Historia 3

 0    126 fiszek    magworena
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Rozkwit stylu romańskiego
rozpocznij naukę
1055
Założenie uniwersytetu w Bolonii
rozpocznij naukę
1088
Synod w Clermont
rozpocznij naukę
1095
Początek pierwszej krucjaty
rozpocznij naukę
1096
Zdobycie Jerozolimy przez krzyżowców
rozpocznij naukę
1099
Powstanie "Pieśni o Rolandzie"
rozpocznij naukę
1100
Założenie zakonu joannitów
rozpocznij naukę
1113
Powstanie zgromadzenia templariuszy
rozpocznij naukę
1119
Śmierć Bolesława Krzywoustego. Początek rozbicia dzielnicowego Polski.
rozpocznij naukę
1138
Wypędzenie z kraju najstarszego syna Bolesława Krzywoustego - Władysława Wygnańca.
rozpocznij naukę
1146
Zjazd w Łęczycy.
rozpocznij naukę
1180
Założenie zakonu krzyżackiego.
rozpocznij naukę
1190
Zdobycie Konstantynopola przez krzyżowców.
rozpocznij naukę
1204
Początek imperium mongolskiego.
rozpocznij naukę
1206
Powstanie zakonu franciszkanów.
rozpocznij naukę
1209
Lokacja Złotoryi
rozpocznij naukę
1211
Podpisanie Wielkiej Karty Swobód w Anglii.
rozpocznij naukę
1215
Założenie zakonu dominikanów.
rozpocznij naukę
1216
Lokacja środy śląskiej.
rozpocznij naukę
1220
Pierwsza w Polsce lokacja wsi na prawie niemieckim.
rozpocznij naukę
1221
Klęska książąt ruskich w bitwie z Mongołami nad rzeką Kałką.
rozpocznij naukę
1223
Sprowadzenie krzyżaków do Polski przez Konrada Mazowieckiego.
rozpocznij naukę
1226
Śmierć Czyngis-Chana. Zjazd w Gąsawie i zabójstwo Leszka Białego.
rozpocznij naukę
1227
Nadanie polskiemu rycerstwu pierwszego przywileju przez Władysława Laskonogiego.
rozpocznij naukę
1228
Nadanie krzyżakom ziemi chełmińskiej przez Konrada Mazowieckiego.
rozpocznij naukę
1230
Lokacja Chełmna przez krzyżaków.
rozpocznij naukę
1233
Śmierć wielkiego chana Ugedeja. Najazd mongolski na Polskę. Bitwa pod Legnicą.
rozpocznij naukę
1241
Wybuch powstania Prusów przeciwko Krzyżakom.
rozpocznij naukę
1260
Początek wyprawy Marca Polo
rozpocznij naukę
1272
Śmieć Tomasza z Akwinu
rozpocznij naukę
1274
Zakończenie podboju ziem pruskich przez Krzyżaków.
rozpocznij naukę
1283
Koronacja Przemysła II
rozpocznij naukę
1295
Koronacja Wacława II
rozpocznij naukę
1300
Powrót Władysława Łokietka do kraju
rozpocznij naukę
1304
Opanowanie Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków. Przeniesienie stolicy krzyżackiej z Wenecji do Malborka
rozpocznij naukę
1309
Opanowanie Wielkopolski przez Władysława Łokietka
rozpocznij naukę
1314
Koronacja Władysława Łokietka
rozpocznij naukę
1320
Bitwa pod Płowcami
rozpocznij naukę
1331
Zjazd w Wyszehradzie. Zrzeczenie się do praw polskiego tronu przez Jana Luksemburskiego.
rozpocznij naukę
1335
Początek wojny stuletniej.
rozpocznij naukę
1337
Zawarcie pokoju z zakonem krzyżackim w Kaliszu. Początek budowy Bazyliki Mariackiej w Gdańsku.
rozpocznij naukę
1343
Podbój Rusi Halickiej przez Kazimierza Wielkiego
rozpocznij naukę
1340-1366
Bitwa pod Crecy.
rozpocznij naukę
1346
Wybuch epidemii dżumy
rozpocznij naukę
1347
Zawarcie pokoju z Czechami w Namysłowie.
rozpocznij naukę
1348
Ufundowanie przez Kazimierza Wielkiego Akademii Krakowskiej.
rozpocznij naukę
1364
Śmierć Kazimierza Wielkiego. Koronacja Ludwika Węgierskiego na króla Polski.
rozpocznij naukę
1370
Wydanie przywileju w Koszycach dla polskiej szlachty.
rozpocznij naukę
1374
Bitwa na Kulikowym Polu
rozpocznij naukę
1380
Koronacja Jadwigi na Króla Polski.
rozpocznij naukę
1384
Zawarcie unii personalnej Polski i Litwy w Krewie. Koronacja Władysława Jagiełły na króla Polski.
rozpocznij naukę
1385
Klęska wojsk chrześcijańskich w bitwie z Turkami pod Nikopolis.
rozpocznij naukę
1396
Początek wielkiej wojny z Krzyżakami.
rozpocznij naukę
1409
Bitwa pod Grunwaldem
rozpocznij naukę
1410
Zawarcie pierwszego pokoju toruńskiego.
rozpocznij naukę
1411
Obrady soboru w Konstancji.
rozpocznij naukę
1414-1418
Spalenie Jana Husa.
rozpocznij naukę
1415
Przywilej czerwiński
rozpocznij naukę
1422
Przywilej jedleński.
rozpocznij naukę
1430
Koronacja polskiego władcy Władysława III na króla Węgier. Powstanie Związku Pruskiego.
rozpocznij naukę
1440
Bitwa pod Warną. Śmierć Władysława III Warneńczyka.
rozpocznij naukę
1444
Wynalezienie druku przez Jana Gutenberga
rozpocznij naukę
1445
Zdobycie Konstantynopola przez Turków. Zakończenie wojny stuletniej.
rozpocznij naukę
1453
Początek wojny trzynastoletniej.
rozpocznij naukę
1454
Zajęcie zamku w Malborku przez Polaków.
rozpocznij naukę
1457
Zwycięstwo wojsk polskich w bitwie z Krzyżakami pod Świecinem.
rozpocznij naukę
1462
Drugi pokój toruński - koniec wojny trzynastoletniej.
rozpocznij naukę
1466
Odkrycie Przylądka Burz przez Bartłomieja Diaza.
rozpocznij naukę
1487
Odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. Śmierć króla Kazimierza IV Jagiellończyka.
rozpocznij naukę
1492
Początek polskiego parlamentaryzmu.
rozpocznij naukę
1493
Odnalezienie drogi morskiej do Indii przez Vasco de Gamę.
rozpocznij naukę
1496
Namalowanie obrazu "Mona Lisa" przez Leonarda da Vinci. Uchwalenie konstytucji "Nihil Novi".
rozpocznij naukę
1505
Powstanie fresków Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej.
rozpocznij naukę
1512
Bitwa pod Orszą.
rozpocznij naukę
1514
Zawarcie układu pomiędzy Jagiellonami i Habsburgami
rozpocznij naukę
1515
Wystąpienie Lutra i początek reformacji
rozpocznij naukę
1517
Ślub Zygmunta Starego z księżniczką włoską Boną.
rozpocznij naukę
1518
Rozpoczęcie podboju Meksyku przez Ferdynanda Corteza
rozpocznij naukę
1519
Ostatnia wojna z zakonem krzyżackim.
rozpocznij naukę
1519-1521
Opłynięcie kuli ziemskiej przez wyprawę pod dowództwem Ferdynanda Magellana.
rozpocznij naukę
1519-1522
Hołd Pruski.
rozpocznij naukę
1525
Koronacja Zygmunta Augusta na króla Polski. Pierwsza elekcja vivente rege.
rozpocznij naukę
1530
Początek podboju państwa Inków przez Francisca Pizarra.
rozpocznij naukę
1531
Zniesienie zwierzchnictwa papieskiego nad Kościołem w Anglii przez Henryka VIII.
rozpocznij naukę
1534
Ogłoszenie nowej doktryny religijnej przez Jana Kalwina.
rozpocznij naukę
1536
Założenie zakonu jezuitów.
rozpocznij naukę
1539
Opublikowanie dzieła Mikołaja Kopernika "O obrotach sfer niebieskich".
rozpocznij naukę
1543
Obrady soboru trydenckiego
rozpocznij naukę
1545-1563
Przybranie przez władcę moskiewskiego Iwana IV Groźnego tytułu ara.
rozpocznij naukę
1547
Śmierć Zygmunta I Starego
rozpocznij naukę
1547
Pokój religijny w Augsburgu
rozpocznij naukę
1555
Zawarcie unii w Lublinie.
rozpocznij naukę
1569
Śmierć Zygmunta Augusta - koniec rządów dynastii Jagiellonów na polskim tronie.
rozpocznij naukę
1572
Noc św. Bartłomieja - rzeź hugenotów w Paryżu.
rozpocznij naukę
1573
Przeprowadzenie pierwszej wolnej elekcji. Ustanowienie artykułów henrykowskich i dokumentu "pacta converta"
rozpocznij naukę
1573
Koronacja Henryka Walezego
rozpocznij naukę
1574
Ucieczka Henryka Walezego z Polski
rozpocznij naukę
1575
Koronacja Stefana Batorego
rozpocznij naukę
1576
Wojna polsko-rosyjska
rozpocznij naukę
1577-1582
Założenie Zamościa.
rozpocznij naukę
1580
Odzyskanie Inflant przez Polskę.
rozpocznij naukę
1582
Koronacja Zygmunta III Wazy
rozpocznij naukę
1587
Powstanie Kozackie pod wodzą Krzysztofa Kosińskiego.
rozpocznij naukę
1591-1593
Założenie Akademii Zamoyskiej.
rozpocznij naukę
1594
Zawarcie unii brzeskiej pomiędzy prawosławnymi i katolikami
rozpocznij naukę
1596
Pozbawienie Zygmunta III Wazy tronu szwedzkiego.
rozpocznij naukę
1599
Początek wojny ze szwecją o inflanty
rozpocznij naukę
1600
Interwencja polska w Rosji - dimitriady.
rozpocznij naukę
1604-1613
Zwycięstwo polskie nad Szwedami w bitwie pod Kircholmem.
rozpocznij naukę
1605
Wybuch rokoszu Zebrzydowskiego.
rozpocznij naukę
1606
Zwycięstwo wojsk polskich nad Rosją pod Kłuszynem.
rozpocznij naukę
1610
Kapitulacja polskiej załogi Kremla.
rozpocznij naukę
1612
Wybuch wojny trzydziestoletniej.
rozpocznij naukę
1618
Klęska w bitwie z Turkami pod Cecorą.
rozpocznij naukę
1620
Bitwa pod Chocimiem.
rozpocznij naukę
1621
Zwycięstwo nad Szwedami w bitwie morskiej pod Oliwą.
rozpocznij naukę
1627
Śmierć Zygmunta III Wazy i objęcie tronu przez jego syna Władysława IV.
rozpocznij naukę
1632
Zawarcie pokoju z Rosją w Polanowie.
rozpocznij naukę
1634
Początek wojny domowej w Anglii
rozpocznij naukę
1642
Wstąpienie na tron francuski Ludwika XIV
rozpocznij naukę
1643
Podpisanie pokoju westalskiego kończącego wojnę trzydziestoletnią. Śmierć Władysława IV. Wybuch powstania pod wodzą Bohdana Chmielnickiego.
rozpocznij naukę
1648
Początek potopu szwedzkiego. Oblężenie klasztoru na JAsnej Górze.
rozpocznij naukę
1655
Koronacja Jana III Sobieskiego.
rozpocznij naukę
1674
Zwycięstwo nad Turkami w bitwie pod Wiedniem.
rozpocznij naukę
1683
Śmierć króla Jana III Sobieskiego.
rozpocznij naukę
1696
Zawarcie pokoju z Turcją w Karłowicach
rozpocznij naukę
1699

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.