Collocations with the verb "to make" – kolokacje z czasownikiem "to make"

3.8  2    52 fiszki    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
słać łóżko
Marek ścieli łóżko tylko w weekendy.
rozpocznij naukę
make the bed
Mark makes the bed only at weekends.
przygotować śniadanie
Mama przygotowała śniadanie kiedy dzieci się ubierały.
rozpocznij naukę
make breakfast
Mum made breakfast when the children were dressing up.
robić kawę
Marta lubi robić kawę i robi to znakomicie.
rozpocznij naukę
make coffee
Martha likes making coffee and she does it superbly.
skomentować coś
Pozwól, że nie skomentuję twojego zachowania, jestem zniesmaczona.
rozpocznij naukę
make a comment
Let me not make a comment on your behaviour, I'm disgusted.
podjąć decyzję
W końcu podjęłam właściwą decyzję.
rozpocznij naukę
make a decision
I have finally made the right decision.
zaprzyjaźniać się
Kasia szybko zaprzyjaźnia się.
rozpocznij naukę
make friends
Kate makes friends easily.
zarabiać pieniądze
Zarabianie pieniędzy nie jest celem życia.
rozpocznij naukę
make money
Making money isn't the aim of life.
+45 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Kolokacje z czasownikami angielskimi"
(w sumie 1 173 fiszki)

Wypróbuj kurs za darmo

Kurs zawiera także następujące zestawy fiszek:

Collocations with the verb "to break" – kolokacje z czasownikiem "to break"Collocations with the verb "to catch" – kolokacje z czasownikiem "to catch"Collocations with the verb "to come" – kolokacje z czasownikiem "to come"Collocations with the verb "to do" – kolokacje z czasownikiem "to do"Collocations with the verb "to get" – kolokacje z czasownikiem "to get"Collocations with the verb "to give" – kolokacje z czasownikiem "to give"Collocations with the verb "to go" – kolokacje z czasownikiem "to go"Collocations with the verb "to have" – kolokacje z czasownikiem "to have"Collocations with the verb "to keep" – kolokacje z czasownikiem "to keep"Collocations with the verb "to miss" – kolokacje z czasownikiem "to miss"Collocations with the verb "to pay" – kolokacje z czasownikiem "to pay"Collocations with the verb "to run" – kolokacje z czasownikiem "to run"Collocations with the verb "to save" – kolokacje z czasownikiem "to save"Collocations with the verb "to start" – kolokacje z czasownikiem "to start"Collocations with the verb "to take" – kolokacje z czasownikiem "to take"Collocations with the verb "to tell" – kolokacje z czasownikiem "to tell"Verb collocations with "about" – kolokacje czasownikowe z "about"Verb collocations with "at" – kolokacje czasownikowe z "at"Verb collocations with "by" – kolokacje czasownikowe z "by"Verb collocations with "for" – kolokacje czasownikowe z "for"Verb collocations with "from" – kolokacje czasownikowe z "from"Verb collocations with "in" – kolokacje czasownikowe z "in"Verb collocations with "of" – kolokacje czasownikowe z "of"Verb collocations with "on" – kolokacje czasownikowe z "on"Verb collocations with "to" – kolokacje czasownikowe z "to"Verb collocations with "with" – kolokacje czasownikowe z "with""Break" vs "catch" vs "keep" collocations – kolokacje z "break", "catch", "keep""Give" vs "get" vs "pay" collocations – kolokacje z "give", "get", "pay""Go" vs "come" collocations – kolokacje z "go", "come""Have" vs "take" vs "make" vs "do" collocations – kolokacje z "have", "take", "make", "do""Make" vs "do" collocations – kolokacje z "make", "do""Miss" vs "run" vs "start" vs "tell" – kolokacje z "miss", "run", "start", "tell""About" vs "of" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "about", "of""For" vs "to" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "for", "to""On" vs "at" vs "in" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "on", "at", "in""With" vs "by" vs "from" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "with", "by", "from"

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.