Imperium rzymskie

5  1    32 fiszki    brak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

753 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
założenie Rzymu

509 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
wprowadzenie republiki

Legendarny założyciel Rzymu.

Byli wolnymi obywatelami Rzymu, którzy przysługujące im prawa nabyli dopiero w okresie republiki. Armia rzymska nie mogła funkcjonować bez ich udziału.

Tworzyli grupę społeczną w Rzymie, do której należeli przedstawiciele najznamienitszych rzymskich rodów. Inne warstwy społeczne nie miały dostępu do tego stanu.

Była miejscem narodzin cywilizacji starożytnego Rzymu położona nad Morzem Śródziemnym, czyli Półwysep Apeniński

Tarkwiniusz Pyszny
rozpocznij naukę
Ostatni król Rzymu, który został wygnany za okrutne i niesprawiedliwe rządy.

Była to rada składająca się z 300 zasłużonych Rzymian. Miała wpływ na działania urzędników oraz na wybór dyktatora. (Republika Rzymska)

Sprawował w republice nieograniczoną władzę. Powoływano go na okres sześciu miesięcy tylko wtedy, gdy państwu zagrażało niebezpieczeństwo. (Republika Rzymska)

To dwaj najważniejsi urzędnicy, którzy zwoływali senat i zgromadzenie ludowe, a w trakcie wojny dowodzili armią. (Republika Rzymska)

Sprawowali władzę sądowniczą i zastępowali konsulów podczas ich nieobecności. (Republika Rzymska)

Zajmowali się ustalaniem listy senatorów. (Republika Rzymska)

Pobierali podatki oraz zarządzali pieniędzmi państwa. (Republika Rzymska)

Edylowie i niżsi urzędnicy
rozpocznij naukę
Nadzorowali porządek w mieście. Sprawowanie tych urzędników było początkiem kariery politycznej młodych patrycjuszy. (Republika Rzymska)

Trybuni ludowi
rozpocznij naukę
Reprezentowali plebejuszy. Mogli także przeciwstawić się niekorzystnym dla nich prawom i decyzjom urzędników. (Republika Rzymska)

Zgromadzenie ludowe (Republika Rzymska)
rozpocznij naukę
Składało się ze wszystkich obywateli. Podejmowało najważniejsze decyzje w państwie oraz wybierało urzędników. Podczas zebrań głosowano nad przygotowanymi wcześniej projektami uchwał. Obywatele nie mogli jednak zgłaszać żadnych poprawek. Od ludu oczekiwano wyłącznie zatwierdzenia bądź odrzucenia propozycji ustawy.

Podczas pochodów nieśli oni przed najważniejszymi urzędnikami symbole władzy-splecione wiązki rózeg. (Republika Rzymska)

(łac. res publica) czyli rzecz publiczna, rzecz wspólna, rzeczpospolita; władzę sprawują wszyscy obywatele.

Ciężkozbrojna piechota podzielona na kilkutysięczne jednostki. (Armia Rzymska)

Oddziały inżynierskie
rozpocznij naukę
Zajmowały się budową machin oblężniczych lub mostów niezbędnych podczas przemarszów legionów.(Rzym)

Rzymskie legiony
rozpocznij naukę
W skład Rzymskich legionów wchodzili: 1. Ciężkozbrojna piechota-była podzielona na 30 jednostek zwanych manipułami. Zajmowała centralne miejsca w szyku bojowym. 2. Lekkozbrojna piechota- złożona z oszczepów i łuczników, ustawiała się przed główną linią legionu. 3. Jazda-składała się z 10 szwadronów, liczących po 30 jeźdźców. Miała przede wszystkim ochronić skrzydła armii.

247-183 r. p.n.e. Był uznawany za jednego z najwybitniejszych dowódców starożytności. W 221 r. p.n.e. dowodził wojskami kartagińskimi w Hiszpanii. W 218 r. p.n.e. podczas II wojny punickiej, poprowadził wyprawę lądową do Italii. Po przekroczeniu Alp odniósł szereg zwycięstw nad armią rzymską. Pozbawiony pomocy z ojczyzny nie mógł jednak zdobyć Rzymu. W 203 r. p.n.e. powrócił do Afryki, gdyż Kartagina znajdowała się w niebezpieczeństwie. rok później w bitwie pod Zamą poniósł klęskę. Po zakończeni

I wojna punicka
rozpocznij naukę
264-241 r. p.n.e. Walki Rzymian z Punijczykami toczyły się głównie na Sycylii i u jej wybrzeży, a także na Korsyce.

II wojna punicka
rozpocznij naukę
218-201 r. p.n.e. Konflikt trwał 17 lat, a działania wojenne prowadzono przede wszystkim na lądzie. Terenem walk była Italia oraz Półwysep Iberyjski, gdzie znajdowały się posiadłości kartagińskie. Pod koniec wojny wrogie armie toczyły bitwy także w północnej Afryce.

III wojna punicka
rozpocznij naukę
149-146 r. p.n.e. Ostatnia wojna z Punijczykami toczyła się przez trzy lata w pobliżu Kartaginy. Po zdobyciu miasta Rzymianie zrównali je z ziemią.

216 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
bitwa pod Kannami Zwycięstwo odniosła Kartagina za dowództwem Hannibala, natomiast klęskę poniosły legiony rzymskie, którymi dowodził Scypion.

202 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
bitwa pod Zamą Zwycięstwo legionów rzymskich za dowództwem Scypiona, natomiast klęska wojsk kartagińskich, którymi dowodził Hannibal.

To nazwa szyku bojowego stosowanego przez rzymskie legiony. Jego głównym zadaniem była ochrona przed ostrzałem łuczników nieprzyjacielskich wojsk. W tym celu tworzono prostokątną formację, w której żołnierze z pierwszego szeregu i boków trzymali tarcze pionowo, natomiast wojownicy znajdujący się w centrum- poziomo. Poruszający się w taki sposób legioniści przypominali żółwia. Szyk ten wykorzystywano najczęściej podczas bitew i oblężenia twierdz.

52 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
bitwa pod Alezją Zwycięstwo legionów rzymskich za dowództwem Juliusza Cezara, natomiast klęska wojsk galijskich pod wodzą Wercyngetoryksa.

Imperium Rzymskie
rozpocznij naukę
Wielkie państwo, które powstało w wyniku wszystkich wojen toczonych przez Rzym w II i I w. p.n.e. Jego granice sięgały od Atlantyku aż po Morze Czarne i wschodnie wybrzeże Morza Śródziemnego.

146 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Zdobycie Kartaginy i podporządkowanie Grecji przez Rzymian.

Z czego składa się strój legionisty?
rozpocznij naukę
Strój legionisty składa się z segmentowanej zbroi, prostokątnej tarczy, miecza, metalowego hełmu, oszczepu i włóczni.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.