Collocations with the verb "to save" – kolokacje z czasownikiem "to save"

4.5  1    21 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
ratować zwierzęta
Moja siostra ratuje wszystkie zwierzęta w okolicy.
rozpocznij naukę
save animals
My sister saves all the animals in the area.
oszczędzać/odkładać pieniądze
Nie jestem dobra w oszczędzaniu.
rozpocznij naukę
save money
I'm not good at saving money.
zachować twarz
Marcin zachował twarz, bo szybko przyznał się do popełnienia błędu.
rozpocznij naukę
save face
Martin saved face because he quickly admitted he made a mistake.
zostawić najlepsze na koniec
Jak zwykle zostawiłaś najlepsze na koniec, dzięki za informację o moim awansie.
rozpocznij naukę
save the best for last
As usual, you've saved the best for last, thanks for the information about my promotion.
ratować komuś życie
Tomek uratował mi życie oferując pomoc przy naprawie samochodu.
rozpocznij naukę
save one's life
Tom saved my life by offering his help in repairing the car.
zaoszczędzić parę groszy
Udało mi się zaoszczędzić parę groszy na nowego laptopa.
rozpocznij naukę
save a few coppers
I managed to save a few coppers for a new notebook.
nie robić sobie kłopotu/zaoszczędzić sobie fatygi
Oszczędziłam sobie fatygi i wysyłałam Maćka do sądu.
rozpocznij naukę
save oneself the trouble
I saved myself the trouble and I sent Maciek to the court.
+14 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Kolokacje z czasownikami angielskimi"
(w sumie 1 173 fiszki)

Wypróbuj kurs za darmo

Kurs zawiera także następujące zestawy fiszek:

Collocations with the verb "to break" – kolokacje z czasownikiem "to break"Collocations with the verb "to catch" – kolokacje z czasownikiem "to catch"Collocations with the verb "to come" – kolokacje z czasownikiem "to come"Collocations with the verb "to do" – kolokacje z czasownikiem "to do"Collocations with the verb "to get" – kolokacje z czasownikiem "to get"Collocations with the verb "to give" – kolokacje z czasownikiem "to give"Collocations with the verb "to go" – kolokacje z czasownikiem "to go"Collocations with the verb "to have" – kolokacje z czasownikiem "to have"Collocations with the verb "to keep" – kolokacje z czasownikiem "to keep"Collocations with the verb "to make" – kolokacje z czasownikiem "to make"Collocations with the verb "to miss" – kolokacje z czasownikiem "to miss"Collocations with the verb "to pay" – kolokacje z czasownikiem "to pay"Collocations with the verb "to run" – kolokacje z czasownikiem "to run"Collocations with the verb "to start" – kolokacje z czasownikiem "to start"Collocations with the verb "to take" – kolokacje z czasownikiem "to take"Collocations with the verb "to tell" – kolokacje z czasownikiem "to tell"Verb collocations with "about" – kolokacje czasownikowe z "about"Verb collocations with "at" – kolokacje czasownikowe z "at"Verb collocations with "by" – kolokacje czasownikowe z "by"Verb collocations with "for" – kolokacje czasownikowe z "for"Verb collocations with "from" – kolokacje czasownikowe z "from"Verb collocations with "in" – kolokacje czasownikowe z "in"Verb collocations with "of" – kolokacje czasownikowe z "of"Verb collocations with "on" – kolokacje czasownikowe z "on"Verb collocations with "to" – kolokacje czasownikowe z "to"Verb collocations with "with" – kolokacje czasownikowe z "with""Break" vs "catch" vs "keep" collocations – kolokacje z "break", "catch", "keep""Give" vs "get" vs "pay" collocations – kolokacje z "give", "get", "pay""Go" vs "come" collocations – kolokacje z "go", "come""Have" vs "take" vs "make" vs "do" collocations – kolokacje z "have", "take", "make", "do""Make" vs "do" collocations – kolokacje z "make", "do""Miss" vs "run" vs "start" vs "tell" – kolokacje z "miss", "run", "start", "tell""About" vs "of" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "about", "of""For" vs "to" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "for", "to""On" vs "at" vs "in" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "on", "at", "in""With" vs "by" vs "from" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "with", "by", "from"

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.