Paremie łacińskie part A-M

 0    24 fiszki    mack1990
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Accessio cedit principali
rozpocznij naukę
Rzecz przyłączona dzieli los rzeczy głównej.
Actor sequitur forum rei
rozpocznij naukę
Powód idzie za sądem pozwanego
Audiatur et altera pars
rozpocznij naukę
Niech będzie wysłuchana i druga strona.
Bis de eadem re agi non potest
rozpocznij naukę
Nie można procesować się dwa razy o to samo.
Cessante ratione legis, cessat lex ipsa
rozpocznij naukę
Gdy ustaje przyczyna, dla której wydano ustawę, traci moc sama ustawa.
Dura lex, sed lex
rozpocznij naukę
Twarde prawo, lecz prawo.
Ei incumbit probatio, qui dicit non qui negat
rozpocznij naukę
Ciężar dowodu spoczywa na tym, kto twierdzi, a nie na tym, kto zaprzecza.
Executio iuris non habet iniuriam
rozpocznij naukę
Egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem.
Heredis institutio caput et fundamentum totius testamenti est
rozpocznij naukę
Za początek i fundament całego testamentu uważa się ustanowienie dziedzica.
Hereditas nihil aliud est, quam successio in universum ius, quod defunctus habuerit
rozpocznij naukę
Spadkobranie to nic innego, jak sukcesja w całości prawa, jakie miał zmarły.
Hominum causa omne ius constitutum sit
rozpocznij naukę
Wszelkie prawo ustanawia się ze względu na ludzi.
Ignorantia iuris nocet, ignorantia facti non nocet
rozpocznij naukę
Nieznajomość prawa szkodzi, nieznajomość faktu nie szkodzi.
Impossibilium nulla obligatio est
rozpocznij naukę
Zobowiązanie do (świadczenia) niemożliwego jest nieważne.
In dubiis benigniora
rozpocznij naukę
W sytuacjach dwuznacznych (należy przyjąć pogląd) bardziej korzystny (dla stron).
In dubio pro reo
rozpocznij naukę
W razie wątpliwości, na korzyść pozwanego.
Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia
rozpocznij naukę
Biegłość w prawie to znajomość rzeczy boskich i ludzkich oraz wiedza o tym, co sprawiedliwe i niesprawiedliwe
Ius civile vigilantibus scriptum est
rozpocznij naukę
Prawo cywilne tworzone jest dla osób starannych.
Ius est ars boni et aequi
rozpocznij naukę
Prawo jest sztuką tego, co dobre i sprawiedliwe.
Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi
rozpocznij naukę
Sprawiedliwość jest niezmienną i trwałą wolą przyznawania tego, co się komu należy.
Iustitias vestras iudicabo
rozpocznij naukę
Osądzę waszą sprawiedliwość.
Lex posterior derogat priori
rozpocznij naukę
Ustawa późniejsza uchyla wcześniejszą.
Male nostro iure uti non debemus
rozpocznij naukę
Nie powinniśmy źle korzystać z naszego prawa.
Mater semper certa est, pater vero is est, quem nuptiae demonstrant
rozpocznij naukę
Matka jest zawsze pewna, ojcem zaś jest ten, na kogo wskazuje małżeństwo.
Melior est conditio possidentis
rozpocznij naukę
Lepsze jest stanowisko tego, który posiada.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.