rozpocznij naukę
defensible
godny podziwu
rozpocznij naukę
adorable
odwracalny
rozpocznij naukę
reversible
łamliwy
rozpocznij naukę
breakable
elastyczny
rozpocznij naukę
flexible
nastawny
rozpocznij naukę
adjustable
bezpieczny - niebezpieczny (bardziej jako bezpieczny od czynnika nieludzkiego)
rozpocznij naukę
safe - unsafe
bezpieczny - niebezpieczny (bardziej wodniesieniu bezpieczny od czynnika ludzkiego)
rozpocznij naukę
secure - insecure
przewidywalne - nieprzewidywalny
rozpocznij naukę
predictable - unpredictable
dobrze - źle
rozpocznij naukę
well - unwell
zdolny - niezdolny
rozpocznij naukę
capable - incapable
formalna - nieformalna
rozpocznij naukę
formal - informal
odpowiednie - niewystarczające
rozpocznij naukę
adequate - inadequate
odpowiedzialny - nieodpowiedzialne
rozpocznij naukę
responsible - irresponsible
istotne - bez znaczenia
rozpocznij naukę
relevant - irrelevant
realistyczne - nierealistyczne
rozpocznij naukę
realistic - unrealistic
racjonalne - irracjonalne
rozpocznij naukę
rational - irrational
cierpliwy - niecierpliwi
rozpocznij naukę
patient - impatient
przyjemne -nieprzyjemne
rozpocznij naukę
pleasant - unpleasant
prawdopodobne - nieprawdopodobne
rozpocznij naukę
probable - improbable
dojrzałe - niedojrzałe
rozpocznij naukę
mature - immature
legalne - nielegalne
rozpocznij naukę
legal - illegal
logiczne - nielogiczne
rozpocznij naukę
logical - illogical
literat - analfabeci
rozpocznij naukę
literate - illiterate
szczęście - nieszczęście
rozpocznij naukę
lucky - unlucky
generalizować
rozpocznij naukę
generalise
uogólnienie
rozpocznij naukę
generalization
ogólnie
rozpocznij naukę
generally
ogólniki
rozpocznij naukę
generalities
przeznaczony
rozpocznij naukę
intended
zamiar
rozpocznij naukę
intention
nieumyślny
rozpocznij naukę
unintentional
celowo
rozpocznij naukę
intentionally
potężny
rozpocznij naukę
powerful
bezsilny
rozpocznij naukę
powerless
upoważniać
rozpocznij naukę
empower
mocarnie
rozpocznij naukę
powerfully
oryginalny
rozpocznij naukę
original
Początki
rozpocznij naukę
origins
oryginalność
rozpocznij naukę
originality
pierwotnie
rozpocznij naukę
originally
banalny
rozpocznij naukę
unoriginal
przyjemność
rozpocznij naukę
pleasure
miły / miła / przyjemne
rozpocznij naukę
pleasant / pleasing / pleasurable
niezadowolony
rozpocznij naukę
displeased
różny
rozpocznij naukę
various
urozmaicony
rozpocznij naukę
varied
zmienna
rozpocznij naukę
variable
warianty
rozpocznij naukę
variants
różnej
rozpocznij naukę
varying
odmiana
rozpocznij naukę
variety
różnorodnie
rozpocznij naukę
variously
narażone na
rozpocznij naukę
expose to
Each child is exposed to a unique set of experiences
Każde dziecko jest narażone na unikalny zestaw doświadczeń
rozpocznij naukę
Each child is exposed to a unique set of experiences
pozostawać (być) pod wpływem
rozpocznij naukę
influenced by
Children are influenced by people from outside the family
Dzieci są pod wpływem osób spoza rodziny
rozpocznij naukę
Children are influenced by people from outside the family
miłość rodzicielska
rozpocznij naukę
parental love
rodzicielski
rozpocznij naukę
parental
ustanawiać
rozpocznij naukę
establish
umiejętności rodzicielskie
rozpocznij naukę
parenting skills
znosić (kogoś lub coś) / to accept someone or something unpleasant in a patient way
rozpocznij naukę
put up with
I will not put up with your bad behaviour any longer!
Nie będę dłużej tolerować twojego złego zachowania!
rozpocznij naukę
I will not put up with your bad behaviour any longer!
wykluczać (to stop considering something as a possibility)
rozpocznij naukę
rule out
Police said arson could not be ruled out.
Policja powiedziała, że podpalenie nie może być wykluczone.
rozpocznij naukę
Police said arson could not be ruled out.
nabyć / przyswoić
rozpocznij naukę
aquire
zależna od kogoś
rozpocznij naukę
dependent on smb
Jego brat jest trochę starszy od niej
rozpocznij naukę
His brother is a fair bit older than her
chronić kogoś
rozpocznij naukę
protective towards smb
Carl feels very protective towards Gabriel
Carla czuje się bardzo opiekuńcza wobec Gabriela
rozpocznij naukę
Carl feels very protective towards Gabriel
make them show their best/worst qualities
rozpocznij naukę
bring out the best/worst in someone
There’s something about her that brings out the worst in me.
to help someone, especially by doing a particular job or by giving them money
rozpocznij naukę
help out
My family has always helped me out.
Moja rodzina zawsze mi pomaga (w sensie w ciężkich chwilach)
rozpocznij naukę
My family has always helped me out.
trudna decyzja
rozpocznij naukę
tough decision
It was really tough decision
to stop being friendly with someone because you have had a disagreement with them
rozpocznij naukę
fall out
I’d fallen out with my parents.
Zerwałem kontakt z rodzicami. (np. w wyniku nieporozumienia)
rozpocznij naukę
I’d fallen out with my parents.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.