Paremie łacińskie part N-V

 0    33 fiszki    mack1990
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

Nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur
rozpocznij naukę
Dziecko poczęte uważa się za już narodzone, ilekroć chodzi o jego korzyść.

Nemo audiatur propriam turpitudinem allegans
rozpocznij naukę
Powołujący się na własny występek nie będzie wysłuchany.

Nemo est iudex in propria causa
rozpocznij naukę
Nikt nie jest sędzią we własnej sprawie.

Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet
rozpocznij naukę
Nikt nie może przenieść na drugiego więcej prawa, niż sam posiada.

Nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest
rozpocznij naukę
Nikt sam nie może umrzeć pozostawiając dziedzica do części spadku, część zaś beztestamentowo.

Nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest
rozpocznij naukę
Nikt nie może sobie zmienić podstawy posiadania.

Non omne quod licet honestum est
rozpocznij naukę
Nie wszystko, co dozwolone, jest uczciwe.

Nuptias non concubitus, sed consensus facit
rozpocznij naukę
małżeństwo tworzy porozumienie a nie faktyczne pożycie.

Omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverti posset
rozpocznij naukę
Wszelka definicja w prawie cywilnym jest niebezpieczna, ponieważ rzadko kiedy nie można jej podważyć

Pacta sunt servanda
rozpocznij naukę
Umów należy dotrzymywać.

Prior tempore, potior iure
rozpocznij naukę
Pierwszy w czasie, lepszy w prawie.

Qui tacet consentire videtur
rozpocznij naukę
Milczenie uważa się za oznakę zgody.

Quis custodiet ipsos custodes
rozpocznij naukę
Kto upilnuje samych strażników?

Quod ab initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere
rozpocznij naukę
Co od początku jest wadliwe, przez (sam) upływ nie może być uzdrowione.

Quod omnes similiter tangit, ab omnibus comprobetur
rozpocznij naukę
Co wszystkich podobnie dotyczy, przez wszystkich winno być zatwierdzone.

Quod principi placuit, legis habet vigorem
rozpocznij naukę
Co podoba sięcasarzowi, zyskuje moc prawa.

Quot generationes, tot gradus
rozpocznij naukę
Ile urodzeń, tyle stopni.

Reformatio in peius iudici appellato non licet
rozpocznij naukę
Sędziemu apelacyjnemu nie wolno zmieniać (wyroku) na niekorzyść (odwołującego się).

Salus populi suprema lex esto
rozpocznij naukę
Dobro ludu niechaj będzie najwyższym prawem.

Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
rozpocznij naukę
Znać prawa nie znaczy trzymać się słów ustaw, lecz ich treści i mocy działania.

Semel heres, semper heres
rozpocznij naukę
Kto raz został spadkobiercą, jest nim na zawsze.

Sensum, non verba spectamus
rozpocznij naukę
Patrzymy na sens a nie na słowa.

Sententia ius facit inter partes
rozpocznij naukę
wyrok tworzy prawo między stronami

Summum ius, summa iniuria
rozpocznij naukę
Najwyższe prawo, najwyższym bezprawiem.

Superficies solo cedit
rozpocznij naukę
To, co znajduje się na powierzchni gruntu, staje się jego częścią składową.

Testamentum ambulatoria est enim voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum
rozpocznij naukę
Testament zmienną jest bowiem wolą zmarłego aż do samego kresu życia

Testis unus testis nullus
rozpocznij naukę
Jeden świadek, żaden świadek.

Tres faciunt collegium
rozpocznij naukę
Trzech tworzy stowarzyszenie.

Vanae voces populi non sunt audiendae
rozpocznij naukę
Nie należy dawać posłuchu czczym głosom ludu.

Venire contra factum proprium nemini licet
rozpocznij naukę
Nie wolno występować przeciwko temu, co wynika z własnych czynów.

Vim vi repellere licet
rozpocznij naukę
Siłę wolno odeprzeć siłą.

Vis maior, cui humana infirmitas resistere non potest
rozpocznij naukę
Siła wyższa, której ludzka słabość nie jest w stanie się oprzeć.

Volenti non fit iniuria
rozpocznij naukę
Chcącemu nie dzieje się krzywda.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.