Filozofia 2

5  1    13 fiszek    kornuto
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Szkoły Sokratejskie:
rozpocznij naukę
•Szkoła cynicka – skrajnie prosty tryb życia, czego się nie ma, tego nie można stracić, najwyższe dobro, to niezależność od bezużytecznych potrzeb, odrzucali komfort, próżność. Cynik- nie przestrzega konwenansów, obraża ludzi. Założyciel: Antystenes. Jeżeli czegoś nie mam, to nie mogę stracić •Cyraneicy – założyciel – Arystyp. Tak naprawdę znane nam są jedynie nasze stany albo dobre albo złe. Sprawy praktyczne są ważniejsze od teoretycznych. Dążenie do dobra i przyjemności. Zaspokojenie dobra u
Filozofia hellenistyczna (III – I w. p.n.e.)
rozpocznij naukę
1. Stoicyzm – Zenon z Kition. Szczęście = równowaga ducha. Asceza, ataraksja – brak niepokoju, autarkia – bycie niezależnym. Wszystko jest materialne, ale materia jest uduchowiona. Materializm + racjonalizm. Logos – rozum. Teza o równości wszystkich ludzi. Marek Aureliusz, Seneka 2. Epikurejczycy – kult życia. Założyciel – Epikur. „ Aby osiągnąć szczęście wystarczy zachowywać się zgodnie ze swoją naturą”, „ Carpe Diem” – Lukrecjusz. Rzeczy konieczne są łatwe do zdobycia. Największe z dóbr to prz
Okresy filozofii nowożytnej:
rozpocznij naukę
1. I okres: Odrodzenie (XV – XVI w) 2. II okres systemów nowożytnych – XVII w
Nowożytna filozofia przyrody:
rozpocznij naukę
1. Najpierw Bóg stworzył niebo i ziemię, następnie światłość, niech się staną światła na niebie. I Bóg uczynił i słońce i księżyc i gwiazdy. 2. Kopernik – Ziemia nie jest w centrum świata, środek Ziemi, to środek ciężkości na Ziemi oraz punkt, wokół którego obraca się księżyc. Dzieło Kopernika wywarło największy wpływ na ludzkiego ducha. Zakazane dopiero w 1611 r. 3. Giordano Bruno – nieskończoność świata i wielość systemów słonecznych. Skłaniał się do panteizmu i uważał, że nieosobowy duch jest
Nowożytna filozofia państwa:
rozpocznij naukę
1. Główne problemy to – skąd pochodzi władza, jeśli nie od Boga? Czy obywatel ma prawo do samodzielnego wyboru wyznania? Jak daleko sięgają wolności obywateli? Czy istnieje prawo do wojny? Jakie prawa obowiązują między narodami? 2. Nicolo Machiavelli – „Książę”. Rzeczywistość polityczna nie jest dana od natury ani z woli Boga. Władcę osądza się po rezultatach rządzenia. Cnoty władcy, to siła, zdecydowanie, żądza sławy. Powodzenie zależy od szczęścia. Racja stanu- interes państwa. Makiawelizm – p
XVII wieczny empiryzm angielski:
rozpocznij naukę
1. John Locke – „Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego”, „Dwa traktaty o rządzie”, „Listy o tolerancji”. Nie ma niczego w umyśle czego najpierw by nie było w zmysłach. Idee złożone powstają z idei prostych. Państwo ma gwarantować ideę życia, wolności i własności. Ludzie mają prawo obalić niesprawiedliwy rząd. Religia jest sprawą prywatną. To co spostrzegamy to własności rzeczy, a własności wtórne są wynikiem oddziaływania rzeczy na zmysły. 2. Berkley – istnieć, to być postrzeganym. Cel, to wykaz
Filozofia Oświecenia. Główni przedstawiciele:
rozpocznij naukę
Monteskiusz, Rousseau, Wolter, Helvetinus
Przewrót kopernikański
rozpocznij naukę
– nie przedmioty kształtują nasze myśli, tylko nasze myśli kształtują przedmiot. Czynna rola umysłu w badaniu rzeczy. Kant uzależnił przedmiot od podmiotu. 1. Krytyka ma trzy działy: estetyka, analityka, dialektyka. Wrażenia i wyobrażenia mają formę i materię: formą jest czas i przestrzeń. Pojęcia są warunkiem doświadczenia. Myśl jest składnikiem doświadczenia. Mamy skłonności i obowiązki. Liczy się tylko dobra wola. Czynności wykonane ze skłonności nie są dobre. 2. Imperatyw kategoryczny: „Pos
Główne dzieła Kanta. Co Kant wnosi do filozofii polityki?:
rozpocznij naukę
1. 1781 – Krytyka czystego rozumu 2. 1783 – Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako nauka 3. 1785 – Uzasadnienie metafizyki moralności 4. 1788 – Krytyka praktycznego rozumu 5. 1789 – Krytyka władzy sądzenia 6. 1793 – Religia w obrębie samego rozumu 7. 1795 – O wiecznym pokoju 8. 1798 – Antropologia w ujęciu pragmatycznym
Kant wnosi do filozofii polityki następujące poglądy:
rozpocznij naukę
1. Realizm naiwny – świat jest taki, jaki przedstawia się zmysłom 2. Realizm krytyczny – obraz świata dany przez zmysły musi być skorygowany, uwolniony od przymieszek subiektywnych. Zmysły poznają nas z realnym światem. Wrażenie jest rezultatem pobudzenia zmysłów. Doświadczenie- rzadko kiedy zapoznaje nas z prawdziwą rzeczywistością czyli rzeczami samymi w sobie 3. Idee regulatywne – są produktami rozumu, kontynuują sens. Obalił dowody na istnienie Boga. 4. Kant postuluje istnienie Boga i duszy
Aforyzmy – „ Poznaj samego siebie”, „ Znaj chwilę stosowną” oraz „ Nic ponad miarę” pochodzą z okresu:
rozpocznij naukę
Presokratyków – VII –V w., konkretnie z jońskiej filozofii przyrody. Są wypowiedziane przez Solona
Cytat – „ Człowiek jest miarą wszechrzeczy istniejących, że istnieją a nieistniejących, że nie istnieją”, pochodzi z okresu:
rozpocznij naukę
filozofii starożytnej – V – IV w p.n.e., konkretnie z pierwszego okresu sofistyki. Wypowiedziany przez Protagorasa
Filozofia nowożytna rozpoczęła się w:
rozpocznij naukę
XV wieku (daty graniczne 1453 – zdobycie Konstantynopola przez Turków, 1492 – odkrycie Ameryki)

Komentarze:

Kub napisał: 2013-06-20 21:44:44
Też student UKSW? Fajne (jutro mam z tego egzamin) :)

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.