MAtura solutions upperintermediate U2 All words from oxfordenglishonline.pl

 0    86 fiszek    arekkolisz
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

słuszna sprawa
rozpocznij naukę
a good cause

dach nad głową
rozpocznij naukę
a roof over sb's head informal

zamożny, dostatni
rozpocznij naukę
affluent (adj)

allowance (n)

zmieniać czyjeś zachowanie
rozpocznij naukę
alter sb's behaviour

udogodnienia
rozpocznij naukę
amenities (n)

być (poważnie) zadłużonym
rozpocznij naukę
be (deep) in debt

podejmować decyzje dotyczące zakupów
rozpocznij naukę
be faced with consumer choices

być wartym fortunę/zarobić fortunę
rozpocznij naukę
be worth/earn a fortune

korporacje, duże przedsiębiorstwa
rozpocznij naukę
big business

spłukany, bez grosza
rozpocznij naukę
broke (adj) informal

mądrze planować wydatki
rozpocznij naukę
budget wisely

wypalony szkielet (budynku, samochodu)
rozpocznij naukę
burnt-out shell

przeprowadzać ankietę
rozpocznij naukę
carry out a survey

odziedziczyć pewną kwotę
rozpocznij naukę
come into some money

dobrze sytuowany
rozpocznij naukę
comfortably off (adj)

kosztować majątek
rozpocznij naukę
cost an arm and a leg

costly (adj)

drogi, kosztowny
rozpocznij naukę
dear (adj)

biedny region
rozpocznij naukę
deprived area

dom wolnostojący
rozpocznij naukę
detached house

wydawać oszczędności
rozpocznij naukę
dip into your savings

tani jak barszcz
rozpocznij naukę
dirt cheap (adj) informal

dawać datek, ofiarowywać
rozpocznij naukę
donate (v)

effectively (adv)

eksmitować kogoś (z budynku)
rozpocznij naukę
evict sb (from a house) (v)

rozdrażniony, poirytowany
rozpocznij naukę
exasperated (adj)

extortionate (adj)

filthy (adj)

v), fundusz, ufundować
rozpocznij naukę
fund (n

furious (adj)

hojny, szczodry
rozpocznij naukę
generous (adj)

utrzymywać się z czegoś
rozpocznij naukę
get by on sth (phr v)

wspaniały, piękny
rozpocznij naukę
gorgeous (adj)

budżet (domowy)
rozpocznij naukę
(your/family) finances

hard up (adj) informal

hideous (adj)

zabawny, komiczny
rozpocznij naukę
hilarious (adj)

bluza z kapturem
rozpocznij naukę
hoodie (n)

jak żyją ci drudzy (biedni o bogatych, bogaci o biednych)
rozpocznij naukę
how the other half live

inheritance (n)

odłożyć/zachować coś na czarną godzinę
rozpocznij naukę
keep sth (back)/ save sth for a rainy day

żyć z dnia na dzień, cierpieć biedę
rozpocznij naukę
live from hand to mouth informal

koszty utrzymania
rozpocznij naukę
living expenses

dominujący, główny
rozpocznij naukę
mainstream (adj)

obłowić się, zarobić dużo pieniędzy w krótkim czasie
rozpocznij naukę
make a killing informal

ledwie wiązać koniec z końcem
rozpocznij naukę
make ends meet informal

manipulować
rozpocznij naukę
manipulate (v)

marketing (n)

mean (adj)

ktoś wydaje pieniądze lekką ręką
rozpocznij naukę
money burns a hole in sb's pocket informal

nagle, niespodziewanie
rozpocznij naukę
out of the blue

packed (adj) informal

biedny, bez grosza
rozpocznij naukę
penniless (adj)

przewidywać
rozpocznij naukę
predict (v)

preferencja, wybór
rozpocznij naukę
preference (n)

priceless (adj)

kosztowny, drogi
rozpocznij naukę
pricey (adj) informal

kampania promocyjna
rozpocznij naukę
promotional campaign

property developer

zedrzeć z kogoś (pieniądze), naciągnąć kogoś
rozpocznij naukę
rip sb off (phr v) informal

rip-off (n) informal

bieżąca woda
rozpocznij naukę
running water

porównywać produkty i ceny w różnych sklepach
rozpocznij naukę
shop around (phr v)

przemoknięty
rozpocznij naukę
soaking wet (adj)

nieskazitelny, nienaganny
rozpocznij naukę
spotless (adj)

v), opuszczony budynek zajęty nielegalnie; nielegalnie zamieszkiwać opuszczony budynek
rozpocznij naukę
squat (n

starving (adj)

zasiłki, świadczenia społeczne
rozpocznij naukę
state benefits

stingy (adj) informal

student grant

ludzie biedniejsi, niezamożni
rozpocznij naukę
the socially disadvantaged

zacisnąć pasa
rozpocznij naukę
tighten your belt

bogaty, zamożny
rozpocznij naukę
wealthy (adj)

dobrze sytuowany
rozpocznij naukę
well off (adj)

podłączyć kogoś (do urządzenia)
rozpocznij naukę
wire sb up (v)

Najwyraźniej / To było głupie, że / Szczerze mówiąc,...
rozpocznij naukę
Apparently, / Foolishly, / Frankly,

Miejmy nadzieję, że / W idealnych okolicznościach / Na szczęście / Jest to oczywiste, że...
rozpocznij naukę
Hopefully, / Ideally, / Luckily, / Obviously,...

Nic dziwnego, że / Osobiście / Niestety,...
rozpocznij naukę
Not surprisingly, / Personally, / Unfortunately,...

Szczerze mówiąc,...
rozpocznij naukę
To be honest,...

Ku memu zdumieniu,...
rozpocznij naukę
To my surprise,...

Trochę wcześniej / później... / Po chwili...
rozpocznij naukę
Some time earlier / later / After a while...

Ostatecznie / W końcu / Wkrótce potem...
rozpocznij naukę
Eventually, / In the end, / Shortly afterwards...

W tym czasie / Tymczasem...
rozpocznij naukę
At the same time / Meanwhile ...,

Jak tylko / W chwili, gdy (zobaczyłem/zobaczyłam jego twarz, wiedziałem/wiedziałam, że płakał).
rozpocznij naukę
As soon as / The moment (I saw his face, I knew he had been crying).

Niespodziewanie...
rozpocznij naukę
Out of the blue...


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.