Łacińska Terminologia Prawnicza UAM 3

 0    26 fiszek    polciak
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

Ciężar dowodu spoczywa na tym, kto twierdzi, a nie na tym kto przeczy
rozpocznij naukę
Ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat

Pozwany w zakresie zarzutu procesowego staje się powodem
rozpocznij naukę
Reus excipiendo fit actor

powodowi nie wolno, tego, na co nie pozwala się pozwanemu
rozpocznij naukę
Non debet actori licere, quod reo non permittur

Niechaj będzie wysłuchana i druga strona
rozpocznij naukę
Audiatur et altera pars

skarb państwa jest zawsze wypłacalny
rozpocznij naukę
Fiskus sepmer locuples solvendo

w przypadkach długów podatkowych nie dopuszcza się potrącenia
rozpocznij naukę
In tributis non admittur compensation

skarb państwa nigdy nie oddaje tego co raz przyjął
rozpocznij naukę
Quod semel sumpsit, fiscus numquam reddit

powodowi nie wolno tego na co nie pozwala się pozwanemu
rozpocznij naukę
Non debet actori licere quod reo non permittitur

Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie
rozpocznij naukę
Nemo est iudex in propria causa

Tam gdzie jest uprawnienie, jest środek do jego urzeczywistnienia
rozpocznij naukę
Ubi ius, ibi remedium

sąd zna prawo
rozpocznij naukę
Iura novit curia

zadaniem sędziego jest stosowanie a nie tworzenie
rozpocznij naukę
Iudicis est ius dicere non dere

sędzia nie liczy
rozpocznij naukę
Iudex non calculat

wyrok nie powinien być pozorny
rozpocznij naukę
Iudicum non debet esse illusorium

w przypadku wątpliwości na rzecz pozwanego
rozpocznij naukę
In dubio pro reo

w przypadku wątpliwości zasądzamy mniej
rozpocznij naukę
In dubio semper id quam minus est debetur

sędzia nie może zasądzić ponad żądanie powoda
rozpocznij naukę
Iudex non dedit plus, quam quod petens ipse requirit/ ne ultra petita

sędziemu apelacyjnemu nie wolno zmieniać wyroku na niekorzyść odwołującego się
rozpocznij naukę
Reformatio in peius iudici appellato non licet

siłę wolno odeprzeć siłą
rozpocznij naukę
Vim vi repellere licet

wszelkie ustawy i wszelkie prawa pozwalają bronić się przez siłą za pomocą siły
rozpocznij naukę
Vim vi defendere omnes leges imniawue iure permitunt

Gdzie społeczność, tam prawo
rozpocznij naukę
Ubi societas, ibi ius

władza a nie prawda są źródłem prawdy
rozpocznij naukę
Auctoritas non veritas facti legem

prawo czyni króla
rozpocznij naukę
Lex facit regem

mocniejsza jest ochrona przez prawo od ochrony człowieka
rozpocznij naukę
Fortior est custodia legis quam hominis

Ustawa nie troszczy się o drobiazgi
rozpocznij naukę
De minimis non curat lex

nikomu nie należy odmawiać sprawiedliwości
rozpocznij naukę
Iustitia nemini neganda


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.