Historia-daty-cz. 2(nasza era).

 0    33 fiszki    myszkafiszka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
1517
rozpocznij naukę
wystąpienie Marcina Lutra-pocz. reformacji w Europie(w efekcie powst. religii protestanckich).
1525
rozpocznij naukę
hołd Pruski-Albert Hohenzallern składa hoł Zygmunowi Staremu(likwidacja państwa krzyżackiego i powst. państwa pruskiego).
1569
rozpocznij naukę
unia Lubelska-połączenie się Polski i Litwy i powst. Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
1573
rozpocznij naukę
1 wolna elekcja-królem Polski zostaje Francuz Henryk Walezy. -artykuły henrykowskie-potwierdzenie wszystkich przywilejów szlacheckich. -konfederacja warszawska-zatwierdzenie tolerancji religijnej w Polsce
1582
rozpocznij naukę
Stefan Batory pokonuje Rosję Cara Iwana Groźnego w wojnie o Inflanty.
1605
rozpocznij naukę
bitwa pod Kürcholmem-hetman Jan Karol Chodkiewicz rozbija trzykrotnie większą armię szwedzką.
1610
rozpocznij naukę
bitwa pod Kłuszynem-hetman Stanisław Żółkiewski na czele siedmiotysięcznej armii rozgramia trzydziestopięciotysięczne wojska rosyjsko-szweckie i zajmuje Moskwę.
1648
rozpocznij naukę
wybych powstania chmielnickiego(kozaków na Ukrainie).
1651
rozpocznij naukę
bitwa pod Bereszteckiem-zwycięstwo Polski nad siłami kozacko-tatarskimi(największa bitwa do tego momentu w historii Polski).
1655
rozpocznij naukę
potop szwedzki.
1673
rozpocznij naukę
bitwa pod Chocimiem-hetman Jan Sobieski rozgromił armię Turecką.
1683
rozpocznij naukę
król Jan 3 Sobieski pokonuje siły Tureckie i ratuje Wiedeń i całą Austrię-odsiesz wiedeńska.
1717
rozpocznij naukę
sejm niemy-praktycznie uzależnienie Polski od Rosji Cara Piotra 1-ego.
1853
rozpocznij naukę
wojna krymska
1768
rozpocznij naukę
konfederacja Barska-bunt szlachty przeciwko Rosji i królowi Polski Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu.
1772
rozpocznij naukę
1 rozbiór Polski(Rosja, Austria, Prusy).
1776
rozpocznij naukę
Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
1789
rozpocznij naukę
wybuch Wielkiej Rewolucji we Francji.
1791
rozpocznij naukę
3 maja-uchwalenie konstytucji 3-ego maja(m.in. likwidacja Liberum veto i wolnej elekcji w trakcie obrad Sejmu Wielkiego(czteroletniego).
1793
rozpocznij naukę
2 rozbiór Polski(Rosja i Prusy) po konfederacji Targowickiej i wojnie z Rosją.
1794
rozpocznij naukę
insurekcja kościuszkowska(m.in. zwycięstwo pod Racławicami i klęska pod. Maciejowicami).
1795
rozpocznij naukę
3 rozbiór Polski-Polska przestaje istnieć na 123 lata.
1797
rozpocznij naukę
powst. Legionów Polskich we Włoszech pod dowództwem generała Jana Henryka Dąbrowskiego(powst. przyszłego hymnu Polski("Mazurka Dąbrowskiego").
1804
rozpocznij naukę
Napoleon Bonaparte cesarzem Francuzów.
1805
rozpocznij naukę
bitwa pod Trofalgaren-zwycięstwo Anglii nad flotą Napoleona(śmierć Admirała Horacego Nelsona). -zwycięstwo Napoleona w bit."Trzech cesarzy"pod Austerlitz.
1807
rozpocznij naukę
pokój w Tylży po bitwie pod Fryllander-zwycięstwo Napoleona nad wojskami rosyjsko-pruskimi. Między innymi decyzja o utworzeniu księstwa warszawskiego i blokadzie kontynentalnej Anglii.
1809
rozpocznij naukę
wojna księstwa warszawskiego z Austrią-udana obrona i w efekcie poszerzenie księstwa przez ks. J. Poniatowskiego.
1812
rozpocznij naukę
wyprawa Napoleona na Rosję(m.in. bit. pod Borodino; zajęcie Moskwy i odwrót i klęska Wielkiej Armii).
1815
rozpocznij naukę
"100 dni Napoleona" po ucieczce z wyspy Elby. -klęska Napoleona pod Waterloo i zesłanie go na wyspę Świętej Heleny. -kongres wiedeński -likiwdacja księstwa warszawskiego i powstanie zależnego od Rosji Cara Aleksandra 1 królestwa polskiego -powst.Świętego Przymierza -rozpropagowanie pączków.
29.11.1830r.
rozpocznij naukę
wybuch powstania listopadowego.
1846
rozpocznij naukę
powst. krakowskie i wyst. chłopskie w Galicji(tzw. rabacja(m.in. Jakbu Szela).
1848
rozpocznij naukę
Wiosna Ludów w Europie.
22/23.01.1863r.
rozpocznij naukę
wybuch powstania styczniowego.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.