Skróty nazw ksiąg Pisma Świętego

 0    72 fiszki    bibliofil
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Księga Wyjścia
rozpocznij naukę
Wj
Księga Kapłańska
rozpocznij naukę
Kpł
Księga Liczb
rozpocznij naukę
Lb
Księga Powtórzonego Prawa
rozpocznij naukę
Pwt
Księga Jozuego
rozpocznij naukę
Joz
Księga Sędziów
rozpocznij naukę
Sdz
Księga Rut
rozpocznij naukę
Rt
1 Księga Samuela
rozpocznij naukę
1Sm
2 Księga Samuela
rozpocznij naukę
2Sm
1 Księga Królewska
rozpocznij naukę
1Krl
2 Księga Królewska
rozpocznij naukę
2Krl
1 Księga Kronik
rozpocznij naukę
1Krn
2 Księga Kronik
rozpocznij naukę
2Krn
Księga Ezdrasza
rozpocznij naukę
Ezd
Księga Nehemiasza
rozpocznij naukę
Ne
Księga Tobiasza (deuterokanoniczna)
rozpocznij naukę
Tb
Księga Judyty (deuterokanoniczna)
rozpocznij naukę
Jdt
Księga Estery
rozpocznij naukę
Est
1 Księga Machabejska (deuterokan.)
rozpocznij naukę
1Mch
2 Księga Machabejska (deuterokan.)
rozpocznij naukę
2Mch
Księga Hioba
rozpocznij naukę
Hi
Księga Psalmów
rozpocznij naukę
Ps
Księga Przysłów
rozpocznij naukę
Prz
Księga Koheleta [Eklezjastesa]
rozpocznij naukę
Koh
Pieśń nad Pieśniami
rozpocznij naukę
Pnp
Księga Mądrości (deuterokan.)
rozpocznij naukę
Mdr
Mądrość Syracha [Eklezjasty] (deut.)
rozpocznij naukę
Syr
Księga Izajasza
rozpocznij naukę
Iz
Księga Jeremiasza
rozpocznij naukę
Jr
Lamentacje
rozpocznij naukę
Lm
Księga Barucha (deuterokan.)
rozpocznij naukę
Ba
Księga Ezechiela
rozpocznij naukę
Ez
Księga Daniela
rozpocznij naukę
Dn
Księga Ozeasza
rozpocznij naukę
Oz
Księga Joela
rozpocznij naukę
Jl
Księga Amosa
rozpocznij naukę
Am
Księga Abdiasza
rozpocznij naukę
Ab
Księga Jonasza
rozpocznij naukę
Jon
Księga Micheasza
rozpocznij naukę
Mi
Księga Nahuma
rozpocznij naukę
Na
Księga Sofoniasza
rozpocznij naukę
So
Księga Aggeusza
rozpocznij naukę
Ag
Księga Zachariasza
rozpocznij naukę
Za
Księga Malachiasza
rozpocznij naukę
Ma
Ewangelia według św. Mateusza
rozpocznij naukę
Mt
Ewangelia według św. Marka
rozpocznij naukę
Mk
Ewangelia według św. Łukasza
rozpocznij naukę
Łk
Ewangelia według św. Jana
rozpocznij naukę
J
Dzieje Apostolskie
rozpocznij naukę
Dz
Św. Pawła List do Rzymian
rozpocznij naukę
Rz
Św. Pawła 1 List do Koryntian
rozpocznij naukę
1Kor
Św. Pawła 2 List do Koryntian
rozpocznij naukę
2Kor
Św. Pawła List do Galatów
rozpocznij naukę
Ga
Św. Pawła List do Efezjan
rozpocznij naukę
Ef
Św. Pawła List do Filipian
rozpocznij naukę
Flp
Św. Pawła List do Kolosan
rozpocznij naukę
Kol
Św. Pawła 1 List do Tesaloniczan
rozpocznij naukę
1Tes
Św. Pawła 2 List do Tesaloniczan
rozpocznij naukę
2Tes
Św. Pawła 1 List do Tymoteusza
rozpocznij naukę
1Tm
Św. Pawła 2 List do Tymoteusza
rozpocznij naukę
2Tm
Św. Pawła List do Tytusa
rozpocznij naukę
Tt
Św. Pawła List do Filemona
rozpocznij naukę
Flm
List do Hebrajczyków
rozpocznij naukę
Hbr
List św. Jakuba
rozpocznij naukę
Jk
List 1 św. Piotra
rozpocznij naukę
1P
List 2 św. Piotra
rozpocznij naukę
2P
List 1 św. Jana
rozpocznij naukę
1J
List 2 św. Jana
rozpocznij naukę
2J
List 3 św. Jana
rozpocznij naukę
3J
List św. Judy
rozpocznij naukę
Jud
Apokalipsa św. Jana
rozpocznij naukę
Ap
Habakuka
rozpocznij naukę
Ha

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.