WOS - daty przebiegu integracji europejskiej

 0    39 fiszek    Magnez93
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
1951r.
rozpocznij naukę
utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS)
Jakie państwa utworzyły EWWiS?
rozpocznij naukę
Belgia, Francja, RFN, Włochy, Luksemburg, Holandia (Wielka Szóstka)
Rok powołania Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG)
rozpocznij naukę
1958r.
1958r.
rozpocznij naukę
Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG) i Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EURATOM)
Ustanowienie jednej Komisji dla EWG, EWWiS i EURATOM i ujednolicenie organizacyjne
rozpocznij naukę
1967r.
Ujednolicenie polityki rolnej państw członkowskich EWWiS, EWG i EURATOM
rozpocznij naukę
1968r.
unia celna
rozpocznij naukę
1968r.
1970r.
rozpocznij naukę
wspólna polityka handlowa wobec krajów trzecich
europejski system monetarny
rozpocznij naukę
1979r.
pierwsze powszechne i bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego
rozpocznij naukę
1979r.
zawarcie porozumienia z Schengen/jego wejście w życie
rozpocznij naukę
1985/1995
Państwa zawierające porozumienie o wspólnych granicach
rozpocznij naukę
Francja, Holandia, Belgia, Luksemburg, RFN
1987r.
rozpocznij naukę
wejście w życie Jednolitego aktu europejskiego
Swobody Jednolitego aktu europejskiego
rozpocznij naukę
1) wolny przepływ towarów, 2) wolny przepływ osób 3) wolny przepływ usług i kapitału 4) podstawy prawne Rady Europejskiej
7 lutego 1992r.
rozpocznij naukę
Traktat o Unii Europejskiej w Maastricht - powstanie Unii Europejskiej
II filar UE
rozpocznij naukę
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
I filar UE
rozpocznij naukę
Wspólnota Europejska
III filar UE
rozpocznij naukę
Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych
państwa podpisujące traktat w Maastricht
rozpocznij naukę
Belgia, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Wielka Brytania, Włochy
wejście w życie traktatu z Maastricht
rozpocznij naukę
XI 1993r.
traktat amsterdamski (kiedy i co)
rozpocznij naukę
1997r. - nowelizacja prawa Unii np. ochrona środowiska, zwalczanie bezrobocia, prawa człowieka, wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
1998r.
rozpocznij naukę
Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa
państwa odmawiające wejścia do Unii Walutowej
rozpocznij naukę
Wielka Brytania, Dania, Szwecja
traktat nicejski (rok, zadanie)
rozpocznij naukę
2001r. - przygotowanie instytucji do rozszerzenia
wprowadzenie w obieg i powszechne użycie euro
rozpocznij naukę
2002r.
2007r.
rozpocznij naukę
traktat lizboński
traktat ustanawiający konstytucję dla Europy
rozpocznij naukę
Rzym - 2004r.
traktat lizboński - postanowienia (wejście w życie)
rozpocznij naukę
ustanowienie jednolitej struktury i osobowości prawnej (2009r.)
Państwo przystępujące w 1981r.
rozpocznij naukę
Grecja
rozszerzenie połnocne
rozpocznij naukę
1973r. - Wielka Brytania, Irlandia, Dania
wejście Hiszpanii i Portugalii
rozpocznij naukę
1986r.
państwa wstępujące w 1995r.
rozpocznij naukę
Austria, Finlandia, Szwecja
zamach członkowski
rozpocznij naukę
Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Cypr, Malta, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry - 2004r.
2007r. przystąpienie państw
rozpocznij naukę
Rumunia, Bułgaria
powołanie Rady Europy
rozpocznij naukę
5 maja 1949r.
warunki przystąpienia do Rady Europy
rozpocznij naukę
1) ustabilizowana demokracja 2) podpisanie Europejskiej konwencji praw człowieka 3) podpisanie Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych
decyzyjne organy UE
rozpocznij naukę
1) Komisja Europejska 2) Rada Unii Europejskiej 3) Rada Europejska 4) Parlament Europejski
sądownicze organy UE
rozpocznij naukę
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunał Obrachunkowy
pomocnicze organy UE
rozpocznij naukę
Europejski Bank Centralny, Komitet Ekonomiczno - Społeczny, Komitet Regionów

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.