Collocations with the verb "to keep" – kolokacje z czasownikiem "to keep"

4.5  1    40 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
trzymać coś w tajemnicy
Kasia długo trzymała informację o rozwodzie w tajemnicy.
rozpocznij naukę
keep something quiet
Kate has kept the news about her divorce quiet for a long time.
zachować godność
Pacjentom w polskich szpitalach trudno jest zachować godność.
rozpocznij naukę
keep one's dignity
It's difficult for patients in polish hospitals to keep their dignity.
trzymać dystans
Po roku on wciąż trzymał dystans w stosunku do mnie.
rozpocznij naukę
keep one's distance
After a year he still kept his distance from me.
trzymać się ciepło
Nie wiem, co założyć, żeby czuć się ciepło w tak zimny dzień.
rozpocznij naukę
keep warm
I don't know what to wear to keep warm on such a cold day.
podtrzymywać rozmowę
Ciężko z nim podtrzymywać rozmowę, to typowy milczek.
rozpocznij naukę
keep the ball rolling
It's not easy to keep the ball rolling when talking to him, he's man of few words.
utrzymywać równowagę
Dziecko szło po krawężniku i starało się utrzymać równowagę.
rozpocznij naukę
keep one's balance
A child was walking along the kerb and trying to keep its balance.
czuwać
Mama Jasia czuwała całą noc, bo miał wysoką gorączkę.
rozpocznij naukę
keep vigil
John's mum was keeping vigil the whole night because he had a high fever.
+33 fiszki
Lekcja jest częścią kursu
"Kolokacje z czasownikami angielskimi"
(w sumie 1 173 fiszki)

Wypróbuj kurs za darmo

Kurs zawiera także następujące zestawy fiszek:

Collocations with the verb "to break" – kolokacje z czasownikiem "to break"Collocations with the verb "to catch" – kolokacje z czasownikiem "to catch"Collocations with the verb "to come" – kolokacje z czasownikiem "to come"Collocations with the verb "to do" – kolokacje z czasownikiem "to do"Collocations with the verb "to get" – kolokacje z czasownikiem "to get"Collocations with the verb "to give" – kolokacje z czasownikiem "to give"Collocations with the verb "to go" – kolokacje z czasownikiem "to go"Collocations with the verb "to have" – kolokacje z czasownikiem "to have"Collocations with the verb "to make" – kolokacje z czasownikiem "to make"Collocations with the verb "to miss" – kolokacje z czasownikiem "to miss"Collocations with the verb "to pay" – kolokacje z czasownikiem "to pay"Collocations with the verb "to run" – kolokacje z czasownikiem "to run"Collocations with the verb "to save" – kolokacje z czasownikiem "to save"Collocations with the verb "to start" – kolokacje z czasownikiem "to start"Collocations with the verb "to take" – kolokacje z czasownikiem "to take"Collocations with the verb "to tell" – kolokacje z czasownikiem "to tell"Verb collocations with "about" – kolokacje czasownikowe z "about"Verb collocations with "at" – kolokacje czasownikowe z "at"Verb collocations with "by" – kolokacje czasownikowe z "by"Verb collocations with "for" – kolokacje czasownikowe z "for"Verb collocations with "from" – kolokacje czasownikowe z "from"Verb collocations with "in" – kolokacje czasownikowe z "in"Verb collocations with "of" – kolokacje czasownikowe z "of"Verb collocations with "on" – kolokacje czasownikowe z "on"Verb collocations with "to" – kolokacje czasownikowe z "to"Verb collocations with "with" – kolokacje czasownikowe z "with""Break" vs "catch" vs "keep" collocations – kolokacje z "break", "catch", "keep""Give" vs "get" vs "pay" collocations – kolokacje z "give", "get", "pay""Go" vs "come" collocations – kolokacje z "go", "come""Have" vs "take" vs "make" vs "do" collocations – kolokacje z "have", "take", "make", "do""Make" vs "do" collocations – kolokacje z "make", "do""Miss" vs "run" vs "start" vs "tell" – kolokacje z "miss", "run", "start", "tell""About" vs "of" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "about", "of""For" vs "to" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "for", "to""On" vs "at" vs "in" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "on", "at", "in""With" vs "by" vs "from" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "with", "by", "from"

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.