Collocations with the verb "to give" – kolokacje z czasownikiem "to give"

5  1    49 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
popchnąć
Kolega popchnął ją w kierunku wyjścia.
rozpocznij naukę
give a push
A friend gave her a push towards the exit.
sprawdzić/skontrolować coś
Poczekaj, muszę sprawdzić ten harmonogram.
rozpocznij naukę
give something a check
Wait, I have to give this timetable a check.
mieć coś gdzieś
Mam gdzieś, co ona o mnie myśli.
rozpocznij naukę
not give a damn about something
I don't give a damn about what she thinks about me.
zastanowić się
Warto zastanowić się nad jego ofertą, zwłaszcza, kiedy ciężko znaleźć dobrą pracę.
rozpocznij naukę
give something consideration
His offer is worth giving consideration to, especially when it's difficult to find a good job.
usprawiedliwiać
Nic nie usprawiedliwia twojego zachowania.
rozpocznij naukę
give justification
Nothing gives justification to your behaviour.
dać wykład
Profesor Smith dał jak zwykle nudny i długi wykład.
rozpocznij naukę
give a lecture
As usual, Professor Smith gave a boring and long lecture.
wypłukać coś
Pamiętaj, żeby porządnie wypłukać ziemniaki.
rozpocznij naukę
give something a rinse
Remember to give the potatoes a good rinse.
+42 fiszki
Lekcja jest częścią kursu
"Kolokacje z czasownikami angielskimi"
(w sumie 1 173 fiszki)

Wypróbuj kurs za darmo

Kurs zawiera także następujące zestawy fiszek:

Collocations with the verb "to break" – kolokacje z czasownikiem "to break"Collocations with the verb "to catch" – kolokacje z czasownikiem "to catch"Collocations with the verb "to come" – kolokacje z czasownikiem "to come"Collocations with the verb "to do" – kolokacje z czasownikiem "to do"Collocations with the verb "to get" – kolokacje z czasownikiem "to get"Collocations with the verb "to go" – kolokacje z czasownikiem "to go"Collocations with the verb "to have" – kolokacje z czasownikiem "to have"Collocations with the verb "to keep" – kolokacje z czasownikiem "to keep"Collocations with the verb "to make" – kolokacje z czasownikiem "to make"Collocations with the verb "to miss" – kolokacje z czasownikiem "to miss"Collocations with the verb "to pay" – kolokacje z czasownikiem "to pay"Collocations with the verb "to run" – kolokacje z czasownikiem "to run"Collocations with the verb "to save" – kolokacje z czasownikiem "to save"Collocations with the verb "to start" – kolokacje z czasownikiem "to start"Collocations with the verb "to take" – kolokacje z czasownikiem "to take"Collocations with the verb "to tell" – kolokacje z czasownikiem "to tell"Verb collocations with "about" – kolokacje czasownikowe z "about"Verb collocations with "at" – kolokacje czasownikowe z "at"Verb collocations with "by" – kolokacje czasownikowe z "by"Verb collocations with "for" – kolokacje czasownikowe z "for"Verb collocations with "from" – kolokacje czasownikowe z "from"Verb collocations with "in" – kolokacje czasownikowe z "in"Verb collocations with "of" – kolokacje czasownikowe z "of"Verb collocations with "on" – kolokacje czasownikowe z "on"Verb collocations with "to" – kolokacje czasownikowe z "to"Verb collocations with "with" – kolokacje czasownikowe z "with""Break" vs "catch" vs "keep" collocations – kolokacje z "break", "catch", "keep""Give" vs "get" vs "pay" collocations – kolokacje z "give", "get", "pay""Go" vs "come" collocations – kolokacje z "go", "come""Have" vs "take" vs "make" vs "do" collocations – kolokacje z "have", "take", "make", "do""Make" vs "do" collocations – kolokacje z "make", "do""Miss" vs "run" vs "start" vs "tell" – kolokacje z "miss", "run", "start", "tell""About" vs "of" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "about", "of""For" vs "to" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "for", "to""On" vs "at" vs "in" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "on", "at", "in""With" vs "by" vs "from" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "with", "by", "from"

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.