Collocations with the verb "to run" – kolokacje z czasownikiem "to run"

5  1    28 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
uruchamiać program
Najpierw ściągnij, następnie zapisz na pulpicie i na końcu uruchom program.
rozpocznij naukę
run a program
First, download the program, then save it on the desktop and finally run it.
prowadzić działalność gospodarczą
Pan Kowalski prowadzi działalność gospodarczą od 2000 r.
rozpocznij naukę
run a business
Mr Kowalski has been running his business since 2000.
pójść zgodnie z planem
Wszystko idzie zgodnie z planem i lecę na stypendium do USA.
rozpocznij naukę
run according to plan
Everything is running according to plan and I'm going to the USA for a scholarship.
pełnić misję
Siostry Miłosierdzia prowadzą misję w Afryce.
rozpocznij naukę
run a mission
The Sisters of God's Mercy run a mission in Africa.
pójść gładko
Kuba obawiał się spotkania z szefem, ale poszło gładko.
rozpocznij naukę
run smoothly
Jacob was afraid of a meeting with his boss but it ran smoothly.
trzymać wszystko silną ręką
Mój tata lubi trzymać wszystko silną ręką, więc nie waż mu się sprzeciwiać.
rozpocznij naukę
run a tight ship
My dad likes running a tight ship so don't dare to oppose him.
spóźniać się/być opóźnionym
Przepraszamy, ale w dniu dzisiejszym wszystkie pociągi są opóźnione.
rozpocznij naukę
be running late
We're sorry but all trains are running late today.
+21 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Kolokacje z czasownikami angielskimi"
(w sumie 1 173 fiszki)

Wypróbuj kurs za darmo

Kurs zawiera także następujące zestawy fiszek:

Collocations with the verb "to break" – kolokacje z czasownikiem "to break"Collocations with the verb "to catch" – kolokacje z czasownikiem "to catch"Collocations with the verb "to come" – kolokacje z czasownikiem "to come"Collocations with the verb "to do" – kolokacje z czasownikiem "to do"Collocations with the verb "to get" – kolokacje z czasownikiem "to get"Collocations with the verb "to give" – kolokacje z czasownikiem "to give"Collocations with the verb "to go" – kolokacje z czasownikiem "to go"Collocations with the verb "to have" – kolokacje z czasownikiem "to have"Collocations with the verb "to keep" – kolokacje z czasownikiem "to keep"Collocations with the verb "to make" – kolokacje z czasownikiem "to make"Collocations with the verb "to miss" – kolokacje z czasownikiem "to miss"Collocations with the verb "to pay" – kolokacje z czasownikiem "to pay"Collocations with the verb "to save" – kolokacje z czasownikiem "to save"Collocations with the verb "to start" – kolokacje z czasownikiem "to start"Collocations with the verb "to take" – kolokacje z czasownikiem "to take"Collocations with the verb "to tell" – kolokacje z czasownikiem "to tell"Verb collocations with "about" – kolokacje czasownikowe z "about"Verb collocations with "at" – kolokacje czasownikowe z "at"Verb collocations with "by" – kolokacje czasownikowe z "by"Verb collocations with "for" – kolokacje czasownikowe z "for"Verb collocations with "from" – kolokacje czasownikowe z "from"Verb collocations with "in" – kolokacje czasownikowe z "in"Verb collocations with "of" – kolokacje czasownikowe z "of"Verb collocations with "on" – kolokacje czasownikowe z "on"Verb collocations with "to" – kolokacje czasownikowe z "to"Verb collocations with "with" – kolokacje czasownikowe z "with""Break" vs "catch" vs "keep" collocations – kolokacje z "break", "catch", "keep""Give" vs "get" vs "pay" collocations – kolokacje z "give", "get", "pay""Go" vs "come" collocations – kolokacje z "go", "come""Have" vs "take" vs "make" vs "do" collocations – kolokacje z "have", "take", "make", "do""Make" vs "do" collocations – kolokacje z "make", "do""Miss" vs "run" vs "start" vs "tell" – kolokacje z "miss", "run", "start", "tell""About" vs "of" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "about", "of""For" vs "to" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "for", "to""On" vs "at" vs "in" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "on", "at", "in""With" vs "by" vs "from" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "with", "by", "from"

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.