Collocations with the verb "to take" – kolokacje z czasownikiem "to take"

4.5  1    50 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
protokołować
Sekretarka protokołowała spotkanie przez prawie trzy godziny.
rozpocznij naukę
take a record
The secretary has been taking a record of the meeting for almost three hours.
stawać po czyjejś stronie
Jestem ci wdzięczna, że stanąłeś po mojej stronie.
rozpocznij naukę
take sides with somebody
I'm grateful that you took sides with me.
brać udział w czymś
W środę wzięłam udział w szkoleniu z technik sprzedaży.
rozpocznij naukę
take part in something
On Wednesday I took part in a training on sales techniques.
wziąć głęboki oddech
Weź głęboki oddech i nie denerwuj się!
rozpocznij naukę
take a deep breath
Take a deep breath and don't get nervous!
przyjąć posadę
Zadzwonili do mnie z korporacji farmaceutycznej i zdecydowałam się przyjąć posadę managera marketingu.
rozpocznij naukę
take a job
I was called from a pharmaceutical corporation and I decided to take a job of marketing manager.
przeprowadzać ankietę
Dział marketing przeprowadził ankietę satysfakcji wśród klientów.
rozpocznij naukę
take a poll
The marketing department has taken a customer satisfaction poll.
brać urlop
W tym roku biorę urlop w lipcu.
rozpocznij naukę
take a holiday
This year I'm taking a holiday in July.
+43 fiszki
Lekcja jest częścią kursu
"Kolokacje z czasownikami angielskimi"
(w sumie 1 173 fiszki)

Wypróbuj kurs za darmo

Kurs zawiera także następujące zestawy fiszek:

Collocations with the verb "to break" – kolokacje z czasownikiem "to break"Collocations with the verb "to catch" – kolokacje z czasownikiem "to catch"Collocations with the verb "to come" – kolokacje z czasownikiem "to come"Collocations with the verb "to do" – kolokacje z czasownikiem "to do"Collocations with the verb "to get" – kolokacje z czasownikiem "to get"Collocations with the verb "to give" – kolokacje z czasownikiem "to give"Collocations with the verb "to go" – kolokacje z czasownikiem "to go"Collocations with the verb "to have" – kolokacje z czasownikiem "to have"Collocations with the verb "to keep" – kolokacje z czasownikiem "to keep"Collocations with the verb "to make" – kolokacje z czasownikiem "to make"Collocations with the verb "to miss" – kolokacje z czasownikiem "to miss"Collocations with the verb "to pay" – kolokacje z czasownikiem "to pay"Collocations with the verb "to run" – kolokacje z czasownikiem "to run"Collocations with the verb "to save" – kolokacje z czasownikiem "to save"Collocations with the verb "to start" – kolokacje z czasownikiem "to start"Collocations with the verb "to tell" – kolokacje z czasownikiem "to tell"Verb collocations with "about" – kolokacje czasownikowe z "about"Verb collocations with "at" – kolokacje czasownikowe z "at"Verb collocations with "by" – kolokacje czasownikowe z "by"Verb collocations with "for" – kolokacje czasownikowe z "for"Verb collocations with "from" – kolokacje czasownikowe z "from"Verb collocations with "in" – kolokacje czasownikowe z "in"Verb collocations with "of" – kolokacje czasownikowe z "of"Verb collocations with "on" – kolokacje czasownikowe z "on"Verb collocations with "to" – kolokacje czasownikowe z "to"Verb collocations with "with" – kolokacje czasownikowe z "with""Break" vs "catch" vs "keep" collocations – kolokacje z "break", "catch", "keep""Give" vs "get" vs "pay" collocations – kolokacje z "give", "get", "pay""Go" vs "come" collocations – kolokacje z "go", "come""Have" vs "take" vs "make" vs "do" collocations – kolokacje z "have", "take", "make", "do""Make" vs "do" collocations – kolokacje z "make", "do""Miss" vs "run" vs "start" vs "tell" – kolokacje z "miss", "run", "start", "tell""About" vs "of" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "about", "of""For" vs "to" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "for", "to""On" vs "at" vs "in" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "on", "at", "in""With" vs "by" vs "from" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "with", "by", "from"

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.