Okres archaiczny

 0    28 fiszek    majakarczewska
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Jak Rzymianie nazywali zwyczaj?
rozpocznij naukę
Mos maiorum
Definicja zwyczaju
rozpocznij naukę
Zwyczaj to stosowany przez długi czas, niezmienny sposób postępowania w określonych sytuacjach, związany z tradycją, pochodził od przodków
Ustawy królewskie (łac.)
rozpocznij naukę
Leges regiae
Kto wg jednej z teorii zebrał ustawy królewskie pod koniec królestwa i jaka była funkcja tej osoby?
rozpocznij naukę
Papirius, był pontifexem maximusem
Jak się nazywają zebrane przez ówczesnego pontifexa maximusa ustawy królewskie zebrane pod koniec królestwa (wg jednej z teorii)?
rozpocznij naukę
Ius Papirianum
Ustawa XII tablic (łac.)
rozpocznij naukę
Lex Duodecim Tabularum
6 cech ustawy XII tablic
rozpocznij naukę
1) miała charakter całościowy 2) pierwsza ustawa zajmująca się prawem prywatnym 3) prawo ustawy XII tablic było kazuistyczne 4) zawierała elementy sakralne 5) odznaczała się formalizmem 6) dotyczyła właściwie tylko obywateli rzymskich
Jak się nazywało prawo do zwoływania zgromadzeń publicznych i kto je posiadał?
rozpocznij naukę
Ius agendi cum populo; pretor, konsul, dyktator
Jak się nazywało zatwierdzenie przyjętej ustawy przez senat?
rozpocznij naukę
Auctoritas patrum
Czyim imieniem nazywano ustawę?
rozpocznij naukę
Tego konsula/pretora/dyktatora
3 częsci ustawy
rozpocznij naukę
praescriptio, rogatio, sanctio
Ustawa zabezpieczona sankcją nieważności
rozpocznij naukę
Lex perfecta
Ustawa niezabezpieczona żadną sankcją
rozpocznij naukę
Lex imperfecta
Ustawa zabezpieczona tylko sankcją karną
rozpocznij naukę
Lex minus quam perfecta
Ustawy zgromadzeń ludowych
rozpocznij naukę
Leges rogatae
Projekt ustawy który proponował ten, kto zwołał zgromadzenie ludowe
rozpocznij naukę
Rogatio
Akty wydawane przez magistraturę, czyli urzędy na mocy upoważnienia zgromadzenia ludowego lub senatu
rozpocznij naukę
Leges datae
Ustawa późniejsza uchyla wcześniejszą
rozpocznij naukę
Lex posterior derogat priori
Uchwały zgromadzeń plebejskich
rozpocznij naukę
Plebiscita
Data lex Hortensia
rozpocznij naukę
287 pne
Data ustawy XII tablic
rozpocznij naukę
451-450 pne
Kapłani w rzymie
rozpocznij naukę
Pontyfikowie
dni święte (kiedy można było zwoływać zgromadzenia ludowe, stanowić prawo, mogły się odbywać sądy) i nieświęte
rozpocznij naukę
Dies fasti i dies nefasti
Formuły, którymi się posługiwano w sytuacjach spornych
rozpocznij naukę
Legis actiones
Rzymski prawnik, reformator, który upublicznił rzymski kalendarz sądowy oraz wydał zbiór legis actiones
rozpocznij naukę
Gnajusz Flawiusz
Jak się nazywał zbiór legis actiones i w którym roku wydano?
rozpocznij naukę
Ius Flavionum; 304 pne
Co się stało 50 lat po reformach w 304 pne?
rozpocznij naukę
Pierwszy plebejski pontifex maximus objaśnia obowiązujące prawo
Osoby świeckie, które się zajmują interpretacją prawa, w tym prawa XII tablic
rozpocznij naukę
Iuris consulti

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.