Verb collocations with "from" – kolokacje czasownikowe z "from"

5  1    24 fiszki    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
rezygnować z czegoś
W ubiegłym tygodniu Marcin zrezygnował z pracy.
rozpocznij naukę
resign from something
Last week Martin resigned from his job.
uratować kogoś od czegoś
Musisz mi się odwdzięczyć, uratowałam cię przed złością szefa.
rozpocznij naukę
save somebody from something
You have to show yourself grateful, I saved you from the boss's anger.
wyrzucić kogoś z (miejsce)
Dyrektor wyrzucił Marka ze szkoły za branie narkotyków.
rozpocznij naukę
expel somebody from (place)
The head teacher has expelled Mark from school for taking drugs.
uniemożliwiać komuś/czemuś zrobienie czegoś
Brzydka pogoda uniemożliwiła mi pracę w ogrodzie.
rozpocznij naukę
prevent somebody/something from doing something
Bad weather has prevented me from working in the garden.
pożyczyć coś od kogoś
Pożyczyłam samochód od Tomka wczoraj.
rozpocznij naukę
borrow something from somebody
I borrowed the car from Tom yesterday.
powstrzymywać się od czegoś
Wolałabym, abyś powstrzymał się od swoich błyskotliwych komentarzy.
rozpocznij naukę
refrain from something
I'd rather you refrained from your witty comments.
ukryć coś przed kimś
Starała się ukryć przed nim prawdę, ale ktoś ją wydał.
rozpocznij naukę
hide something from somebody
She tried to hide the truth from him, but somebody betrayed her.
+17 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Kolokacje z czasownikami angielskimi"
(w sumie 1 173 fiszki)

Wypróbuj kurs za darmo

Kurs zawiera także następujące zestawy fiszek:

Collocations with the verb "to break" – kolokacje z czasownikiem "to break"Collocations with the verb "to catch" – kolokacje z czasownikiem "to catch"Collocations with the verb "to come" – kolokacje z czasownikiem "to come"Collocations with the verb "to do" – kolokacje z czasownikiem "to do"Collocations with the verb "to get" – kolokacje z czasownikiem "to get"Collocations with the verb "to give" – kolokacje z czasownikiem "to give"Collocations with the verb "to go" – kolokacje z czasownikiem "to go"Collocations with the verb "to have" – kolokacje z czasownikiem "to have"Collocations with the verb "to keep" – kolokacje z czasownikiem "to keep"Collocations with the verb "to make" – kolokacje z czasownikiem "to make"Collocations with the verb "to miss" – kolokacje z czasownikiem "to miss"Collocations with the verb "to pay" – kolokacje z czasownikiem "to pay"Collocations with the verb "to run" – kolokacje z czasownikiem "to run"Collocations with the verb "to save" – kolokacje z czasownikiem "to save"Collocations with the verb "to start" – kolokacje z czasownikiem "to start"Collocations with the verb "to take" – kolokacje z czasownikiem "to take"Collocations with the verb "to tell" – kolokacje z czasownikiem "to tell"Verb collocations with "about" – kolokacje czasownikowe z "about"Verb collocations with "at" – kolokacje czasownikowe z "at"Verb collocations with "by" – kolokacje czasownikowe z "by"Verb collocations with "for" – kolokacje czasownikowe z "for"Verb collocations with "in" – kolokacje czasownikowe z "in"Verb collocations with "of" – kolokacje czasownikowe z "of"Verb collocations with "on" – kolokacje czasownikowe z "on"Verb collocations with "to" – kolokacje czasownikowe z "to"Verb collocations with "with" – kolokacje czasownikowe z "with""Break" vs "catch" vs "keep" collocations – kolokacje z "break", "catch", "keep""Give" vs "get" vs "pay" collocations – kolokacje z "give", "get", "pay""Go" vs "come" collocations – kolokacje z "go", "come""Have" vs "take" vs "make" vs "do" collocations – kolokacje z "have", "take", "make", "do""Make" vs "do" collocations – kolokacje z "make", "do""Miss" vs "run" vs "start" vs "tell" – kolokacje z "miss", "run", "start", "tell""About" vs "of" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "about", "of""For" vs "to" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "for", "to""On" vs "at" vs "in" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "on", "at", "in""With" vs "by" vs "from" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "with", "by", "from"

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.