Collocations with the verb "to pay" – kolokacje z czasownikiem "to pay"

5  1    30 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
spełnić powinność/spłacić swój dług
Przetłumaczyłam ci dokumenty, myślę, że spłaciłam swój dług.
rozpocznij naukę
pay one's dues
I've translated the documents for you, I think I've paid my dues.
złożyć komuś wizytę
Babcia złożyła mi wczoraj nieoczekiwaną wizytę.
rozpocznij naukę
pay somebody a visit
Yesterday, granny paid me an unexpected visit.
zarabiać na własne utrzymanie
Od 20 roku życia zarabiam na własne utrzymanie.
rozpocznij naukę
pay one's way
I have been paying my way since the age of 20.
płacić z góry
Faktury od sprawdzonych dostawców są opłacane z góry.
rozpocznij naukę
pay in advance
Invoices from reliable suppliers are paid in advance.
płacić rachunki
Marysia zawsze płaci rachunki na początku miesiąca.
rozpocznij naukę
pay the bills
Mary always pays the bills at the beginning of each month.
płacić komuś za zrobienie czegoś
Moja mama płaci co roku strażakom za odśnieżanie dachu.
rozpocznij naukę
pay somebody to do something
My mum pays the firefighters to clear the roof of snow every year.
płacić na żądanie
Zaciągnąłem pożyczkę u osoby prywatnej i teraz muszę płacić na żądanie pożyczkodawcy.
rozpocznij naukę
pay on demand
I took out a loan with a private person and now I have to pay on the lender's demand.
+23 fiszki
Lekcja jest częścią kursu
"Kolokacje z czasownikami angielskimi"
(w sumie 1 173 fiszki)

Wypróbuj kurs za darmo

Kurs zawiera także następujące zestawy fiszek:

Collocations with the verb "to break" – kolokacje z czasownikiem "to break"Collocations with the verb "to catch" – kolokacje z czasownikiem "to catch"Collocations with the verb "to come" – kolokacje z czasownikiem "to come"Collocations with the verb "to do" – kolokacje z czasownikiem "to do"Collocations with the verb "to get" – kolokacje z czasownikiem "to get"Collocations with the verb "to give" – kolokacje z czasownikiem "to give"Collocations with the verb "to go" – kolokacje z czasownikiem "to go"Collocations with the verb "to have" – kolokacje z czasownikiem "to have"Collocations with the verb "to keep" – kolokacje z czasownikiem "to keep"Collocations with the verb "to make" – kolokacje z czasownikiem "to make"Collocations with the verb "to miss" – kolokacje z czasownikiem "to miss"Collocations with the verb "to run" – kolokacje z czasownikiem "to run"Collocations with the verb "to save" – kolokacje z czasownikiem "to save"Collocations with the verb "to start" – kolokacje z czasownikiem "to start"Collocations with the verb "to take" – kolokacje z czasownikiem "to take"Collocations with the verb "to tell" – kolokacje z czasownikiem "to tell"Verb collocations with "about" – kolokacje czasownikowe z "about"Verb collocations with "at" – kolokacje czasownikowe z "at"Verb collocations with "by" – kolokacje czasownikowe z "by"Verb collocations with "for" – kolokacje czasownikowe z "for"Verb collocations with "from" – kolokacje czasownikowe z "from"Verb collocations with "in" – kolokacje czasownikowe z "in"Verb collocations with "of" – kolokacje czasownikowe z "of"Verb collocations with "on" – kolokacje czasownikowe z "on"Verb collocations with "to" – kolokacje czasownikowe z "to"Verb collocations with "with" – kolokacje czasownikowe z "with""Break" vs "catch" vs "keep" collocations – kolokacje z "break", "catch", "keep""Give" vs "get" vs "pay" collocations – kolokacje z "give", "get", "pay""Go" vs "come" collocations – kolokacje z "go", "come""Have" vs "take" vs "make" vs "do" collocations – kolokacje z "have", "take", "make", "do""Make" vs "do" collocations – kolokacje z "make", "do""Miss" vs "run" vs "start" vs "tell" – kolokacje z "miss", "run", "start", "tell""About" vs "of" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "about", "of""For" vs "to" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "for", "to""On" vs "at" vs "in" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "on", "at", "in""With" vs "by" vs "from" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "with", "by", "from"

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.