historia daty

 0    59 fiszek    kaczysmarekk
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

III rozbiór Polski

powstanie Kościuszkowskie

1733 - 1763r.
rozpocznij naukę
panowanie Augusta III

1697-1706 1709-1733
rozpocznij naukę
panowanie Augusta II

3 Maja 1660r.
rozpocznij naukę
Traktat w Oliwie Szwecja zgarnia Inflanty

19 pa ździernika 1466
rozpocznij naukę
II Pokój Toruński

odzyskane ziemie II pokoju Toruńskiego
rozpocznij naukę
Pomorze, ziemia Michałowska, Chełmińska

Konfederacja Targowicka przeciw konstytucji 3 Maja

czasy saskie

II rozbiór Polski

Chrzest Polski

Edykt Mediolański

Koronacja Bolesława Chrobrego

przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy Zygmunt III Waza

Pierwsze Igrzyska Olimpijskie

ok 4000r.p.n.e.
rozpocznij naukę
STAROŻYTNOŚĆ wynalezienie pisma

legendarna data założenia Rzymu

ŚREDNIOWIECZE upadek cesarstwa zachodnio-rzymskiego

akademia Krakowska - Kazimierz Wielki

ustanowienie w Rzymie Republiki

NOWOŻYTNOŚĆ odkrycie Ameryki przez Kolumba

zajęcie Konstantynopola przez Turków - zamknęli drogi handlowe na Wschód

misja czeskiego biskupa Wojciecha

koronacja Łokietka- pierwsza na Waweli

panowanie Kazimierza Wielkiego

koronacja Kazimierza Wielkiego na Wawelu

zjazd w Gnieźnie

Potop Szwedzki - 5 lat

I rozbiór Polski

początek rozbicia dzielnicowego - śmierć Bolesława Krzywoustego

wybuch wojny trzynastoletniej

ziemia Henryka
rozpocznij naukę
ziemia Sandomierska

Bolesław Chrobry obejmuje władzę

ziemia Bolesława Kędzierzawego
rozpocznij naukę
Mazowsze

stolica państwa izraelskiego
rozpocznij naukę
Jerozolima

konstytucja Nihil Novi

Bitwa Pod Grunwaldem - Władysław Jegiełło

Szkoła rycerska

29 listopada 1830
rozpocznij naukę
powstanie listopadowe

powstanie Mazurka Dąbrowskiego - Józef Wybicki

Ferdynand Magellan
rozpocznij naukę
opłynął kulę ziemską

statuty wiślicko-piotrowskie
rozpocznij naukę
zbiór praw - ujednolicenie prawa w dwóch dzielnicach kraju Kazimierz Wielki

reformy Kazimierza Wielkiego
rozpocznij naukę
reforma monetarna obniżenie opłat i dziesięcin naleznych od wsi nadawanie miastom przywilejów handlowych

uciezka Napoleona z wyspy Elby Bitwa pod Waterloo

Vasco Da Gama
rozpocznij naukę
opłynał Przylądek Dobrej Nadziei i dotarł do Indii

pierwsze miasto zdobyte przez izraelitów podczas podboju ziemi Kanaan
rozpocznij naukę
Jerycho

prawo przymusu drogowego
rozpocznij naukę
nałożony na kupców obowiązek poruszania się po wyznaczonych szlakach, uniemożliwiał on kupcom unikanie płacenia cła Kazimierz Wielki

prawo składu
rozpocznij naukę
przywilej nadawany miastom, zobowiązywał on przejeżdżających kupców do sprzedawania towarów w danym mieście Kazimierz Wielki

w mieście został wprowadzony ostracyzm - sąd skorupkowy
rozpocznij naukę
Ateny

utworzenie Księstwa Warszawskiego zabór Pruski i Austriacki

dziesięciorga przykazań nie uznaje
rozpocznij naukę
buddyzm

ziemia Mieszka Starego
rozpocznij naukę
Wielkopolska

żona Zygmunta Starego
rozpocznij naukę
Bona

sąd skorupkowy
rozpocznij naukę
umożliwiał on wygnanie na 10 la obywatela, którego w głosowaniu uznano za wroga demokracji

ziemia Władysława
rozpocznij naukę
Śląsk

twórca Legionów Polskich we Włoszech
rozpocznij naukę
Jan Henryk Dąbrowski

I pokój Toruński

uchwalenie Konstytucji 3 Maja

pierwszy polski władca historyczny
rozpocznij naukę
Mieszko I


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.