Collocations with the verb "to run" – kolokacje z czasownikiem "to run"

5  1    28 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
być cechą rodzinną
Skąpstwo jest naszą cechą rodzinną.
rozpocznij naukę
run in the family
Being stingy runs in the family.
uruchamiać program
Najpierw ściągnij, następnie zapisz na pulpicie i na końcu uruchom program.
rozpocznij naukę
run a program
First, download the program, then save it on the desktop and finally run it.
prowadzić działalność gospodarczą
Pan Kowalski prowadzi działalność gospodarczą od 2000 r.
rozpocznij naukę
run a business
Mr Kowalski has been running his business since 2000.
pójść zgodnie z planem
Wszystko idzie zgodnie z planem i lecę na stypendium do USA.
rozpocznij naukę
run according to plan
Everything is running according to plan and I'm going to the USA for a scholarship.
pełnić misję
Siostry Miłosierdzia prowadzą misję w Afryce.
rozpocznij naukę
run a mission
The Sisters of God's Mercy run a mission in Africa.
pójść gładko
Kuba obawiał się spotkania z szefem, ale poszło gładko.
rozpocznij naukę
run smoothly
Jacob was afraid of a meeting with his boss but it ran smoothly.
trzymać wszystko silną ręką
Mój tata lubi trzymać wszystko silną ręką, więc nie waż mu się sprzeciwiać.
rozpocznij naukę
run a tight ship
My dad likes running a tight ship so don't dare to oppose him.
+21 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Kolokacje z czasownikami angielskimi"
(w sumie 1 173 fiszki)

Wypróbuj kurs za darmo

Kurs zawiera także następujące zestawy fiszek:

Collocations with the verb "to break" – kolokacje z czasownikiem "to break"Collocations with the verb "to catch" – kolokacje z czasownikiem "to catch"Collocations with the verb "to come" – kolokacje z czasownikiem "to come"Collocations with the verb "to do" – kolokacje z czasownikiem "to do"Collocations with the verb "to get" – kolokacje z czasownikiem "to get"Collocations with the verb "to give" – kolokacje z czasownikiem "to give"Collocations with the verb "to go" – kolokacje z czasownikiem "to go"Collocations with the verb "to have" – kolokacje z czasownikiem "to have"Collocations with the verb "to keep" – kolokacje z czasownikiem "to keep"Collocations with the verb "to make" – kolokacje z czasownikiem "to make"Collocations with the verb "to miss" – kolokacje z czasownikiem "to miss"Collocations with the verb "to pay" – kolokacje z czasownikiem "to pay"Collocations with the verb "to save" – kolokacje z czasownikiem "to save"Collocations with the verb "to start" – kolokacje z czasownikiem "to start"Collocations with the verb "to take" – kolokacje z czasownikiem "to take"Collocations with the verb "to tell" – kolokacje z czasownikiem "to tell"Verb collocations with "about" – kolokacje czasownikowe z "about"Verb collocations with "at" – kolokacje czasownikowe z "at"Verb collocations with "by" – kolokacje czasownikowe z "by"Verb collocations with "for" – kolokacje czasownikowe z "for"Verb collocations with "from" – kolokacje czasownikowe z "from"Verb collocations with "in" – kolokacje czasownikowe z "in"Verb collocations with "of" – kolokacje czasownikowe z "of"Verb collocations with "on" – kolokacje czasownikowe z "on"Verb collocations with "to" – kolokacje czasownikowe z "to"Verb collocations with "with" – kolokacje czasownikowe z "with""Break" vs "catch" vs "keep" collocations – kolokacje z "break", "catch", "keep""Give" vs "get" vs "pay" collocations – kolokacje z "give", "get", "pay""Go" vs "come" collocations – kolokacje z "go", "come""Have" vs "take" vs "make" vs "do" collocations – kolokacje z "have", "take", "make", "do""Make" vs "do" collocations – kolokacje z "make", "do""Miss" vs "run" vs "start" vs "tell" – kolokacje z "miss", "run", "start", "tell""About" vs "of" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "about", "of""For" vs "to" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "for", "to""On" vs "at" vs "in" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "on", "at", "in""With" vs "by" vs "from" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "with", "by", "from"

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.