Collocations with the verb "to do" – kolokacje z czasownikiem "to do"

3.5  2    55 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
wykonywać ćwiczenie/czynność
Zanim wykonasz ćwiczenia, spójrz na przykład.
rozpocznij naukę
do an activity
Before you do the activities, look at the example.
zrobić pracę domową (zadanie szkolne)
Paulina zawsze odrabia prace domowe po szkole.
rozpocznij naukę
do one's homework
Paula always does her homework after school.
ćwiczyć gimnastykę
Moja mama jako dziecko ćwiczyła gimnastykę.
rozpocznij naukę
do gymnastics
My mum used to do gymnastics when she was a child.
czynić dobro
Czyń dobro, a ono wróci do ciebie.
rozpocznij naukę
do good
Do good and it will return to you.
wykonywać pracę
Ważne, żebyś dobrze wykonywała swoją pracę, masz odpowiedzialne stanowisko.
rozpocznij naukę
do work
It's important that you do your work well, you hold a responsible post.
jechać z prędkością 100 km/h
Jechał z prędkością 100 km/h, kiedy zdarzył się wypadek.
rozpocznij naukę
do 100 km an hour
He was doing 100 km an hour when the accident happened.
walczyć z kimś/czymś
Zawsze będę walczyć z ludzką głupotą.
rozpocznij naukę
do battle with somebody/something
I'll always do battle with human stupidity.
+48 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Kolokacje z czasownikami angielskimi"
(w sumie 1 173 fiszki)

Wypróbuj kurs za darmo

Kurs zawiera także następujące zestawy fiszek:

Collocations with the verb "to break" – kolokacje z czasownikiem "to break"Collocations with the verb "to catch" – kolokacje z czasownikiem "to catch"Collocations with the verb "to come" – kolokacje z czasownikiem "to come"Collocations with the verb "to get" – kolokacje z czasownikiem "to get"Collocations with the verb "to give" – kolokacje z czasownikiem "to give"Collocations with the verb "to go" – kolokacje z czasownikiem "to go"Collocations with the verb "to have" – kolokacje z czasownikiem "to have"Collocations with the verb "to keep" – kolokacje z czasownikiem "to keep"Collocations with the verb "to make" – kolokacje z czasownikiem "to make"Collocations with the verb "to miss" – kolokacje z czasownikiem "to miss"Collocations with the verb "to pay" – kolokacje z czasownikiem "to pay"Collocations with the verb "to run" – kolokacje z czasownikiem "to run"Collocations with the verb "to save" – kolokacje z czasownikiem "to save"Collocations with the verb "to start" – kolokacje z czasownikiem "to start"Collocations with the verb "to take" – kolokacje z czasownikiem "to take"Collocations with the verb "to tell" – kolokacje z czasownikiem "to tell"Verb collocations with "about" – kolokacje czasownikowe z "about"Verb collocations with "at" – kolokacje czasownikowe z "at"Verb collocations with "by" – kolokacje czasownikowe z "by"Verb collocations with "for" – kolokacje czasownikowe z "for"Verb collocations with "from" – kolokacje czasownikowe z "from"Verb collocations with "in" – kolokacje czasownikowe z "in"Verb collocations with "of" – kolokacje czasownikowe z "of"Verb collocations with "on" – kolokacje czasownikowe z "on"Verb collocations with "to" – kolokacje czasownikowe z "to"Verb collocations with "with" – kolokacje czasownikowe z "with""Break" vs "catch" vs "keep" collocations – kolokacje z "break", "catch", "keep""Give" vs "get" vs "pay" collocations – kolokacje z "give", "get", "pay""Go" vs "come" collocations – kolokacje z "go", "come""Have" vs "take" vs "make" vs "do" collocations – kolokacje z "have", "take", "make", "do""Make" vs "do" collocations – kolokacje z "make", "do""Miss" vs "run" vs "start" vs "tell" – kolokacje z "miss", "run", "start", "tell""About" vs "of" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "about", "of""For" vs "to" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "for", "to""On" vs "at" vs "in" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "on", "at", "in""With" vs "by" vs "from" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "with", "by", "from"

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.