Collocations with the verb "to start" – kolokacje z czasownikiem "to start"

4.8  2    21 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
rozpocząć wojnę
Korea prawdopodobnie rozpocznie wojnę z USA.
rozpocznij naukę
start a war
Korea will probably start a war with the USA.
zakładać interes
Kasia zdecydowała w końcu, że założy interes.
rozpocznij naukę
start a business
Kate has finally decided to start a business.
zakładać rodzinę
Maciek założył rodzinę w wieku 35 lat.
rozpocznij naukę
start a family
Maciek started a family at the age of 35.
zaczynać spotkanie
Zaczynam spotkanie za pół godziny, więc nie dzwoń.
rozpocznij naukę
start a meeting
I'm starting a meeting in 30 minutes so don't call me.
zaczynać od nowa/jeszcze raz
Każdego dnia trzeba zaczynać od nowa i starać się zmieniać świat.
rozpocznij naukę
start afresh
Every day you should start afresh and try to change the world.
wszczynać postępowanie karne
Poszkodowany wszczął postępowanie karne przeciw sprawcy wypadku.
rozpocznij naukę
start criminal prosecution
The injured party has started criminal prosecution against the perpetrator of the accident.
podkładać ogień
Fabryka samochodów spłonęła, prawdopodobnie ktoś podłożył ogień.
rozpocznij naukę
start a fire
The car factory has burnt down, someone probably started a fire.
+14 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Kolokacje z czasownikami angielskimi"
(w sumie 1 173 fiszki)

Wypróbuj kurs za darmo

Kurs zawiera także następujące zestawy fiszek:

Collocations with the verb "to break" – kolokacje z czasownikiem "to break"Collocations with the verb "to catch" – kolokacje z czasownikiem "to catch"Collocations with the verb "to come" – kolokacje z czasownikiem "to come"Collocations with the verb "to do" – kolokacje z czasownikiem "to do"Collocations with the verb "to get" – kolokacje z czasownikiem "to get"Collocations with the verb "to give" – kolokacje z czasownikiem "to give"Collocations with the verb "to go" – kolokacje z czasownikiem "to go"Collocations with the verb "to have" – kolokacje z czasownikiem "to have"Collocations with the verb "to keep" – kolokacje z czasownikiem "to keep"Collocations with the verb "to make" – kolokacje z czasownikiem "to make"Collocations with the verb "to miss" – kolokacje z czasownikiem "to miss"Collocations with the verb "to pay" – kolokacje z czasownikiem "to pay"Collocations with the verb "to run" – kolokacje z czasownikiem "to run"Collocations with the verb "to save" – kolokacje z czasownikiem "to save"Collocations with the verb "to take" – kolokacje z czasownikiem "to take"Collocations with the verb "to tell" – kolokacje z czasownikiem "to tell"Verb collocations with "about" – kolokacje czasownikowe z "about"Verb collocations with "at" – kolokacje czasownikowe z "at"Verb collocations with "by" – kolokacje czasownikowe z "by"Verb collocations with "for" – kolokacje czasownikowe z "for"Verb collocations with "from" – kolokacje czasownikowe z "from"Verb collocations with "in" – kolokacje czasownikowe z "in"Verb collocations with "of" – kolokacje czasownikowe z "of"Verb collocations with "on" – kolokacje czasownikowe z "on"Verb collocations with "to" – kolokacje czasownikowe z "to"Verb collocations with "with" – kolokacje czasownikowe z "with""Break" vs "catch" vs "keep" collocations – kolokacje z "break", "catch", "keep""Give" vs "get" vs "pay" collocations – kolokacje z "give", "get", "pay""Go" vs "come" collocations – kolokacje z "go", "come""Have" vs "take" vs "make" vs "do" collocations – kolokacje z "have", "take", "make", "do""Make" vs "do" collocations – kolokacje z "make", "do""Miss" vs "run" vs "start" vs "tell" – kolokacje z "miss", "run", "start", "tell""About" vs "of" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "about", "of""For" vs "to" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "for", "to""On" vs "at" vs "in" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "on", "at", "in""With" vs "by" vs "from" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "with", "by", "from"

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.