Collocations with the verb "to tell" – kolokacje z czasownikiem "to tell"

3  2    16 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
kłamać
Marcin często kłamie, więc bądź ostrożny.
rozpocznij naukę
tell lies
Martin often tells lies so be careful.
powiedzieć coś komuś w tajemnicy
Powiedział mi to w tajemnicy, więc nikomu nie mów.
rozpocznij naukę
tell somebody something in confidence
He told me that in confidence so don't tell it to anyone.
opowiedzieć anegdotę
Po obiedzie dziadek opowiedział nam anegdotę z czasów wojny.
rozpocznij naukę
tell an anecdote
After dinner grandpa told us an anecdote from the war days.
odmawiać różaniec
Moja babcia odmawia codziennie różaniec.
rozpocznij naukę
tell one's beads
My granny tells her beads every day.
mówić prawdę
Staram się zawsze mówić prawdę.
rozpocznij naukę
tell the truth
I always try to tell the truth.
opowiedzieć bajeczkę/wciskać kit
Nie wciskaj mi kitu, wiem, że wydałeś te pieniądze.
rozpocznij naukę
tell a cock-and-bull story
Don't tell me a cock-and-bull story, I know you have spent the money.
zdradzić sekret
Po tym jak Ania zdradziła im nasz sekret, już nigdy jej nie zaufam.
rozpocznij naukę
tell a secret
After Ann told them our secret I'll never trust her again.
+9 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Kolokacje z czasownikami angielskimi"
(w sumie 1 173 fiszki)

Wypróbuj kurs za darmo

Kurs zawiera także następujące zestawy fiszek:

Collocations with the verb "to break" – kolokacje z czasownikiem "to break"Collocations with the verb "to catch" – kolokacje z czasownikiem "to catch"Collocations with the verb "to come" – kolokacje z czasownikiem "to come"Collocations with the verb "to do" – kolokacje z czasownikiem "to do"Collocations with the verb "to get" – kolokacje z czasownikiem "to get"Collocations with the verb "to give" – kolokacje z czasownikiem "to give"Collocations with the verb "to go" – kolokacje z czasownikiem "to go"Collocations with the verb "to have" – kolokacje z czasownikiem "to have"Collocations with the verb "to keep" – kolokacje z czasownikiem "to keep"Collocations with the verb "to make" – kolokacje z czasownikiem "to make"Collocations with the verb "to miss" – kolokacje z czasownikiem "to miss"Collocations with the verb "to pay" – kolokacje z czasownikiem "to pay"Collocations with the verb "to run" – kolokacje z czasownikiem "to run"Collocations with the verb "to save" – kolokacje z czasownikiem "to save"Collocations with the verb "to start" – kolokacje z czasownikiem "to start"Collocations with the verb "to take" – kolokacje z czasownikiem "to take"Verb collocations with "about" – kolokacje czasownikowe z "about"Verb collocations with "at" – kolokacje czasownikowe z "at"Verb collocations with "by" – kolokacje czasownikowe z "by"Verb collocations with "for" – kolokacje czasownikowe z "for"Verb collocations with "from" – kolokacje czasownikowe z "from"Verb collocations with "in" – kolokacje czasownikowe z "in"Verb collocations with "of" – kolokacje czasownikowe z "of"Verb collocations with "on" – kolokacje czasownikowe z "on"Verb collocations with "to" – kolokacje czasownikowe z "to"Verb collocations with "with" – kolokacje czasownikowe z "with""Break" vs "catch" vs "keep" collocations – kolokacje z "break", "catch", "keep""Give" vs "get" vs "pay" collocations – kolokacje z "give", "get", "pay""Go" vs "come" collocations – kolokacje z "go", "come""Have" vs "take" vs "make" vs "do" collocations – kolokacje z "have", "take", "make", "do""Make" vs "do" collocations – kolokacje z "make", "do""Miss" vs "run" vs "start" vs "tell" – kolokacje z "miss", "run", "start", "tell""About" vs "of" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "about", "of""For" vs "to" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "for", "to""On" vs "at" vs "in" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "on", "at", "in""With" vs "by" vs "from" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "with", "by", "from"

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.