Retoryka dla dziennikarzy:) cz. I - Retoryka i oratorstwo w starożytności

 0    34 fiszki    alexbol
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Ars bene dicendi
rozpocznij naukę
sztuka dobrego mówienia,
programy retoryczne w Europie
rozpocznij naukę
niższy (trivium) wyższy (quadrivium)
przed pojawieniem się retoryki popularniejsza była...
rozpocznij naukę
gramatyka
kto powiedział: retoryka to królowa wszystkich rzeczy i najcenniejszy da bogów?
rozpocznij naukę
Kwintylian (35-95n.e)
Z czego wynika dwuznaczność retoryki?
rozpocznij naukę
Ze względności prawdy głoszonej przez sofistów (Protagorasa z Abdery i Gorgiasza z Lonting),
Retoryka wg sofistów to...
rozpocznij naukę
umiejętność skutecznego wywierania wpływu za pomocą słów,
Retoryka wg Platona to...
rozpocznij naukę
kierowanie duszami za pomocą słów. Niebezpieczeństwem jest używanie jej do celów nieetycznych <triada platońska>
Intencja perswazyjna
rozpocznij naukę
widoczna na I planie w retoryce (wg sofistów)
Podstawowa definicja retoryki
rozpocznij naukę
To nauka lub sztuka przekonywania za pomocą zdań, wyrażających sady o rzeczywistości, emocje, apele. To także znajdowanie wyrazu słownego, który osoba przekazująca uzna za prawdę.
I podręcznik do retoryki
rozpocznij naukę
Retoryka dla Herenniusza (Rhetorica ad Herennium)- niesłusznie przypisywana Cyceronowi
Marek Tulisz Cycero to
rozpocznij naukę
rzymski filozof, polityk, retor,
Wymień trzy dzieła Cycerona
rozpocznij naukę
„De inventione”- traktat retoryczny o inwencji, „Orator”- dialog mówca, „De oratore”- dialog o mówcy,
Najsłynniejsza mowa
rozpocznij naukę
„Katyliniarka I”
Czym jest i czego dotyczy „Katyliniarka I”
rozpocznij naukę
incipit mowy przeciw Katylinie wygłoszony 8.11.63 r. p.n.e. w rzymskim senacie przez Cyceona po wykryciu spisku mającego obalić republikę
„Quosisque tandem abutere
rozpocznij naukę
Catlina, patientia nostra?”, Jak długo katylino będziesz nakazywał naszej cierpliwości?
Marek Fabiusz Kwintylian...
rozpocznij naukę
(35-95 n.e)- kodyfikator starożytnej retoryki, stworzył dzieło w 12 księgach
Jak nazywa się dzieło Kwintyliana w 12 księgach?
rozpocznij naukę
”Institutio oratoria” - kształcenie mówcy
„orator lir bonus dicendi pentus”
rozpocznij naukę
człowiek dobry biegły w słowie (starożytna zasada wychowania przyszłego mówcy)
Wymień rodzaje retorycznej perswazji
rozpocznij naukę
*doradczy(deliberativum), *osądzający (indiciale)- oskarżenie, obraza, * oceniający(demonstrativium) – pochwała lub nagana np. panegiryk
Wymień 5 klasycznych działań retoryki
rozpocznij naukę
inventio, dispositio, elocutio, memoria, actio
inventio...
rozpocznij naukę
dokonywanie wyboru, wyszukiwanie tematu, rozważania, wybór strategi,
dispositio...
rozpocznij naukę
całość kompozycji retorycznej, porządek tekstu, to z czego się tekst składa, zawiera charakter wypowiedzi,
elocutio...
rozpocznij naukę
stylistyka (trzy style: wysoki, średni, niski + tropy i figury retoryczne)
memoria...
rozpocznij naukę
zapamiętywanie tekstu
actio...
rozpocznij naukę
wygłaszanie
Jaka jest klasyczna budowa mowy?
rozpocznij naukę
wstęp ->opowiadanie->argumentacja->odpieranie zarzutów ->zakończenie
synonim do „ odpierania zarzutów”
rozpocznij naukę
refutacja
twórca nowej retoryki (nouvelle)
rozpocznij naukę
Chaim Parelman
twórca nowoczesnej retoryki (modern)
rozpocznij naukę
Brooks i Warren
Czym różni się nowa retoryka?
rozpocznij naukę
orientacją empiryczną – chce weryfikować słuszność zaleceń, nakazu, zakazu
Jakie dyscypliny rozwineła nowa retoryka?
rozpocznij naukę
pragmatykę językową, psycholingwystykę, badania nad propagandą i reklamą,
Na co się skarżymy współcześnie?
rozpocznij naukę
nikt nas nie słucha, nie zauważa, nie rozumie, nie pamięta, nie chce przyznać racji
Retoryka dziennikarska to...
rozpocznij naukę
sztuka skutecznego komunikowania publicznego i zaradzania porażkom
Podatny grunt dla retoryki wg Artura Reitera to...
rozpocznij naukę
komunikacja medialna, społeczna, religijna, urzędowa

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.